Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 7 schooljaar 2019-2020

Even voorstellen: Senioren Actief

Senioren Actief is een netwerk van oud-medewerkers van MOVARE. Onze stuurgroep bestaat uit: Lambert Dumont, Jos Crutzen en Wim Wetzelaer.

In 2018 zijn we gestart met dit initiatief om gepensioneerde medewerkers van MOVARE bijeen te brengen om gezamenlijke interesses en gedachten te delen en oude relaties levend te houden. Dit jaar hebben wij gezocht naar een goede vorm voor ons netwerk.

Die hebben we nu gevonden. Wij zullen ons onder andere bezighouden met het organiseren van een drietal activiteiten per jaar. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bezoek aan de tweede Maasvlakte, een bijzondere tentoonstelling of een museum.  Zo staat er 19 november een bezoek achter de coulissen in het Theater van Heerlen op het programma, daarna een lezing over 75 jaar bevrijding Parkstad en afsluitend een klein etentje. Dit soort activiteiten gaan wij voortaan organiseren voor oud-medewerkers en hun partners.

Onze ledenwerving gaat op dit moment niet verder terug dan 2015. Dat betekent uiteraard niet dat eerder gepensioneerden niet welkom zijn, integendeel! Elke oud-medewerker mag zich aanmelden op het e-mailadres: senioren.actief@movare.nl. Overigens, mocht je bijna of binnenkort met pensioen gaan, dan kun je je ook nu al aanmelden.

We zullen onze aankomende activiteiten voor 2020 tijdig communiceren.

Save the date: Kenniskring Startklas  

Bij de ‘save the date’ voor de kenniskring Startklas zijn er twee data vastgezet, de derde heeft nog geen vast moment.

Kenniskring startklas 1    19 november 2019 Locatie : De Vlieger Hoensbroek  14.00 – uiterlijk 17.00
Kenniskring startklas 2 11 maart 2020  Locatie : Wegwijzer Zeswegen 14.00 – uiterlijk 17.00
Kenniskring startklas 3    nog af te spreken  Locatie : nog af te spreken   nog af te spreken

 

Reminder: mini-symposium Welbevinden en Vitaliteit op donderdag 10 oktober a.s.

Op donderdag 10 oktober a.s. vindt van 16.00 uur tot 20.00 uur het mini-symposium ‘Welbevinden en Vitaliteit’ plaats in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Je kunt je nog altijd aanmelden voor het symposium én voor de workshops via deze link
Of kies in 'InSite' bij ‘Mijn insite’ voor ‘Cursussen’ om je in te schrijven. Heb je je al ingeschreven voor een workshop? Geef je dan ook op voor het mini-symposium! In verband met de catering willen wij graag weten op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen.

Programma mini-symposium, van 16.00 uur tot 20.00 uur

Tijdstip

Programma-item

Spreker

15:30

Inloop

 

16.00-16.15 uur                      

Aftrap en terugkoppeling werkgroep Werkdruk

Danny Krijgsman-Essers      

16.15-16.45 uur                      

Administratieve werkdruk en Parnassys

Janine Deckers                   

17.00-18.00 uur                      

Continu verbeteren

Jay Marino                          

18.00-18.30 uur                      

Culinaire pauze,  Foodcorners                   

 

18:30-19:30

Bevlogenheid als basis voor welbevinden en vitaliteit

Jos van Kessel

19:30-19:45

Afronding

CvB

19:45

Einde

 

 

Workshops, van 14.00 uur tot 16.00 uur
De workshops starten vanaf 14.00 uur. Onderstaand vind je het overzicht van de beschikbare workshops:

Tijdstip

Naam workshop

Docent 

min.

max. 

Locatie

14.00 uur tot 16.00 uur

Workshop 'Continu Verbeteren'

Jay Marino

5

40

Parkstad Limburg Stadion

14.00 uur tot 15.00 uur

Workshop 'Rust in je hoofd' groep 1

Reflekt HRA

4

12

Parkstad Limburg Stadion

15.00 uur tot 16.00 uur

Workshop 'Rust in je hoofd' groep 2

Reflekt HRA

4

12

Parkstad Limburg Stadion

14.00 uur tot 16.00 uur

Workshop 'De mens in de leerkracht centraal'

Carla Bloemen

6

20

Parkstad Limburg Stadion

14.00 uur  tot 16.00 uur

Workshop 'De drie sleutels tot balans' (nieuw!)

Marissa Dunk

6

12

Parkstad Limburg Stadion

14.00 uur tot 16.00 uur

Workshop 'Voor wie doe je het eigenlijk?'

