Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 18 schooljaar 2020-2021

Sterk Staaltje SchoolleiderschapGraag delen wij met jou de inhoud van de nieuwsbrief ‘Sterk Staaltje Schoolleiderschap’ met als onderwerp ‘een nieuw geluid’. Deze online nieuwsbrief van november 2020 is een uitgave van Schoolleidersregister PO.
 

Subsidie extra middelen PODonderdag 17 december 2020 is de subsidieregeling bekend gemaakt: extra middelen PO.
Via dit nieuwsbericht informeren wij je over deze subsidieregeling. MOVARE zal hier, in samenwerking met de omliggende stichtingen, een aanvraag voor indienen.

Onderstaand kort de informatie op een rijtje:

  • Er komt eenmalig een bedrag van 102 miljoen euro ter beschikking voor het PO.
  • De subsidie kan alleen worden aangevraagd via een samenwerking van besturen.
    De PO-tafel werkt samen in het kader van deze subsidie-aanvraag. Frank Bruijenberg coördineert deze aanvraag. Bij toekenning van de subsidie wordt deze via de penvoerder Kindante aan de besturen uitgekeerd. Vanuit MOVARE is Danny Krijgsman aanspreekpunt.
  • Verantwoording vindt plaats op het niveau van de totale subsidie door penvoerder i.s.m. Frank. Hier is nog geen modelformulier voor beschikbaar. Om hier input voor aan te reiken, ontvangt MOVARE nog een format. 
  • Looptijd: Periode 1-1-2021 t/m 31-7-2021
  • Bij de subsidieaanvraag wordt uitgegaan van 72,- EUR per leerling voor het betreffende bestuur.
    Bij het overvragen van de subsidiepot (102 miljoen EUR) wordt dit bedrag bijgesteld.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

1. Het inzetten van leraren, onderwijsassistenten en instructeurs
- Navraag leert dat dit ook TTU’s mogen zijn aan eigen personeel.
- Ook extra inzet t.b.v. de noodopvang kan hieronder vallen
- Inhuur uitzendbureau m.b.t. corona

2. Het laten geven van gastlessen.

3. Het inzetten van studenten.

4. De ondersteuning op logistiek en toezicht op de naleving van coronamaatregelen.
Extra schoonmaak en schoonmaakmiddelen in deze periode vallen hier ook onder.

5. Het inhuren van personen die toezicht houden in de klas, bijvoorbeeld bij digitaal onderwijs door een leraar.

6. Het inhuren van ondersteuning en begeleiding ter ontzorging van leraren en ander personeel.

7. Het werven, selecteren en organiseren van extra, tijdelijk personeel.

De vraag aan jou als directeur is om aan te geven hoe jij deze subsidie, indien deze wordt toegekend, zou willen inzetten. Dit om te kunnen anticiperen op bijvoorbeeld het aantrekken van personeel. Stem deze vraag af met de adviseur P&O van jouw serviceteam.

Documenten ter informatie
Publicatie in Staatcourant over subsidie
Vragen en antwoorden Extra hulp voor de klas (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen)

Contactpersoon: Danny Krijgsman, e-mail: danny.krijgsman@movare.nl


Notitie uitvraag thuiszitters
Eind november/begin december 2020 is via het Bestuursjournaal een uitvraag gedaan naar de actuele situatie rond thuiszitters bij MOVARE. In deze notitie is de opbrengst van deze uitvraag verwoord.

Contactpersoon: Adri Rooijakkers, e-mail: adri.rooijakkers@movare.nl