Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 8 schooljaar 2020-2021

Calamiteiten melden tijdens de vakantie

De herfstvakantie staat voor de deur. Mocht je onverhoopt een calamiteit moeten melden - denk aan calamiteiten met betrekking tot het gebouw of ICT, crisiscommunicatie, een overlijdensbericht of persvragen - dan zie je in dit document bij wie je terecht kunt met dergelijke vragen in de vakantie.

Contactpersoon: Linda Noteborn, e-mail: linda.noteborn@movare.nl
 

Informatie onbetaald ouderschapsverlofNeemt een medewerker onbetaald ouderschapsverlof op? Dan verminderen hierdoor de salarislasten van de school. Middels een budget neutrale vervanging kan dit buiten de clustervervangers geregeld worden door middel van TTU toekenning (bij voorkeur door parttime collega op schoollocatie of WIERTZ verplichtingen). Dat betekent concreet dat er bij bijvoorbeeld 160 klokuren onbetaald ouderschapverlof ook maximaal 160 TTU klokuren zijn toestaan (1:1 vervangen). Deze toekenning kan ingezet worden op het moment van afwezigheid, maar ook op een ander moment.    

Voor een juiste administratieve afhandeling en uitbetaling van TTU’s/ inzet via Wiertz, dient voor onbetaald ouderschapsverlof een aanvraag ingediend te worden in de Vervangingsmanager. Ook als er op dat moment geen vervanging plaatsvindt. Het budget blijft dan staan en kan op een later moment gebruikt worden om vervanging in te zetten.

Vervolgens zijn er twee mogelijkheden:

1. Regelmatig patroon: er is structureel vervanging nodig voor de periode en dagen die de medewerker heeft aangevraagd. Dan dien je het verzoek in de Vervangingsmanager in, conform de aanvraag onbetaald ouderschapsverlof van de medewerker, voor de hele periode.

Vermeld in het opmerkingenveld ook hoeveel klokuren onbetaald ouderschapsverlof de medewerker heeft aangevraagd en wie de vervanging gaat invullen.

Wordt de vervanging door verschillende mensen ingevuld? Geef dan in het opmerkingenveld de datum aan waarop iemand komt vervangen.

2. Onregelmatig patroon: er is op andere momenten, dan door de medewerker aangevraagd, vervanging nodig. Dan dien je het verzoek in de Vervangingsmanager in met de dagen waarvan bekend zijn dat er vervanging nodig is. Indien er nog dagen niet bekend zijn, kunnen deze later worden toegevoegd aan het bestaande verzoek. Dus geen losse verzoeken indienen!

De aanvraag is te verlengen, ook nadat deze is afgehandeld (zie figuur 7, nummer 4).

Vermeld in het opmerkingenveld hoeveel klokuren onbetaald ouderschapsverlof de medewerker heeft aangevraagd en wie de vervanging in gaat vullen. Wordt de vervanging door verschillende mensen ingevuld? Geef dan in het opmerkingenveld de datum aan waarop iemand komt vervangen.

Contactpersoon: Ineke Moonen, e-mail: ineke.moonen@movare.nl
 

Invulformat aantal inzetbare en niet inzetbare medewerkersOm inzicht te krijgen in het aantal inzetbare en niet inzetbare medewerkers wegens corona, ziekte i.v.m. corona of afwezigheid in afwachting van testen, willen we jullie het volgende verzoeken. Graag elke donderdag dit formulier  invullen en mailen naar jouw P&O adviseur, met een cc naar Ineke Moonen (ineke.moonen@movare.nl). Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Contactpersoon: Ineke Moonen, e-mail: ineke.moonen@movare.nl