Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 17 schooljaar 2020-2021

Notitie Taalschool De WereldDelen

In dit nieuwsbericht kun je een notitie van Taalschool De WereldDelen downloaden, die over de rol van de thuisnabije school in relatie tot de Taalschool gaat.

Contactpersoon: Richard de Wilde, e-mail: richard.dewilde@movare.nl


REMINDER: Webinar ‘Uitstroomprofiel en Schooladvies’ groepen 6,7 en IB'ers

Het volgende webinar rondom de POVO-procedure staat gepland op woensdag 27 januari van 13.30 uur tot14.15 uur. We willen je weer vragen je collega’s hierop te attenderen en te adviseren dit webinar te volgen. Zij ontvangen dus geen eigen uitnodiging. Het webinar is van informatieve aard en is het tweede webinar dat MOVARE organiseert om een zorgvuldige POVO-procedure te stimuleren. We hopen weer veel mensen te mogen zien.

Wat levert dit webinar op?
Na dit webinar weten je leerkrachten en intern begeleiders hoe een Uitstroomprofiel en Schooladvies tot stand komt, hoe je de data (samen met collega’s) kunt wegen tot een gedegen schooladvies en wat je kunt doen om met deze schooladviezen kansen van kinderen te vergroten, bv door een meervoudig advies en je mindset te objectiveren.

Aanwezigheid
Het webinar wordt gegeven door Janine Deckers en Leander Versleijen. Het is raadzaam om in ieder geval de leerkrachten van de groepen 6, 7 en je intern begeleider uit te nodigen om dit webinar te volgen, maar wees zelf ook van harte welkom. Indien je collega’s verhinderd zijn, bestaat weer de mogelijkheid de opname terug te kijken. De opname is een week later via een link te bekijken. Vanwege het interactieve karakter heeft het de voorkeur om met zoveel mogelijk collega’s deel te nemen op 27 januari.

Collega’s kunnen zich aanmelden via deze link  of via InSite (Mijn Insite – Cursussen).