Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 39, schooljaar 2019-2020

Welkom nieuwe MOVARE-collega’s

Speciaal voor alle nieuwe MOVARE-medewerkers vond op woensdag 17 juni een ‘warm welkom’ plaats. Drieëndertig nieuwe collega’s namen deel aan deze online beeldsessie, die afwisselend werd geleid door Ryszard Kruszel (bestuursvoorzitter), Danny Krijgsman (afdelingshoofd POK) en Ineke Moonen (medewerker vervangingen). Tijdens de welkomstsessie werden de nieuwe collega’s officieel welkom geheten bij MOVARE en kregen zij informatie over de organisatie aan de hand van het strategisch beleid én het strategisch personeelsbeleid. Natuurlijk mocht een toelichting op diverse praktische (personele) zaken, die goed en handig zijn om als medewerker te weten, niet ontbreken.

Van de nieuwe collega’s ontvingen wij na afloop waardevolle feedback, waaronder deze reactie:  
“Dank je wel voor de fijne welkomstpresentatie! Was duidelijk en helder...voel me, ondanks dat ik al vanaf januari bij Movare aan het werk ben, welkom! Fijn dat er tijd en energie gestoken wordt in de nieuwe mensen!”

Een andere collega gaf aan dat tijdens de sessie ‘herkenbare elementen’ voorbij kwamen, zoals de bekende High Five van MOVARE (Leerlingen, medewerkers, ouders, maatschappij en kwaliteit). Uiteraard kwamen de MOVARE-waardes als werkgever ook aan bod. Het is voor een nieuwe medewerkers goed om te weten hoe MOVARE collega’s uitdaagt, inspireert en waardeert, waarbij het aspect ‘samen’ ook altijd een plaats heeft.

Dank aan alle collega’s die hebben deelgenomen aan de welkomstsessie. Heel veel succes en werkplezier bij MOVARE!

Doorlopen stappen meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling

LVAK, een vereniging voor aandachts­functionarissen huiselijk geweld en kindermis­handeling, deelde recent een video. Hierin zie je handreikingen hoe je 'niet concreet’ en ‘wel concreet' documenteert bij het doorlopen van de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. MOVARE brengt deze video met de stappen graag onder jullie aandacht. 

ParnasSys

In ons leerlingadministratiesysteem ParnasSys is voor elke stap in de meldcode een aparte notitie gemaakt met vast format. Deze video is een praktische toevoeging aan deze en de andere contactnotities, vooral over de wijze van noteren van feiten in plaats van gevoelens of meningen. 

Bekijk hier de video van LVAK. Eventuele vragen kun je stellen aan Janine Deckers (janine.deckers@movare.nl).

Nieuws lesmateriaal voor muziekonderwijs

Inmiddels zijn een aantal muziekconsulenten weer op school weer aan de slag. Maar omdat een deel van de scholen/groepen nog geen muzieklessen krijgt, stuurt SMK wederom een werkboekje, uitgave 12 inmiddels al.