Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 14 schooljaar 2020-2021

Lijst medewerkers MOVARE-bureau  In deze geüpdatete lijst vind je de contactgegevens en functiebeschrijving van alle medewerkers van het MOVARE-bureau.  
 

Rookvrije scholen: toezicht rookverbod vanaf januari 2021Zoals bekend, geldt er sinds 1 augustus 2020 een rookverbod op schoolterreinen en moeten alle scholen volledig rookvrij zijn. Vanaf 1 januari 2021 gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht houden op het rookverbod.

Wat wordt er van scholen verwacht?
Scholen moeten een rookverbod instellen, het rookverbod aanduiden en het rookverbod handhaven.

Rookverbod instellen
Scholen moeten maatregelen nemen om kenbaar te maken dat er een rookverbod geldt. Dit kun je doen door erover te communiceren, bijvoorbeeld in een school- of studiegids of in de huisregels. Ook moeten scholen alles van het terrein verwijderen dat aanspoort tot roken, zoals rookpalen, asbakken en rokershoeken.

Rookverbod aanduiden
Scholen zijn verplicht om het rookverbod aan te duiden. Hoe dat gebeurt, bepaal je zelf, zolang maar duidelijk is dat op het terrein niet mag worden gerookt. Borden of posters, die op verschillende plekken op het terrein zijn geplaatst, kunnen hierbij helpen. Zo is het voor iedereen duidelijk dat het rookverbod op het gehele terrein geldt.

Rookverbod handhaven
Als iemand op jouw schoolterrein rookt, dan ben je verplicht om die persoon daarop aan te spreken. Je moet het rookverbod dus actief handhaven.

Via de website rookvrijschoolterrein.nl kunnen scholen ondersteuning krijgen bij het rookvrij maken van hun schoolplein. Je vindt hier onder andere een toolkit, stappenplan en voorbeeldbrieven voor ouders/verzorgers.

Hoe gaat de NVWA toezicht houden?
Vanaf 1 januari 2021 start de NVWA met controles om na te gaan of onderwijsinstellingen het rookverbod op hun terreinen naleven. De eerste inspectie wordt vooraf aangekondigd. De inspecteur maakt een afspraak met degene die binnen de onderwijsinstelling verantwoordelijk is voor het rookbeleid. Tijdens de inspectie worden onder meer de volgende aspecten gecontroleerd:

  • Zijn er maatregelen getroffen die duidelijk maken dat er een rookverbod geldt, bijvoorbeeld aan de hand van fysieke en communicatieve maatregelen?
  • Is duidelijk zichtbaar dat er een rookverbod geldt op het terrein, bijvoorbeeld aangeduid via borden en tegels?
  • Zorgt de onderwijsinstelling ervoor dat het terrein rookvrij blijft? Met andere woorden, wordt er actief opgetreden als er wordt gerookt (rookverbod handhaven)? Wat is daarover afgesproken (beleid) en wat gebeurt er in de praktijk?

De inspecteur voert de inspectie uit binnen de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen voor COVID-19. Als de inspecteur van de NVWA tijdens een inspectie constateert dat het rookverbod op het schoolterrein niet of onvoldoende is ingesteld, aangeduid of gehandhaafd is er sprake van een overtreding. Bij een eerste overtreding volgt een schriftelijke waarschuwing. Op een later moment (veelal binnen drie maanden) wordt een her-inspectie uitgevoerd om te kijken of de overtreding is opgeheven. Bij een herhaalde overtreding legt de NVWA een bestuurlijke boete op, beginnend bij €600. Wanneer je daarna vaker in overtreding bent, kan de hoogte van de boete oplopen tot €4.500 per overtreding. De interventie is gericht op de beheerder van het gebouw of de inrichting.

Vóór 1 januari 2021 publiceert de NVWA het aangepaste interventiebeleid op de website van de NVWA. Daarin staat hoe zij optreden tegen overtredingen van dit rookverbod. Bekijk voor meer informatie ook het informatieblad van het NVWA.

Contactpersoon: Thei Iding , e-mail: thei.iding@movare.nl  tel: 06-21315250

 

Terugblik webinar tijdspad POVOWoensdagmiddag 25 november vond het webinar over het tijdspad POVO en de kwaliteit van het onderwijskundig rapport plaats, voor de groepen 8 en intern begeleiders. Het webinar werd georganiseerd door Leander Versleijen en Janine Deckers. Deze collega’s zijn al een tijd actief om de POVO-procedure zorgvuldig te laten verlopen.

Tevreden deelnemers
De deelnemers waren erg tevreden over dit webinar. Er waren 40 collega’s aanwezig van 22 scholen: leerkrachten, intern begeleiders, een aantal directeuren en een onderwijsadviseur. Het gemiddelde cijfer was een 8,4. Dit webinar was de eerste in een reeks van 5 webinars, die plaatsvindt rondom de POVO-procedure.

Terugkijken webinar
De collega’s die verhinderd waren voor het webinar kunnen de opname via deze link bekijken. Aan jou als directeur het vriendelijke verzoek om deze link te delen met de leerkrachten die niet aanwezig konden zijn. Wil je weten welke collega’s van jouw team verhinderd waren? Neem dan contact op met de organisatoren van het webinar.  

Informatie n.a.v. webinar

Contactpersonen: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl en Leander Versleijen, e-mail: leander.versleijen@movare.nl