Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties nummer 17, schooljaar 2019-2020

 

MOVARE-bureau tijdens kerstvakantie gesloten

Tijdens de kerstvakantie is het MOVARE-bureau gesloten van maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020. Vanaf maandag 6 januari staan wij graag weer voor jullie klaar. Wij wensen jou sfeervolle feestdagen en een mooie jaarwisseling!
 

 

Calamiteiten tijdens kerstvakantie

De kerstvakantie staat voor de deur. Mocht je onverhoopt een calamiteit moeten melden: denk aan calamiteiten met betrekking tot het gebouw of ICT, crisiscommunicatie, een overlijdensbericht of persvragen, dan zie je in dit document bij wie je terecht kunt met dergelijke vragen in de vakantie. 

Contactpersoon: John Wevers, tel: 045 5466976 , e-mail: john.wevers@movare.nl

 

Correcte schooltijden MOVARE-scholen


In het kader van de inrichting van de nieuwe vervangersmanager hebben we de correcte schooltijden (conform de schoolgids) van elke MOVARE-school nodig. Deze ontvangen wij graag van jou. Je kunt de schooltijden van jouw school invullen in dit schema en het vóór 17 januari 2020 mailen naar Ineke Moonen. Alvast hartelijk dank!

Contactpersoon: Ineke Moonen, tel: 045-5466973, e-mail: ineke.moonen@movare.nl

 

Vitaliteitsbeleid in een veranderende wereld

Van strategie tot continue uitvoering

Neem jij deel aan het multidisciplinair team ‘Vitaliteit’ van MOVARE?

Het primair onderwijs bevindt zich in een dynamisch krachtenveld midden in de maatschappij. Leerlingen en ouders/verzorgers kijken steeds kritischer naar de kwaliteit en kwantiteit van het onderwijsaanbod. De politieke omgeving binnen het onderwijs stelt voortdurend nieuwe eisen aan scholen en medewerkers. Scholen worden  gezien als ondernemingen die steeds meer risico’s zelf moeten dragen.

De centrale missie van MOVARE kan alleen met vitale en gemotiveerde medewerkers gerealiseerd worden. Het welzijn van alle medewerkers neemt een prominente plaats in binnen het personeelsbeleid van de stichting. MOVARE realiseert zich dat jij als medewerker het belangrijkste kapitaal van de stichting bent . Jij  kunt jezelf alleen ontplooien in een omgeving waarin jij jouw talenten optimaal kan ontwikkelen. MOVARE wil zich als werkgever nadrukkelijk inzetten om  jou  in dit krachtenveld vitaal en gemotiveerd te houden zodat jij in staat bent  om de uitdagingen van het huidige, moderne onderwijsveld het hoofd te bieden.

Samen op weg naar een vitale organisatie
Hoe bereiken we met elkaar een vitale organisatie, die zich continu verbetert zodat we de uitdagingen kunnen trotseren? Hoe houden we medewerkers van MOVARE vitaal en betrokken voor het onderwijs? Hoe blijven medewerkers positief, trots, geïnspireerd en in balans?  Met andere woorden: hoe kunnen we vitaliteit binnen MOVARE structureel vorm geven? Hiervoor zijn wij op zoek naar jou! We willen graag een multidisciplinair team samenstellen van ongeveer 9 medewerkers, die samen met ons vorm en inhoud gaan geven aan het Vitaliteitsbeleid van MOVARE. Op weg naar dit vitaliteitsbeleid neem je als multidisciplinair team deel aan een tweetal masterclasses en vier workshops. Zo willen we komen tot een gezamenlijk gedragen visie en aanpak van vitaliteit.  

Masterclasses en workshops

Masterclass 1: Vitaliteit, verantwoordelijkheid & gedragsverandering 
datum: donderdag 30 januari 2020 van 13.00 uur  – 15.00 uur

Masterclass 2: Continue verbeteren
donderdag 9 april 2020  van 13.00 uur – 15.00 uur

Workshop 1: Een maatwerk vitaliteitsvisie voor  MOVARE
woensdag 12 februari 2020  van 13.00 uur tot 15.00 uur

Workshop 2: Een “deep dive” ofwel analyse
woensdag 11 maart 2020 van 13.00 uur tot 15.00 uur

Workshop 3: Het prioriteren van uitdagingen
woensdag 25 maart 2020 van 13.00 uur tot 15.00 uur

Workshop 4: De aanpak van het continu verbeteren van vitaliteit
woensdag 13 mei 2020  van 13.00 uur tot 15.00 uur

De masterclasses en workshops worden begeleid door Hanneke Teeuwen, adviseur duurzame inzetbaarheid van VGZ. De locatie wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

Meld je aan!
Heb je interesse om actief deel te nemen aan het multidisciplinair team ‘Vitaliteit’ en ben je op de bovenstaande data beschikbaar? Meld je dan nu aan bij Marina de Man, email: marina.deman@movare.nl  
Indien er meer aanmeldingen dan plekken zijn, wordt er een keuze uit de aanmeldingen gemaakt.

Wil je alleen de Masterclasses met het thema ‘Vitaliteit, verantwoordelijkheid & gedragsverandering’  en ‘Continu verbeteren’ volgen? Dat kan! Meld je hiervoor aan via de button Cursussen in ‘Mijn Insite’.  

