Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 4 schooljaar 2020-2021

Reminder: Extra middelen aanpak werkdruk 2020/2021Voor de verantwoording van de inzet werkdrukmiddelen hebben wij ook voor 2020-2021 de getekende versie door de P-MR van het bestedingsplan nodig. Vriendelijk verzoek om dit document te delen met jullie Financieel Adviseur Wim van Rooij, e-mail: wim.vanrooij@movare.nl of Martijn Manders, e-mail: martijn.manders@movare.nl

Investeringen vanuit werkdrukmiddelen uit het verleden leiden tot jaarlijks afschrijvingslasten. Houd hier rekening mee in het bestedingsplan. Meer informatie over de werkdrukmiddelen 2020-2021 inclusief verantwoordingsmodel is hier te vinden.

De hoogte van het budget per school wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar. Voor 2020/2021 wordt dus gekeken naar het leerlingaantal per 1 oktober 2019.

Het bedrag per leerling is per 2020/2021 verhoogd in verband met het versneld inzetten van de werkdrukmiddelen. Hierbij is een speciaal deel gereserveerd voor intensivering van de werkdrukmiddelen in het gespecialiseerd onderwijs. In dit kader stijgt het bedrag per leerling in het primair onderwijs voor het tegengaan van werkdruk van €225 in 2019/2020 per leerling naar een bedrag van:

  • €251,38 per leerling in het basisonderwijs
  • €377,07 per leerling in het speciaal basisonderwijs
  • €502,76 per leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Bestedingsplan en verantwoording
Het terugdringen van de werkdruk wordt besproken in de schoolteams. Naar aanleiding hiervan kan besloten worden extra uren in te zetten voor onderwijzend personeel. Houd dan rekening met het volgende. De loonkosten voor jonge leerkrachten liggen veelal lager dan die van oudere leerkrachten. Maar omdat de leeftijd van leerkrachten (GGL) medebepalend is voor de hoogte van de personele bekostiging, leiden jonge leerkrachten naast minder loonkosten ook tot minder personele bekostiging. Houd hier rekening mee bij het opstellen van het bestedingsplan. Houd er ook rekening mee dat de keuze voor bepaalde bestedingsdoelen, meerjarige verplichtingen met zich meebrengen. Dergelijke keuzes hebben dus ook consequenties voor het gesprek over en de inzet van de extra  middelen voor aanpak werkdruk voor de komende schooljaren.

Contactpersoon: Martijn Manders, tel: 06-10120054, e-mail: martijn.manders@movare.nl
 

Planning werkzaamheden onderhoud cv-installaties en controle ventilatieHet stookseizoen staat voor de deur. Dat betekent dat het onderhoud van cv-installaties uitgevoerd moet worden. In de planning kun je zien wanneer deze werkzaamheden voor jouw school staan ingepland. Voorafgaand aan de uitvoering neemt de firma Embrechts telefonisch contact op om een definitieve afspraak in te plannen. Naast de onderhoudswerkzaamheden aan de verwarming zullen afzuigventilatoren en luchtbehandelingskasten worden gecontroleerd op de juiste instellingen. Ook worden filters vervangen indien dit noodzakelijk is. Van de ventilatieroosters in kozijnen wordt gecontroleerd in hoeverre dat de doorstroming wordt beperkt door vervuiling. Indien noodzakelijk, zullen deze op een later moment worden gereinigd.

Contactpersoon: Bram Geijselaers, e-mail: bram.geijselaers@movare.nl

 

Kick-off ‘Burgerschap op de Basisschool’ met Gert BiestaVrijdag 18 september a.s. organiseert de PO-raad een webinar over Burgerschapsvorming. Professor en pedagoog Gert Biesta is gastspreker. Wettelijk gaat er de komende jaren een en ander veranderen. Daarom biedt de PO-Raad de komende twee jaar extra ondersteuning bij het vormgeven van burgerschapsonderwijs. Laat je informeren en inspireren tijdens het webinar op vrijdag 18 september van 10.00 tot 11.30 uur.