Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 40 schooljaar 2020-2021

Belangrijke dataOnderstaand zie je een overzicht van de data van de events/onderwijscafés die in de komende maanden plaatsvinden. Klik op de link van de betreffende online bijeenkomst om je aan te melden!

 Datum

 Tijd                           

  Bijeenkomst - onderwerp

 Gastsprekers/ trainer
 7-7-2021  13.15 uur tot 15.00uur  Onderwijscafé Effectief rekenonderwijs  Marcel Schmeier
 (externe spreker)
 15-9-2021   14.00 uur tot 16.00 uur  Onboarding leerkrachten
 
  22-9-2021  14.00 uur tot 16.00 uur  
 Onboarding onderwijsassistenten in opleiding
 
 

 6-10-2021 

 14.00 uur tot 16.00 uur

 Onboarding medewerkers via Wiertz

 
 
 13-10-2021   11.00 uur tot 13.00 uur   Event Pensionado's: Rondleiding nieuw MOVARE-kantoor en informele lunch

 

 

 

Nieuwe modelklachtenregeling beschikbaar voor PO en VOEen nieuwe modelklachtenregeling is beschikbaar voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Aangezien deze modelklachtenregeling zowel binnen het primair als het voortgezet onderwijs door onderwijsorganisaties kan worden gebruikt, kennen schoolorganisaties met scholen in de verschillende sectoren niet langer afstemmingsproblemen.

De uniforme modelklachtenregeling is compacter dan eerdere modellen. De taal is gemoderniseerd. Verder is een handreiking toegevoegd over welke weg bewandeld kan worden om problemen op te lossen in het voortraject.

De PO-Raad en de VO-raad hebben samengewerkt met AOb, AVS, CNV, LAKS, Ouders en Onderwijs, Stichting Onderwijsgeschillen en de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs bij het opstellen van de modelklachtenregeling.

Contactpersoon: John Wevers, e-mail: john.wevers@movare.nl
 

Werkgeversverklaring nodig tijdens de zomervakantie? Vraag deze dan tijdig aan!Heb jij tijdens de zomervakantie een werkgeversverklaring nodig? Vraag deze dan tijdig, nog voor de zomervakantie, aan! Tijdens de vakantie kan het MOVARE-bureau namelijk geen werkgeversverklaringen afgeven. Gelieve hier rekening mee te houden. Dank!

Een werkgeversverklaring vraag je heel gemakkelijk via InSite aan: Mijn InSite►werkgeversverklaring aanvragen. 


Wijzigingen directiefunctiesBs. De Schatgraver

Per 1 juli 2021 is Marc Hendriks niet meer verbonden aan bs. De Schatgraver. Zoals je wellicht weet, is Marc in november 2020 benoemd tot kwartiermaker/projectleider Gezonde Bassschool van de Toekomst voor de provincie Limburg. Daarnaast is hij recentelijk ook benoemd tot MOVARE-projectleider Nationaal Programma Onderwijs (NPO), een (landelijk) project dat tot doel heeft de door corona opgelopen onderwijsachterstanden in te lopen.

Monique Horsch, de huidige waarnemend directeur van bs. De Schatgraver, gaat per 1 augustus 2021 een nieuwe uitdaging aan in een managementfunctie op een andere MOVARE-school.

Naar aanleiding hiervan heeft het College van Bestuur na een zorgvuldig doorlopen traject en verkregen positief advies van de medezeggenschapsraad besloten om mevrouw Linda Virdis per 1 augustus 2021 te benoemen tot waarnemend directeur van bs. De Schatgraver. Zij heeft met succes de opleiding tot schooldirecteur afgerond en is op dit moment binnen MOVARE projectleiderdoelgroep arrangementen onderwijs-jeugdhulp met specifieke ondersteuning en begeleiding op een aantal S(B)O-scholen. Daarvoor was zij werkzaam in diverse managementfuncties in de zorg- en welzijnssector.

Hoewel het schooljaar nog niet helemaal is afgelopen, danken wij Monique Horsch en Marc Hendriks voor hun inzet voor en betrokkenheid bij bs. De Schatgraver. Wij wensen de drie genoemde collega’s (alvast) veel succes en wijsheid bij het vervullen van hun nieuwe functies.

SO/VSO St. Jan Baptist/ SBO Arcadia
Na ontvangen positief advies van de MR van SBO Arcadia zet het CvB het voorgenomen besluit om Ilja Theunissen te benoemen tot directeur van SO/VSO St. Jan Baptist/SBO Arcadia met ingang van 1 juli 2021 om in een definitief besluit. Ilja was reeds waarnemend directeur. Fabien Jadoel is/blijft locatieleider.
Wij wensen Ilja veel succes en wijsheid bij het vervullen van zijn nieuwe functie.

