Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 6 schooljaar 2020-2021

Griepvaccin

Het is van belang om zo gezond mogelijk het najaar in te gaan. De verwachting is dat dit jaar een groter aantal mensen een griepvaccin haalt dan in andere jaren. Het vaccin verkleint de kans op griep aanzienlijk, al beschermt deze (ter verduidelijking) niet tegen Covid-19 (corona).
Iedereen van 60 jaar en ouder én mensen die in een risicogroep vallen, ontvangen automatisch een uitnodiging van de huisarts voor het halen van een griepvaccin. Tenzij je je indertijd hebt afgemeld hiervoor, in dat geval kun je je weer opnieuw aanmelden. Wil je dus de kans op griep verkleinen? Haal dan tijdig het griepvaccin bij je huisarts.


 


Update van de GMR

Even voorstellen: Kim Janssen-Lommen, penningmeester GMR

Beste collega’s,

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mij voor te stellen als penningmeester van de GMR van onderwijsstichting MOVARE.
Mijn naam is Kim Janssen-Lommen en ik woon samen met mijn man en kinderen in Bocholtz. Ik werk sinds 2002 bij onderwijsstichting MOVARE. Momenteel ben ik werkzaam in groep 8 op basisschool De Doorkijk, waar ik al 18 jaar met veel plezier en enthousiasme werk.
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn, mee te denken, mee te beslissen of raad te geven bij actuele ontwikkelingen van onze organisatie. Met een open blik wil ik proberen om de belangen van de kinderen en de medewerkers goed voor ogen te houden, zodat we samen kunnen streven naar goed onderwijs, waar iedereen gezien en gehoord wordt.
Ik ga met veel enthousiasme deze uitdaging aan, om samen met alle betrokkenen, zorg te dragen voor kwalitatief goed onderwijs en leerplezier.

Met vriendelijke groet,
Kim Janssen-Lommen


GMR vergadering van 21 september 2020
- De GMR heeft het jaarverslag van 2019/2020 vastgesteld. Het jaarverslag is te vinden op de website van MOVARE.
- Kim Janssen-Lommen is aangesteld als penningmeester van de GMR.

Thema-avond 26 november 2020
Deze thema-avond staat in het teken van scholing. Wij bieden 3 cursussen aan:

  • Beginnerscursus MR: MR-Start training voor iedereen die de basis van het werk van de MR snel en goed wil leggen.
  • Gevorderdencursus MR.
  • Begroting. Op dit moment hebben de MR-en adviesrecht op hoofdlijnen met betrekking tot de begroting. De verwachting is dat de MR-en in de toekomst instemmingsrecht krijgen op de hoofdlijnen van de begroting van school. Wij bieden om deze reden de cursus ‘begroting’ aan.
  • Aanmelden voor de thema-avond kan via de link in deze brief met informatie over de thema-avond. Klik op de betreffende link om je aan te melden!

Ouders gezocht!
De GMR is op zoek naar 3 ouders. Binnenkort starten wij een wervingscampagne voor ouders.  

GMR bezoekt MR-en
Inmiddels zijn enkele MR-en bezocht, maar nog lang niet allemaal. We hebben ervoor gekozen om tot december geen MR-en te bezoeken i.v.m. corona. Mochten er vragen zijn of is advies van de GMR wenselijk, dan kunt je contact opnemen met de GMR via GMR@movare.nl.

 

Factsheet Onderwijswerkplaats

Dit document is een factsheet van de Onderwijswerkplaats met meer informatie over de marktplaatsbijeenkomst, onderwijsateliers en een oproep om ambassadeur te worden.