Contactpersoon: Marina de Man , tel: 045 -5466978, e-mail: marina.deman@movare.nl

 

Intervisiebijeenkomsten ronde 2 start januari 2020

Op 26 november is de eerste groep directeuren bovenbestuurlijk gestart met het intervisietraject. In januari kunnen weer groepen starten. De groepen (3 en 4) intervisie directeuren zijn vol. Er is nog een mogelijk voor een nieuwe groep met maximaal 8 personen.  Hieronder in de tabel zie je in het oranje gekleurd de data voor groep 5.

Graag vóór de Kerstvakantie doorgeven of je nog wil deelnemen aan groep 5. Extra informatie over de intervisiebijeenkomsten vind je hier. Kijk ook eens op de website: http://www.ikbenleerkracht.nl onder het tabblad ‘Ik ben leerkracht’.

Directeuren kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij Frank Bruijenberg -  e.mail: frank.bruijenberg@movare.nl – tel. nr. 06 -  11 38 10 69

Groepen 3, 4 en nieuwe groep 5

 

Partnerschap MOVARE en BCO onderwijsadvies- en ondersteuning

MOVARE maakte de afgelopen jaren gebruik op verschillende onderdelen gebruik van BCO onderwijsadvies-  en ondersteuning. Die samenwerking wordt nu verlengd in een partnerschap waarin onder andere de (partner)tarieven en de dienstverlening in grote lijnen vastgesteld worden.

De dienstverlening zal er in elk geval gericht op zijn om de ontwikkeling van de scholen (teams, leerkrachten, schoolleiders en clusters) te versterken. Gericht op Samen leren, rekenschap afleggen en het versterken van een professionele cultuur binnen MOVARE, in lijn met het strategisch beleidsplan. Daarbinnen zal BCO minimaal twee keer per jaar een advies geven en de ontwikkelingen in de organisatie bespreken. Vervolgens kijkt BCO ook hoe eventuele verbeteringen kunnen worden ingevoerd in de organisatie.

De diensten van BCO bestaan concreet uit de volgende vormen:

  • Schoolontwikkeling. Denk daarbij aan schoolverbetertrajecten en onderwijsinnovatie door het begeleiden van schoolteams, leerkrachten, schooldirecteuren en clusters. Hierbij is de schooldirecteur in de lead om deze diensten van BCO in te kopen en op maat te laten maken. Om onderwijs goed te laten aansluiten bij de eisen van de veranderende maatschappelijke context is onderwijsvernieuwing van belang en is het creëren van een ‘lerende organisatie’ een belangrijk uitgangspunt. BCO ondersteunt daarbij met bijvoorbeeld intervisie, coaching-on-the-job, lesbezoeken en teambijeenkomsten om de schoolontwikkeling verder te verbeteren.
  • Advies- en onderzoekstrajecten. Deze diensten zijn gericht op strategisch en bestuursniveau bijvoorbeeld als het gaat om fusies, cultuuronderzoek en samenwerking met interne en externe partners.
  • Inzet vertrouwenspersoon. Een specifieke vorm van dienstverlening van externe vertrouwenspersonen. De externe vertrouwenspersoon werkt in opdracht van het bestuur.
  • Logopedische ondersteuning. Deze dienst is gericht op een preventieve aanpak om vroegtijdig spraak- en taalproblemen te onderkennen. Waarbij er aandacht is voor leerkrachten van groep 1 en 2 op het gebied van vroegsignalering, taalstimulering en het creëren van een uitdagende leeromgeving.

BCO werkt vraaggericht op vragen van scholen en het bestuur. Door begrip en inzicht in de situatie te combineren met kennis en moderne aanpakken, verbeteren we samen ons werk. Waarbij deelnemers eigenaar blijven van de eigen ontwikkeling.

Contactpersonen: Kiki Huijnen/ Ryszard Kruszel -  kiki.huijnen@movare.nl/ Ryszard.kruszel@movare.nl -    tel. nr.: 045 546 69 69

Aanvraag VOG is voor vrijwilligers gratis


In het kader van de registratie van de vrijwilligers op onze scholen, willen wij graag (nogmaals) onder de aandacht brengen dat de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag( VOG) voor een vrijwilliger gratis is, indien gebruik wordt gemaakt van de digitale aanvraag van een VOG via InSite. Als een vrijwilliger zelf rechtstreeks bij de gemeente een VOG aanvraagt, zijn hier wel kosten aan verbonden.
Contactpersonen: Sabine Habets, tel: 045-5466972, e-mail: sabine.habets@movare.nl en Fred de la Croix, tel: 045-5466984, e-mail: fred.delacroix@movare.nl

 

Aanvraagverzoeken de Limburger over Veiligheid op Scholen

Dagblad de Limburger is onderzoek aan het doen is naar het thema Veiligheid op scholen.Er is informatie opgevraagd bij de politie over dit thema. De betreffende journalisten van de Limburger doen daarnaast hun best om zo veel mogelijk informatie te winnen over dit onderwerp. Het zou dus ook kunnen dat scholen individueel benaderd worden door journalisten die vragen stellen over de veiligheid. Mocht dat gebeuren, verwijs dan altijd door naar John Wevers (bestuurssecretaris/woordvoerder).

Contactpersoon: John Wevers – e-mail: john.wevers@movare.nl – tel. nr.: 045-5466976