Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 1 schooljaar 2020-2021

Inschrijven bovenbestuurlijke intervisie leidinggevende (RAP subsidie)

Via de website ikbenleerkracht kunnen directeuren zich aanmelden voor de bovenbestuurlijke intervisie leidinggevende. In dit document lees je meer over de inhoud van deze intervisie.

Wil je deelnemen? Kies dan op de website ikbenleerkracht voor het menu-item ‘ik ben leerkracht’. Klik vervolgens onderaan de pagina op het logo van het schoolbestuur. Op de volgende pagina kies je ‘intervisie directeuren’. Hier kun je je aanmelden door jouw naam, e-mail, voorkeursgroep en bestuur in te vullen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Frank Bruijenberg, frank.bruijenberg@movare.nl
 

RI&E: Hitteprotocol

Voor de zomervakantie is de organisatie brede RI&E van MOVARE op alle scholen persoonlijk toegelicht. Onderdeel hiervan is het hitteprotocol. Naar aanleiding van vragen van directeuren zijn in dit bericht de onderwerpen ‘ruimtetemperatuur’ en ‘warmteprotocol’ uitgelicht. De tekst is afkomstig uit de RI&E van MOVARE.

Ruimtetemperatuur
Bij ruimtetemperatuur boven de 25°C kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

  • In het algemeen kan door goed te ventileren de binnentemperatuur omlaag worden gebracht. Dit is vooral effectief wanneer de buitentemperatuur laag is, bijvoorbeeld tijdens de wintermaanden of ‘s nachts. Hoewel in de zomer de buitentemperatuur hoger is dan in de winter, kan ventilatie ook in de zomer ervoor zorgen dat de temperatuur niet teveel oploopt;
  • Schakel de verlichting binnen klaslokalen uit indien er voldoende daglicht aanwezig is;
  • Schakel niet in gebruik zijnde computer, monitoren, digiborden en andere warmtebronnen uit. In combinatie met het uitschakelen van verlichting kan dit een warmtereductie van 6% opleveren;
  • Voorzie alle daglichtopeningen van zonbelaste gevels aan de buitenzijde van zonwering. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van screens uitgevoerd in lichtgekleurd materiaal met een hoge reductiefactor van binnentredende energie. Laat de zonneschermen zakken voordat de zon op de ramen schijnt. Tijdig gebruik van zonwering kan een warmtereductie van 20% opleveren.

Warmteprotocol
Kinderen zijn kwetsbaar voor hitte omdat ze minder goed kunnen aangeven hoe het met ze gaat. Jonge kinderen zijn niet in staat om zelf preventieve maatregelen te nemen zoals extra drinken, het aantrekken van luchtige kleding, rustige spelletjes doen of schaduw opzoeken. Daarom moet een basisschool een warmteprotocol opstellen. Zodra de ruimtetemperatuur boven 25 graden Celsius komt, moeten er maatregelen getroffen worden. Per ruimte kan de temperatuur verschillen. Daarom is het verstandig om in elke ruimte een kwikvrije thermometer op te hangen.

Bij hoge temperaturen kan een school maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een tropenrooster instellen met kortere lesuren of lesdagen. De school moet de ouders informeren over een tropenrooster. Hebben de ouders geen opvang voor hun kinderen? Dan moet de school een alternatief programma (opvang) aanbieden tijdens de uren waarop de lessen vervallen. De scholen kunnen zelf besluiten tot het instellen van een tropenrooster, hierbij moet wel rekening gehouden worden met het behalen van de verplichte onderwijstijd.