Benoemingen afdeling POKOnderwijsadviseur

In verband met het aanstaande (vervroegde) pensioen van onze collega Aja Jansen Schoonhoven, zal Mirjam Moonen-Weerts als onderwijsadviseur het team ‘onderwijskwaliteit’ binnen de afdeling POK gaan versterken. Vanuit haar ervaring als directeur kent zij de onderwijskundige vraagstukken waar de afdeling aan werkt vanuit het perspectief van de scholen zelf. Daarnaast heeft zij de transitie ten aanzien van onderwijskwaliteit, waaraan de afdeling werkt, scherp in beeld en ondersteunt zij deze. Mirjam is een waardevolle toevoeging aan het team en zal de gewenste ontwikkeling van de afdeling Onderwijskwaliteit mede vorm gaan geven.

Procesbegeleider
De vacature Procesbegeleider, in het kader van de herinrichting van de afdeling Onderwijskwaliteit, zal m.i.v. 1-8-2021 vervuld worden door Lian van den Bosch. Lian heeft een ruime ervaring met de systemische kant van onderwijszorg. Ook nu is zij reeds een spin in het web m.b.t. bijvoorbeeld de startklassen en heeft zij ruime ervaring met externe stakeholders. Daarnaast is zij zeer bekwaam in het voeren van moeilijke gesprekken. Wat ons betreft een collega, die we graag aan het team toevoegen. En daarmee kunnen we de ambities ten aanzien van procesbegeleiding invulling gaan geven.

Wij wensen Mirjam en Lian veel werkgeluk en succes in hun nieuwe functie!
 

Rubriek Vitaliteit en werkgeluk: wist je dat…? Vitaliteit en ontwikkeling van de medewerkers zijn speerpunten in het MOVARE-beleid. In de komende tijd gaan we onderzoeken hoe we Vitaliteit optimaal vorm gaan geven binnen MOVARE. In de tussentijd delen we via het bestuursjournaal berichten, fun facts en ‘wist-je-datjes’ over Vitaliteit met jou.  

Het afgelopen half jaar hebben we heel wat onderwerpen en oefeningen nader bekeken, die (kunnen) bijdragen aan jouw vitaliteit, gezondheid en welzijn. Net als vorige week blikken we deze week weer terug. Zo besteedden we in het voorjaar aandacht aan de Ommetje app. Niet specifiek in deze rubriek, maar wel in het kader van ‘Vitaliteit’. Vandaar dat we er vandaag in deze rubriek op terugblikken. Want waarom is een dagelijks ommetje zo belangrijk voor je gezondheid? En hoe werkt de Ommetje app ook alweer?   

Wandelen houdt je hersenen gezond
Wist je nog dat dagelijks een ommetje maken, bijdraagt aan je fysieke en mentale gezondheid? In je hersenen zitten namelijk veel gebieden die je tijdens het wandelen (onbewust) activeert. Zit je bijvoorbeeld al de hele ochtend te tobben over een probleem? Het lopen van een ommetje van minimaal twintig minuten kan helpen bij het vinden van een oplossing. Doordat je even niet cognitief belast bent, niet loopt te piekeren over iets, activeert het ‘default mode netwerk’. Op de achtergrond werken je hersenen aan een oplossing. Ook verbetert dit netwerk je creativiteit. Het geeft een goed gevoel Een ander voordeel is dat het dagelijks behalen van je Ommetje-doel zorgt voor een toestroom van dopamine. Dit is een stof die bij het beloningssysteem van je hersenen hoort. Wanneer je een doel behaalt, zal je dopamine stijgen. Dit geeft een goed gevoel.Doe mee met ‘Ommetje’!
Met de Ommetje app kun je met je collega’s een eigen wandelcompetitie starten of een uitdaging aangaan tegen de rest. Hierdoor kun je op een leuke manier samen wandelen (zelfs zonder dat je op de dezelfde locatie bent). Zo motiveer je elkaar om dagelijks een Ommetje te maken.

Onderstaand vind je de code om mee te doen en de link om de app Ommetje gratis te installeren:
► Gebruik de code ANPHW. Dan doe je mee bij Onderwijsstichting MOVARE.
► Download de app via deze link .

Hoe werkt de puntenverdeling in Ommetje?
Je krijgt punten voor elk Ommetje van minimaal 10 minuten. Voor de aanbevolen 20 minuten krijg je 5 XP. Daarnaast kun je extra punten verdienen door een aantal dagen achter elkaar te lopen, vroeg op pad te gaan en door daadwerkelijk te bewegen. Door de beweging van het GPS signaal is te zien dat je ook echt onderweg bent.

Maak jij nog geen gebruik van de Ommetje app? Wellicht is het een leuk idee om er deze zomervakantie mee te starten!


Lesmateriaal muziekonderwijsNog input nodig voor de invulling van het muziekonderwijs? Kijk eens naar de lessen van de SMK! Je kunt ze heel gemakkelijk bekijken/downloaden via de volgende linkjes: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8