Horizonte groep

10

25

Parkstad Limburg Stadion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet je niet aan te melden! In verband met de catering willen wij graag weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. 

Reminder: Dag van je Loopbaan 2019

Elk jaar openen diverse organisaties en bedrijven tijdens de ‘Dag van je Loopbaan’ voor één dag hun deuren. Medewerkers van de organisaties die deelnemen aan dit initiatief krijgen dan de mogelijkheid om voor één dag te ruilen van baan. Dit jaar vindt de ‘Dag van je loopbaan’ plaats op donderdag 14 november 2019.
Jouw loopbaan bevorderen staat voorop. Daarom doet MOVARE doet dit jaar mee aan de ‘Dag van je Loopbaan’! Als MOVARE-medewerker krijg je op 14 november de kans om één dag bij een andere organisatie aan de slag te gaan of één dag iemand van een andere organisatie mee te nemen in jouw loopbaan! Het is een unieke kans om een kijkje in andermans keuken te nemen en kennis te maken met een andere werkplek. Een dag die in het teken staat van ieders loopbaan. Tijdens de ’Dag van je loopbaan’ kun je op een laagdrempelige manier kennis maken met andere organisaties. Door samen te werken en gebruik te maken van elkaars ervaring, creëer je nieuwe kennis en mogelijkheden. Tegelijkertijd verbreed je jouw netwerk!

Meedoen?
Wil jij dit jaar jouw werkplek beschikbaar stellen voor geïnteresseerden? Meld dit dan bij Jo Wetzelaer via jo.wetzelaer@movare.nl. Of wil jij wellicht graag extern een kijkje in andermans keuken gaan nemen? Meld je dan aan via de website www.dagvanjeloopbaan.nl
Afhankelijk van het aantal werkplekken dat MOVARE kan aanbieden aan medewerkers van andere organisaties om deze dag (14 november) te kunnen meelopen, zal MOVARE conform het 1 op 1 principe ook werkplekken voor MOVARE medewerkers kunnen aanbieden.

Duurzame Inzetbaarheid

Ter voorbereiding op de komende invulling van het wensenformulier schooljaar 2020/2021 onderstaande informatie over de regeling. Wat houdt de regeling duurzame inzetbaarheid voor het primair onderwijs in?

De duurzame inzetbaarheidsregeling is bedoeld om de duurzame inzetbaarheid van onderwijsmedewerkers te vergroten. Hiervoor ontvangen alle medewerkers jaarlijks een basisbudget van 40 uur. Startende leraren (tot trede 3 van de schalen L10/L-11 en L-12) krijgen daar bovenop een bijzonder budget van 40 uur per jaar.

Bijzonder budget

Vanaf 57 jaar krijgen medewerkers naast de standaard 40 uur een bijzonder budget van 130 uur per jaar. Het budget vervalt vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. De hiervoor genoemde uren zijn gebaseerd op een fulltime dienstverband en worden naar rato aangepast. De duurzame inzetbaarheidsregeling heeft de oude BAPO-regeling vervangen.

Invulling van het budget

Het budget mag alleen worden gebruikt voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid vergroten. De cao PO noemt als bestedingsdoelen onder meer studieverlof, coaching, activiteiten die de mobiliteit bevorderen (zoals stage) en werkzaamheden die niet aan tijd en/of plaats gebonden zijn. Het budget mag niet als vakantie worden opgenomen. De medewerker verantwoordt achteraf in het functioneringsgesprek dan ook waar de uren voor gebruikt zijn.

Extra (bijzonder) budget voor startende leraren 
Een leraar die net in het onderwijs begint, ontvangt de eerste drie jaar jaarlijks 40 uur extra, bovenop de 40 uur die iedereen krijgt. Het gaat dan om leraren in de eerste tot en met derde trede van hun salarisschaal: L10-1, L11-1 en L12-1 tot en met L10-3, L11-3 en L12-3. De extra uren kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de werkdruk voor startende leraren te verlichten.

Extra (bijzonder) uren voor oudere werknemers
Vanaf 57 jaar hebben medewerkers recht op een extra budget van 130 uur, bovenop de standaard 40 uur. Deze uren kan de medewerker gebruiken voor dezelfde doelen als de standaard 40 uur, maar hij mag deze uren ook gebruiken voor verlof, zoals een sabbatical of extra zorgverlof. Wanneer je ervoor kiest om deze uren in te zetten voor verlof, betaal je daar wel een eigen bijdrage over (40 procent tot en met schaal 8 en 50 procent vanaf schaal 9). Als je het bijzonder budget van 130 uur gebruikt voor verlof, dan mag je ook de algemene 40 uur voor verlof inzetten. Over die 40 uur betaal je geen eigen bijdrage.

