Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 13 schooljaar 2019-2020

Attentieregeling MOVARE

Tijdens het onlangs gehouden directeurenberaad is ten onrechte vermeld, dat de in de attentieregeling genoemde bedragen m.b.t. 25- of 40-jarig bestuursjubileum contant (bij de envelop van het CvB) zouden worden verstrekt. Verrekening vindt namelijk plaats via het salaris.
 

Uitnodiging: Landelijk Overleg Directeuren Basisscholen

Het Instituut INVK nodigt directeuren van MOVARE uit om deel te nemen aan het Landelijk Overleg Directeuren Basisscholen op woensdag 5 februari 2020 van 13:00 tot 16:30 uur. Het overleg wordt gehouden op Landgoed Trompenburg, Zuidereinde 43 te 's-Graveland.

Het Overleg
Het Landelijk Overleg Directeuren Basisscholen is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat het Landelijk Overleg Basisscholen gedeeltelijk aansluit bij een of meerdere professionaliseringsthema's en onderdeel kan uitmaken van jouw ontwikkeling via informeel leren.

Samenstelling groep
De samenstelling van de groep is bewust kleinschalig: slechts een beperkt aantal organisaties ontvangt een uitnodiging. Het INVK wijst erop dat alle deelnemers dezelfde functie hebben en specifieke uitdagingen onderling delen. Zodoende wordt er een groep bijeengebracht om met elkaar in een vertrouwelijke setting en op strategisch niveau kennis te delen en kennis te ontwikkelen. Je krijgt inspiratie om een vertaalslag naar je eigen situatie te maken met de aangeboden oplossingsrichtingen. Dit leidt tot veranderingen en resultaten in de organisatie. Onder aansturing van een professionele gespreksleider c.q. INVK consultant, word je in de gelegenheid gesteld om met een door de organisatie specifiek gekozen thema, gezamenlijke uitdagingen aan te snijden, ervaringen uit te wisselen en vernieuwende oplossingen aan te dragen.

Programma 
Het thema is 'Overtuigen op een prettige en duurzame manier’. Centraal staat onder meer de vraag hoe we mensen ertoe kunnen bewegen dat ze zelf de beslissingen nemen, die bijdragen tot win-win situaties. Er wordt tevens besproken hoe overtuigingstechnieken kunnen worden aangewend binnen groepen mensen. Met gebruik van beproefde theorie en de Convince Methode, waarbij wordt ingegaan op de balans tussen overtuigen en manipuleren, ga je samen met de INVK Consultant dieper in op dit thema.

De bijeenkomst start om 13:00 uur. Het nadrukkelijke verzoek is om dan ook echt aanwezig te zijn aangezien het programma zorgvuldig is ingericht. Het programma wordt om 16:30 uur afgesloten met een hapje en een drankje.

Bijdrage
Om het Landelijk Overleg Directeuren Basisscholen te kunnen organiseren, vraagt het INVK een bijdrage in de totale kosten van de inhoudelijke voorbereidingen van het overleg, de catering en het gebruik van Landgoed Trompenburg. Deze bijdrage is Euro 395,- exclusief BTW per deelnemer. Deze kosten gaan ten laste van het nascholingsbudget van directeuren. 

Aanmelden
Wil jij graag deelnemen aan het Landelijk Overleg Directeuren Basisscholen? Dan kun je je per e-mail aanmelden bij het Instituut INVK: l.raslan@stichting.invk.nl

Contactpersoon: Danny Krijgsman, tel: 045-5466988, e-mail: danny.krijgsman@movare.nl