Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers nummer 4, schooljaar 2019-2020

Mini-symposium Welbevinden en Vitaliteit 
 

Vandaag vind je de officiële uitnodiging voor het mini-symposium ‘Welbevinden en vitaliteit’ op donderdag 10 oktober 2019 in jouw mailbox! Mooi dat we in de week van het zorgeloze kind (van 7 t/m 11 oktober) ook aandacht kunnen schenken aan de ambitie voor ‘zorgeloze’ medewerkers.  Dit MOVARE evenement wordt i.s.m. de GMR georganiseerd om invulling te geven aan de ‘Dag van de leerkracht’ en de ervaren werkdruk. Het welbevinden en de vitaliteit van de MOVARE medewerkers is één van de speerpunten in het strategisch beleid van MOVARE voor de periode 2019-2023. Het mini-symposium is toegankelijk voor alle medewerkers.

Waarom mag je deze dag niet missen?

 • Tijdens het mini-symposium krijg je concrete handvatten om in jouw dagelijkse bestaan aan de slag te gaan met jouw welbevinden, vitaliteit en werkbeleving (speerpunten uit het strategisch beleidsplan).  
 • Het is een mooie gelegenheid om met en van elkaar te leren (Samen LEREN).  
 • Ontmoet elkaar als MOVARE-collega’s in een informele setting (MOVARE-gevoel).

De  rode draad gedurende de dag vormen de begrippen:

 • Welbevinden en vitaliteit in relatie tot werkdruk
 • Eigenaarschap
 • Duidelijke doelen
 • Samenwerking  “Alleen kun je niets meer, je hebt elkaar nodig”

Het programma
Het programma bestaat uit twee gedeeltes:  

14.00 uur - 16.00 uur - Verschillende workshops (zie beneden voor het volledige aanbod).

16.00 uur - 20.00 uur  - Mini-symposium, met gastsprekers dr. Jay Marino en mr. drs. Jos van Kessel. Uiteraard met een hapje en drankje tussendoor.

Gastspreker tijdens het mini-symposium is dr. Jay Marino, superintendent Peoria, Illinois, USA. Jay Marino is de grondlegger van continuous improvement in het basisonderwijs. Het gedachtegoed van Continuous Improvement (Continu verbeteren) is ontworpen om te werken aan een positief en samenwerkend schoolklimaat, eigenaarschap bij leerlingen en leraren en hogere opbrengsten.

Daarnaast  zal mr. drs. Jos van Kessel een keynote verzorgen. Hij is een expert op het gebied van bevlogenheid en vitaliteit. Niet alleen adviseert hij veel (management)teams in het effectief en succesvol omgaan met veranderingen en het versterken van de bevlogenheid. Ook heeft hij verschillende publicaties op zijn naam staan, waaronder 'Bevlogen in het Onderwijs' en 'Groei & Ontwikkeling in het Onderwijs'.  Het volledige programma en de definitieve locatie volgen op korte termijn.                                                                           


Workshops
Tijdens het mini-symposium kun je deelnemen aan de volgende workshops:

 • Workshop “Continu Verbeteren” door Jay Marino (max. 40 deelnemers);
 • Workshop “Rust in je hoofd” door HR Reflekt uit het programma “Van WerkDruk naar WerkGeluk” (max. 12 deelnemers);
 • Workshop “De mens in de leerkracht centraal” door Carla Bloemen (max. 20 deelnemers);
 • Workshop “Voor wie doe je het eigenlijk?” door de Horizonte groep (max. 25 deelnemers).
                                     

Aanmelden
In de uitnodiging staat hoe je je kunt aanmelden voor het mini-symposium en de aangeboden workshops. Op Insite kun je je aanmelden bij de button 'cursussen'. 

 

Voor de workshops geldt VOL=VOL.


Vragen? Heb je vragen over het mini-symposium? Dan kun je deze stellen aan Kitty Verwoerdt via  kitty.verwoerdt@movare.nl


Goede start IB professionalisering

Woensdag 4 september jl. vond de eerste bijeenkomst van het inhouse traject voor IB professionalisering plaats. Aan dit traject nemen zowel ervaren IB’ers, leerkrachten met zorgtaken als collega’s met de ambitie tot IB deel. De eerste bijeenkomst is positief verlopen. Het is een flinke groep van 23 collega’s. In het traject wordt ingezet op de veranderende rol van de IB-er. Wij wensen alle deelnemers veel succes!
 

MOVARE-bureau doorlopend telefonisch bereikbaar


Vanaf nu is het MOVARE-bureau op werkdagen doorlopend telefonisch bereikbaar. Van maandag tot en met donderdag kun je ons van 08.30 uur tot 16.30 uur bereiken; op vrijdagen van 08.30 uur tot 15.30 uur. Tussen 12.30 uur en 13.30 uur kan het voorkomen dat de collega die je wenst te spreken met pauze is. In dat geval wordt er een terugbel verzoek naar de betreffende collega gemaild.
 

Directiemutaties

Na verkregen positief advies van de medezeggenschapsraad is Kirsten Weerts per 1 augustus jl. benoemd tot directeur van SBO De Wissel. Zij was tot genoemde datum waarnemend directeur van de school.

Roger Bertrand, directeur bs. St. Ursula in Kerkrade, is langere tijd afwezig als gevolg van ziekte en wordt tijdelijk vervangen door Birgitte van Hecke (directeur van de nabij gelegen OBS De Schatkist in Kerkrade).