Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 29 schooljaar 2019-2020

Loopbaanontwikkeling 2020 gaat gewoon door

Wij willen directeuren er graag op attenderen dat de sollicitatieprocedures voor openstaande vacatures gewoon doorgaan. Ook in deze bijzondere tijd moeten wij er immers met zijn allen voor zorgen dat bij de start van het schooljaar 2020-2021 alle functies bij de scholen ingevuld zijn. Sollicitatiegesprekken kunnen eventueel via videoverbindingen plaatsvinden.

Heb je een vraag?  Dan kun je contact opnemen met  de P&O-adviseur van jouw school.

Contactpersoon: Thei Iding, e-mail: thei.iding@movare.nl


Planning inspectiebezoeken

De inspectiebezoeken zoals die gepland stonden voor het sluiten van de scholen blijven vooralsnog staan. Rond het weer opstarten van het toezicht neemt de Inspectie contact op met de betreffende locatie. Je vindt deze en aanvullende informatie op de website van de Inspectie.