Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 40 schooljaar 2020-2021

In verband met attentie: NAW-gegevens medewerkers die niet in dienst zijn bij MOVAREAan het begin van de zomervakantie ontvangen alle MOVARE-medewerkers een bedankbrief op hun huisadres namens het College van Bestuur. Met MOVARE-medewerkers bedoelen we iedereen met een arbeidsrelatie met MOVARE (in dienst of anderszins). GEEN stagiaires en vrijwilligers.

Helaas beschikken wij niet over de NAW-gegevens van de medewerkers die wel een arbeidsrelatie met MOVARE hebben, maar officieel niet in dienst zijn. Daarom aan jou het vriendelijke verzoek om voor vrijdag 9 juli a.s. de naam- en adresgegevens van deze personen door te geven via secretariaat@movare.nl Gebruik hiervoor s.v.p. dit Excel-format

Alvast heel hartelijk dank voor jouw medewerking!
 

Werkgeversverklaring nodig tijdens de zomervakantie? Vraag deze dan tijdig aan!Heb jij tijdens de zomervakantie een werkgeversverklaring nodig? Vraag deze dan tijdig, nog voor de zomervakantie, aan! Tijdens de vakantie kan het MOVARE-bureau namelijk geen werkgeversverklaringen afgeven. Gelieve hier rekening mee te houden. Dank!

Een werkgeversverklaring vraag je heel gemakkelijk via InSite aan: Mijn InSite►werkgeversverklaring aanvragen.
 

Meubilair MOVARE-kantoorIn de eerste week van de zomervakantie verhuist het MOVARE-bureau naar de nieuwe locatie in Landgraaf. Van onze huidige kantoorinrichting verhuist niet al het meubilair mee. Heb jij als school wellicht interesse in bijvoorbeeld een bureau, kast of ladeblok en wil je het meubilair even komen bekijken? Neem dan contact op met Tom Janssen. Wij zorgen ervoor dat uitgezocht meubilair op jouw schoollocatie wordt bezorgd.

Contactpersoon: Tom Janssen, e-mail: tom.janssen@movare.nl
 

Herzien Onderzoekskader onderwijsinspectie 2021
Thema Onderwijskwaliteit, InspectieVanaf 1 augustus 2021 gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De hoofdlijnen van de herziening van het toezicht zijn samengevat in deze animatie. Het Onderzoekskader 2017 was al bestuurs- en stelselgericht en ging uit van proportionaliteit en maatwerk. Het Onderzoekskader 2021 bouwt daarop voort. Besturen en het intern toezicht (samen het bevoegd gezag) dragen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom richt de Inspectie van het onderwijs het toezicht vooral op hun werk. Ze doen dat proportioneel: het toezicht is intensiever waar het moet en daarnaast gericht op de ambities van het bestuur. Lees hier meer over de herziene onderzoekskaders en download hier het nieuwe onderzoekskader voor het (speciaal) basisonderwijs.

Scholen en opleidingen houden ook onverminderd de aandacht. De Inspectie wil weten hoe het onderwijs ervoor staat en daarom bezoekt zij scholen en opleidingen om daarvan een beeld te krijgen. Jaarlijks voert zij van iedere school een risicoanalyse uit om na te gaan of er risico’s zijn, die ze nader moet bespreken met het bestuur. Ook signalen kunnen hiervoor een aanleiding zijn. Naar aanleiding van het gesprek met het bestuur bepaalt de Inspectie of en hoe de situatie onderzocht moet worden.

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl
 

POVO Adviesprocedure webinar 'Vervolgsucces'
Thema Onderwijskwaliteit, ParnasSysOp woensdag 30 juni jl. vond het laatste webinar plaats in de reeks rondom de adviesprocedure. Dit laatste webinar ging over Vervolgsucces, een van de indicatoren rondom onderwijskwaliteit die iets kan zeggen over de kwaliteit van gegeven schooladviezen in het verleden. Hieronder vind je de presentatie en een instructie waar je de webinar Vervolgsucces kunt bekijken samen met je betrokken collega’s. Het is verstandig deze informatie in ieder geval te delen met je intern begeleider(s).

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl