Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 5 schooljaar 2019-2020

Reminder: Crisistrainingen voor scholen

In het schooljaar 2017/2018 hebben crisistrainingen plaatsgevonden. Gezien het belang is, in overleg met het directeurenberaad, afgesproken in het schooljaar 2019/2020 opnieuw trainingen aan te bieden aan crisisteams van de scholen. De oproep in het Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 1 schooljaar 2019/2020 heeft tot nu toe niet geleid tot veel aanmeldingen. Wil jij je nog aanmelden voor de crisistraining? Meld je dan hier aan

 

Gebruik e-mail adressen MR-en en ouderraden

Elke MR heeft een e-mailadres waar o.a. de GMR en het CvB berichten naar sturen: MR.@movare.nl. De secretaris/voorzitter van de MR kan op dit mail adres inloggen (wachtwoord is bij de MR bekend. Indien dit niet bekend is, kan het wachtwoord opgevraagd worden bij via ICT@movare.nl (de directeur ontvangt vervolgens het wachtwoord).

Dringend verzoek de MR-en erop te attenderen dat het belangrijk is regelmatig de e-mail op dit adres te lezen. Hetzelfde geldt voor ouderraden: ouderraad.@or-movare.nl

Contactpersoon: John Wevers, tel: 045-5466976, e-mail: john.wevers@movare.nl

 

Vakbondscontributie 2019 in ‘Mijn InSite’

Alle MOVARE-medewerkers die lid zijn van een vakbond kunnen vanaf 15 september 2019 tot uiterlijk 8 december 2019 in InSite hun fiscaal voordeel aanvragen over de betaalde vakbondscontributie. Leden van de werknemersbonden die werken in het onderwijs en aangesloten zijn bij een vakbond (zoals o.a. FNV/AOB/CNV) kunnen profiteren van deze regeling, waarmee tot ruim 40 procent van het jaarlijkse contributiebedrag terug kan worden gekregen. De verrekening vindt plaats bij de uitbetaling van de eindejaarsuitkering. Je kunt het formulier jaaropgave voor fiscale teruggave Vakbondscontributie 2019 opvragen/verkrijgen via je eigen vakbond.

Na invulling van het betreffende formulier, dien je het formulier na invulling van enkele gegevens in InSite (procedure: Mijn Insite – Declareren – Vakbondscontributie) via een upload te sturen naar het MOVARE-bureau waarna dit -voorzien van ons akkoord- ter verdere verwerking weer doorgestuurd zal worden naar administratiekantoor IJK.

 

Mini-symposium 'Welbevinden en Vitaliteit'

De inschrijvingen voor het mini-symposium ‘Welbevinden en Vitaliteit’ en de workshops beginnen goed op gang te komen! Heb jij je nog niet ingeschreven? Doe dit dan nu via deze link! 
Of kies in 'InSite' bij ‘Mijn insite’ voor ‘Cursussen’ om je in te schrijven.


Het is van belang dat jij je apart aanmeldt voor het symposium en een eventuele workshop. Je kunt ook enkel aan het mini-symposium deelnemen. Goed om te weten: Inschrijven kan slechts voor max. 1 workshop ; de workshops vinden namelijk gelijktijdig plaats. Heb jij je reeds aangemeld voor meerdere workshops? Meld je dan via 'InSite' onder ‘Mijn Inschrijvingen’ af voor een van de workshops. Zo is er weer een plek beschikbaar voor een andere collega.

Onderstaand het overzicht van de beschikbare workshops:

Tijdstip Naam workshop Docent  min. max.  Locatie
16.00 uur tot 20.00 uur Mini-symposium Welbevinden en Vitaliteit Uitgebreide programma volgt nog 50 500 Parkstad Limburg Stadion
14.00 uur tot 16.00 uur Workshop 'Continu Verbeteren' Jay Marino 5 40 Parkstad Limburg Stadion
14.00 uur tot 15.00 uur Workshop 'Rust in je hoofd' groep 1 Reflekt HRA 4 12 Parkstad Limburg Stadion
15.00 uur tot 16.00 uur Workshop 'Rust in je hoofd' groep 2 Reflekt HRA 4 12 Parkstad Limburg Stadion
14.00 uur tot 16.00 uur Workshop 'De mens in de leerkracht centraal' Carla Bloemen 6 20 Parkstad Limburg Stadion
14.00 uur  tot 16.00 uur Workshop 'De drie sleutels tot balans' (nieuw!) Marissa Dunk 6 12 Parkstad Limburg Stadion
14.00 uur tot 16.00 uur Workshop 'Voor wie doe je het eigenlijk?' Horizonte groep 10 25 Parkstad Limburg Stadion


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw! Workshop 'De drie sleutels tot balans'
Deze workshop is gebaseerd op het programma “Master Jezelf”. Als deelnemer krijg je inzicht in hoe stress ontstaat in ons menselijk systeem. En je leert hoe jij jouw eigen stress-patronen tijdig kunt herkennen. Je ontvangt vernieuwende en krachtige tools om die patronen te doorbreken. Je gaat naar huis met meer zelfinzicht en drie praktisch toepasbare hulpmiddelen om voor jezelf een gezonde balans te creëren.

 

Dag van je Loopbaan 2019

Elk jaar openen diverse organisaties en bedrijven tijdens de ‘Dag van je Loopbaan’ voor één dag hun deuren. Medewerkers van de organisaties die deelnemen aan dit initiatief krijgen dan de mogelijkheid om voor één dag te ruilen van baan. Dit jaar vindt de ‘Dag van je loopbaan’ plaats op donderdag 14 november 2019.
Jouw loopbaan bevorderen staat voorop. Daarom doet MOVARE doet dit jaar mee aan de ‘Dag van je Loopbaan’! Als MOVARE-medewerker krijg je op 14 november de kans om één dag bij een andere organisatie aan de slag te gaan of één dag iemand van een andere organisatie mee te nemen in jouw loopbaan! Het is een unieke kans om een kijkje in andermans keuken te nemen en kennis te maken met een andere werkplek. Een dag die in het teken staat van ieders loopbaan.Tijdens de ’Dag van je loopbaan’ kun je op een laagdrempelige manier kennis maken met andere organisaties. Door samen te werken en gebruik te maken van elkaars ervaring, creëer je nieuwe kennis en mogelijkheden. Tegelijkertijd verbreed je jouw netwerk!

Meedoen?
Wil jij dit jaar jouw werkplek beschikbaar stellen voor geïnteresseerden? Meld dit dan bij Jo Wetzelaer via jo.wetzelaer@movare.nl  Of wil jij wellicht graag extern een kijkje in andermans keuken gaan nemen? Meld je dan aan via de website  www.dagvanjeloopbaan.nl
Afhankelijk van het aantal werkplekken dat MOVARE kan aanbieden aan medewerkers van andere organisaties om deze dag (14 november) te kunnen meelopen, zal MOVARE conform het 1 op 1 principe ook werkplekken voor MOVARE medewerkers kunnen aanbieden.

 

Reminder: inschrijven workshops en afsluitende bijeenkomst ‘Week van het Zorgeloze Kind 2019’

Van 7 tot en met 11 oktober 2019 vindt wederom de Week van het Zorgeloze Kind plaats. Deze week staat in het teken van inspiratie, kennisdeling en netwerken voor professionals in de jeugdzorg en het onderwijs.

Workshops
Er vinden vele, interessante workshops plaats, o.a. over ontschotting in het onderwijs, IKC’s, de gezonde basisschool van de toekomst, de ontwikkeling van startklassen en het herkennen van laaggeletterdheid. Schrijf je hier in voor de workshops 

Afsluitende bijeenkomst  
De week wordt vrijdag 11 oktober om 09:30 uur afgesloten met een lezing en een gezamenlijke forumdiscussie bij Brightlands met als thema: ‘De universele rechten van het Kind’. Renate Dietvorst van Maastricht University zal een lezing verzorgen voorafgaand aan de forumdiscussie.

Contactpersoon: Jos Feron, tel: 045-5466985, e-mail: jos.feron@movare.nl


Formatief evalueren in het basisonderwijs
Oproep voor deelname meerjarig wetenschappelijk onderzoek

Vanaf januari 2020 start Lars Goertzen (leerkracht OBS De Droomboom), in samenwerking met Maastricht University, met zijn promotieonderzoek naar formatief evalueren in het basisonderwijs. Binnen het onderzoeksproject wordt onderzocht welk effect een programma van formatieve lesactiviteiten, dat in co-creatie tussen leerkrachten en onderzoekers ontwikkeld is, heeft op leerresultaten van basisschoolleerlingen.

Onder formatief evalueren worden alle activiteiten verstaan waarbij de leerkracht en de leerling informatie over leervorderingen verzamelen en interpreteren om keuzes te maken over vervolgstappen in het leerproces. Formatief evalueren is een veelbelovende onderwijsaanpak om eigenaarschap van leerlingen te stimuleren en leerprestaties te verhogen. Ondanks de beschikbare wetenschappelijke studies is onduidelijk of het gebruik van formatief evalueren in de lespraktijk van het Nederlandse basisonderwijs blijft, en welk effect de duurzame implementatie van formatief evalueren heeft op leerresultaten.

Het onderzoeksteam is op zoek naar basisscholen die formatief evalueren een duurzame en integrale plek willen geven binnen hun onderwijs. De betrokken scholen leveren een bijdrage aan evidence-based onderwijsonderzoek naar wat werkt binnen hun eigen lespraktijk. De leerkrachten en onderzoekers werken binnen een professionele leergemeenschap samen aan het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van formatieve lesactiviteiten. Hiervoor worden maandelijkse kennisdelingssessies georganiseerd waarbij “samen en van elkaar leren” centraal staat. Het doel van de kennisdelingssessies is het gezamenlijk ontwikkelen van een effectief programma van formatieve lesactiviteiten. Praktische handvatten waarvan de hele school uiteindelijk kan profiteren vormen hierbij het uitgangspunt. Voor nu zijn we op zoek naar leerkrachten die de komende twee jaar in groep 7 werkzaam zijn.

Het onderzoeksteam bestaat uit:
- Prof. Dr. Sylvia Heeneman
- Dr. Trudie Schils
- Raoul Haenbeukers
- Lars Goertzen

Een aantal scholen heeft zich inmiddels aangemeld maar er is nog enige ruimte over. Bij interesse of behoefte aan meer informatie kan gemaild worden naar Lars Goertzen: lars.goertzen@movare.nl.