Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 5 schooljaar 2020-2021

Spreekuren Stichting Leergeld

Vorig jaar heeft Stichting Leergeld op een aantal scholen spreekuren verzorgd. Omdat zij afhankelijk is van vrijwilligers lukt het door de coronacrisis niet om op alle scholen spreekuren voort te zetten. Sommige vrijwilligers willen namelijk geen risico lopen. Daarom heeft de stichting besloten om per 1 oktober a.s. spreekuren op hun eigen kantoor te verzorgen. Tijdens dit spreekuur kunnen ouders/verzorgers eventuele vragen stellen over vergoedingen van Stichting leergeld of een aanvraag indienen met hulp van een vrijwilliger.

Het eerste spreekuur vindt plaats op donderdag 1 oktober 2020, tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Er wordt een half uurtje per persoon ingepland.  Ouders / verzorgers die hiervan gebruik willen maken, kunnen via deze link  een terugbelverzoek indienen. Stichting Leergeld belt de betreffende ouder/verzorger vervolgens terug om een definitieve afspraak te maken.  Ouders / verzorgers kunnen ook bij de onderstaande instanties terecht met vragen en/of voor hulp bij het indienen van de aanvragen.

Heerlen Alcander     045-5602525
Kerkrade Impuls        045-5456351 en cliëntenraad 045-511 33 21 
Landgraaf Welsun         045-5323636
Brunssum CMWW        045-5250250
Beekdaelen CMWW    045-5250250
Voerendaal Cliëntenraad  088-4502252
Simpelveld  Impuls        045-5456351


Spreekuren 2020 
Naast 1 oktober vinden er dit kalenderjaar nog spreekuren plaats op 29 oktober, 5 november, 26 november en 3 december, steeds tussen 10.00 en 13.00.

 

Informatie van SWV over Schoolondersteuningsprofiel 2021

Aan directeuren en intern begeleiders,

We meten elke twee jaar de voortgang en ontwikkeling van de basis- en extra ondersteuning.  Daartoe treft u het schoolondersteuningsprofiel BAO 2021 en schoolondersteuningsprofiel S(B)O 2021 aan.  

Een paar belangrijke punten die helpend zijn voor een goed verloop:
1. Voordat u begint met invullen, is het noodzakelijk om eerst de handleiding goed door te nemen. 
- Het is belangrijk dat u het aangereikte SOP opslaat op uw eigen PC en opent met de juiste versie van de (gratis) Acrobat Reader om het schoolondersteuningsprofiel in te vullen. Dit betreft een van de gangbare versies 9, 10 of 11 (of Adobe Acrobat DC). 
- Indien de school niet zelf de bevoegdheid heeft tot installeren, dan s.v.p. via uw bestuur regelen.

2. Het SOP moet op 1 maart 2021 (volledig en op de juiste wijze) ingediend zijn. In het bijzonder attenderen wij u op het verplichte medezeggenschapstraject voor het vaststellen van het SOP; de MR heeft adviesrecht.  

3. Dringend verzoek om de indieningstermijn strikt in acht te nemen! Van de ingediende SOPS worden totaalbestanden gemaakt op diverse niveaus (Bestuur, Samenwerkingsverband, Zuid Limburg). Dit proces kan pas gestart worden nadat alle SOPS in ons bezit zijn.

Als u nog vragen heeft over het schoolondersteuningsprofiel 2021 of de handleiding, dan kunt u contact opnemen met de directeur van uw eigen Samenwerkingsverband.

Met vriendelijke groet,

Doreen Kersemakers en Tiny Meijers-Troquet