Sparen
Je mag ook de uren voor duurzame inzetbaarheid maximaal drie jaar opsparen voor een vooraf afgesproken doel (in totaal dus 120 uur). Dit doel moet schriftelijk worden vastgelegd. Spaar je de uren om langer studieverlof op te nemen en eindigt je dienstverband tussentijds op initiatief van uw werkgever, dan krijg je deze uren uitbetaald.

Oudere medewerkers mogen 5 jaar lang zowel het standaard budget van 40 uur als de 130 extra uren opsparen. Hiervan mag je (na 5 jaar sparen) maximaal 340 uur per jaar aan verlof opnemen. Voor deze 340 uur gebruik je twee keer de uren die iedereen krijgt: 40 uur die je gespaard hebt en 40 uur van het jaar waarin je het verlof opneemt. De 260 uur die overblijven komen uit het extra budget. Over die uren betaal je de eigen bijdrage van 40 of 50 procent, zoals hiervoor genoemd.

Via Insite

De uitvoering van bovenstaande hier in het kort weergegeven regeling duurzame inzetbaarheid kun je binnenkort kenbaar maken in InSite door middel van de nieuwe button Rechtspositionele Wensen 2020/2021. Gelieve in de tussentijd (tot de invoering hiervan) niet de oude button Rechtspositionele Wensen 2019/2020 nog gebruiken.

Nadere informatie van bovenstaande regeling kun je uitgebreider lezen op InSite onder: Mijn InSite – Bekijken – button RAP Mijn Arbeidsvoorwaarden – Duurzame Inzetbaarheid. 

Contactpersoon: Jo Wetzelaer - jo.wetzelaer@movare.nl - 045-5466961

Update GMR

N.a.v. de GMR vergadering van 24 september 2019

De notulen van 24 juni jl. zijn goedgekeurd. De GMR heeft ingestemd met het jaarverslag 2018-2019 van de GMR. De bovenstaande documenten zullen op de website worden geplaatst.

De GMR wordt iedere vergadering, waar het CvB bij aanwezig is, bijgepraat over de ontwikkelingen voor wat betreft beleidsplan en de schoolplannen.

Thema-avond 28 november 2019

De thema-avond van 28 november a.s. staat in het teken van scholing. We bieden de beginnerscursus medezeggenschap en de gevorderdencursus medezeggenschap aan. Alle MR-en en directeuren hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

De volgende thema-avonden van dit schooljaar vinden plaats op donderdag 19 maart 2020 en donderdag 4 juni 2020. Wil jij jouw school opgeven als gastlocatie voor een thema-avond? Dit kan door een e-mail te sturen naar gmr@movare.nl 

GMR bezoekt MR-en

De GMR heeft zich als doel gesteld om de komende twee schooljaren alle MR-en eenmaal te bezoeken. In de eerste helft van het schooljaar zullen 11 scholen bezocht worden. Zij hebben van een lid van de GMR een mailtje ontvangen om een afspraak te maken. We zijn benieuwd naar jullie werkwijzen en ervaren inbreng van medezeggenschap binnen jouw school en MOVARE!

Uitnodiging bijeenkomst: Thuistaal en onderwijs: een gouden combinatie?

Op woensdag 27 november organiseert Fontys Sittard samen met het Meertens instituut, Maastricht University en diverse samenwerkingspartners, voor de vijfde keer op rij een interactieve bijeenkomst rondom meertaligheid.

Aandacht voor thuistalen

Tijdens deze bijeenkomst staat wederom de uitwisseling en verbinding tussen wetenschap en praktijk centraal. Als focus is dit jaar gekozen voor het thema: ‘Thuistaal en onderwijs: een gouden combinatie?’ De aandacht voor thuistalen in het onderwijs groeit. Onderzoek binnen onderwijs en opvoeding laat zien dat inzichten die in de ene taal worden verworven, helpen om een andere taal te begrijpen en sneller verbanden te leggen. Bovendien is het emotionele aspect van de thuistaal niet te onderschatten.

De bijeenkomst vindt plaats op Fontys Hogescholen Sittard (Mgr. Claessensstraat 4, 6131 AJ Sittard) van 16.00 tot 20.00 uur.  Bekijk hier het volledige programma en meer informatie.