Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 35 schooljaar 2019-2020

Benoemingen

Benoeming Frank van Erve
Na ontvangen positief advies van de MR van bs. Steltloper wordt het voorgenomen besluit tot benoeming van Frank Van Erve tot directeur van bs. Steltloper met ingang van 1 juli 2020 omgezet in een definitief besluit. Frank is op dit moment gedetacheerd bij een extern bureau voor o.a. interim-management en keert per 15 juni a.s. terug bij MOVARE.

Benoeming Diana Heiligers
Na ontvangen positief advies van de MR van bs. De Diabolo wordt het voorgenomen besluit tot benoeming van Diana Heiligers tot directeur van bs. de Diabolo met ingang van 1 augustus 2020 omgezet in een definitief besluit. Diana is momenteel interim-directeur op bs. Diabolo.
 

Reminder: Evaluatie OSO

Dit schooljaar heeft MOVARE de overdracht van PO naar het VO gewijzigd naar OSO. Deze overdrachtsystematiek is aan het einde van het schooljaar afgerond. Daarom willen wij graag een evaluatie hierover laten plaatsvinden. Weet dat de resultaten uit de evaluatie meegenomen worden in de gezamenlijke evaluatie tussen PO – VO besturen.

Wij verzoeken je om deze evaluatie door te sturen naar de verantwoordelijke in jouw organisatie die de overdrachten tussen PO – VO verzorgd heeft.

De evaluatie is te raadplegen via deze link

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen met Janine Deckers: janine.deckers@movare.nl of Leander Versleijen: leander.versleijen@movare.nl
 

Scholingsaanbod Zo Dichtbij 2020-2021
 

Elk schooljaar verzorgt Adelante workshops voor iedereen die in het regulier of speciaal onderwijs te maken heeft met leerlingen met een lichamelijke of een meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn. In deze brochure vind je het professionaliseringsaanbod van Adelante voor het schooljaar 2020-2021.

De bekostiging van dit nascholingsaanbod gaat via het eigen scholingsbudget van jouw school. Deelnemen aan een workshop van Adelante kost 100 euro.

Contactpersoon: Giel van Kaam, e-mail: giel.vankaam@movare.nl