Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 28 schooljaar 2020-2021

Reminder: Medewerkerstevredenheidonderzoek 2021Twee weken geleden is het MOVARE medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) gestart. Alle MOVARE-medewerkers hebben die dag in hun mailbox een persoonlijke uitnodiging ontvangen met daarin een directe link naar de online vragenlijst. Feedback van onze medewerkers is voor ons als organisatie essentieel, want alleen samen kunnen we een fijne werkomgeving creëren voor alle collega’s.

Hebben de collega’s van jouw school de vragenlijst al ingevuld? Deelnemen aan het MTO kan tot en met vrijdag 2 april a.s. We zouden het op prijs stellen als je de collega’s in jouw team hier nog eens op attendeert. Hieronder deelt directeur Sven van der Linden een tip over het actief promoten van het MTO.

Tip van Sven van der Linden:
‘Ik heb leerkrachten echt op het hart gedrukt dat hun stem belangrijk is. Als we iets binnen onze schoolcultuur willen verbeteren of veranderen dan zijn dit de ideale tools om te gebruiken. Daarnaast ben ik sinds begin maart al leerkrachten er op voor aan het bereiden dat vanaf 15 maart het onderzoek ingevuld kan worden zodat ze hier tijd in hun agenda voor vrij kunnen maken.’

Respons
Inmiddels heeft 42,1% van de medewerkers, die een uitnodiging heeft gekregen voor het MTO, de vragenlijst ingevuld. Voor de actuele respons kun je de Respons app gebruiken of op My Effectory kijken. Via de app heb je gemakkelijk en snel zicht op het responspercentage. In verband met de anonimiteit kun je reacties op naam uiteraard niet zien. 

Uiteraard gaan wij voor een zo hoog mogelijke respons. Twee jaar geleden vulde 87,3 procent van alle MOVARE-medewerkers de online vragenlijst in. Een nog hogere respons zou natuurlijk heel mooi zijn. Dus: gebruik de bovenstaande tips van Sven en spoor je collega’s deze week nog even extra aan om mee te doen aan het onderzoek. Dank voor jullie inspanningen!

Vragen
Als je vragen hebt, neem dan contact op met Danny Krijgsman (danny.krijgsman@movare.nl) of met de online helpdesk van Effectory.

 

Update Loopbaanontwikkeling 2021
 Hierbij attenderen wij jullie graag nogmaals op onderstaande tijdspaden omtrent Loopbaanontwikkeling 2021.

► 22 maart t/m 2 april: De vacatures zijn in InSite geplaatst. Medewerkers met een vast dienstverband bij MOVARE hebben de mogelijkheid te solliciteren op de openstaande vacatures in InSite.
► 6 t/m 9 april: scholen selecteren sollicitanten voor een sollicitatiegesprek (min 3/ max 5 per vacature) en plannen een sollicitatiegesprek. Sollicitanten die niet geselecteerd zijn graag afwijzen via InSite.
► 12 t/m 16 april: sollicitatiegesprekken voeren en een kandidaat kiezen.

Vragen? Neem dan contact op met de desbetreffende P&O-adviseur van jouw serviceteam.


Voorkom een loonsanctie: zorg dat het verzuimdossier up-to-date is


 

In dit artikel lees je hoe je een loonsanctie kunt voorkomen. Ook vind je onderaan het artikel een hulpkaart hiervoor.

Als een medewerker een WIA-uitkering moet aanvragen, gaat UWV allereerst de zogenaamde RIV-toets doen. UWV toetst daarbij de re-integratie-inspanningen van de werkgever en werknemer zoals die zijn vastgelegd in het re-integratie-dossier. UWV toetst ook of alle voorgeschreven documenten in het re-integratiedossier aanwezig zijn en of de voorgeschreven acties adequaat en tijdcontingent zijn uitgevoerd.

Stel dat een plan van aanpak niet of te laat is opgesteld en er niet onderbouwd kan worden waarom dat er niet is. Dan kan dat voor het UWV al reden zijn om een loonsanctie op te leggen. Als een spoor 2 traject te laat wordt ingezet zonder aannemelijke onderbouwing, kan dat ook een reden zijn om een loonsanctie op te leggen. Kunnen re-integratie-inspanningen vanwege corona bijvoorbeeld niet opgevolgd worden? Dan moet dat duidelijk in een plan van aanpak omschreven zijn.

Het is dus belangrijk alle acties tijdig in te zetten om een loonsanctie te voorkomen. Om alle leidinggevenden hierbij te helpen, is de hulpkaart Wet Verbetering Poortwachter  opgesteld. Hierin is een overzicht gegeven van alle verplichte acties én het tijdsbestek waarin deze moeten plaatsvinden.

Voor vragen of opmerkingen neem je contact op met Marina de Man, e-mail:   marina.deman@movare.nl.