Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 38 schooljaar 2019-2020

Pulsescan MOVARE tijdens coronacrisis

In de periode van 25 mei tot en met 3 juni 2020 hebben alle MOVARE-medewerkers de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan een zogenaamde pulsescan: een online hulpmiddel om tijdens de coronacrisis jouw ervaringen en ideeën met ons te delen. Via een vragenlijst konden wij de beleving van jou als medewerker tijdens de pandemie in kaart brengen en zagen wij als organisatie op welke vlakken bijsturing nodig was.

De uitkomsten van de pulsescan zijn afgelopen donderdag tijdens het directeurenberaad toegelicht. Onderstaand lees je op hoofdlijnen wat de uitkomsten van het onderzoek zijn, waaraan 696 medewerkers deelnamen (respons van 63,2%) De uitkomsten op schoolniveau worden met de betreffende school gedeeld en kun je (als team) met jouw schooldirecteur bespreken. Dank voor jouw deelname en bijdrage aan het onderzoek!

Heb jij geen kans gezien om deel te nemen aan de pulsescan, maar wil je toch graag jouw feedback met ons delen? Dat kan! Mail jouw feedback of ervaringen naar communicatie@movare.nl

Trotspunten MOVARE
De top drie trotspunten zijn:
- inspanningen van collega’s;
- samenwerking met collega’s;
- mogelijkheid op afstand te werken.

Verbeterpunten MOVARE
De top drie verbeterpunten zijn:
- verwachtingen van werk/productiviteit;
- beleid op COVID-19;
- Communicatie.

Score: thema’s
Tijdens het onderzoek konden de respondenten een score geven aan de thema’s ‘Crisismanagement’, ‘Vertrouwen’, ‘Prestatievermogen’ en ‘ Continuïteit  bedrijfsvoering’.
Deze werden als volgt beoordeeld:
- Crisismanagement scoorde een 7,9;
- Vertrouwen scoorde een 8,3;
- Prestatievermogen scoorde een 6,2;
- Continuïteit bedrijfsvoering scoorde een 7,1.

Voor alle bevindingen/scores van het onderzoek verwijzen wij je graag naar de presentatie.  

 

Wat vind ik allemaal op MIJN MOVARE?

Op MIJN MOVARE (intranet) vind je veel informatie. Welke informatie is dit dan zoal? Regelmatig belichten we een gedeelte van intranet om je bekender te maken met het platform.

Deze week: Overzicht huidige maatregelen rondom coronavirus

Op MIJN MOVARE vind je een overzicht met alle actuele maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19). Je vindt op deze pagina onder andere een overzicht van algemene maatregelen, hoe we binnen MOVARE omgaan met bijeenkomsten en activiteiten en technische adviezen. De pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

 

Nieuw lesmateriaal voor muziekonderwijs

De SMK heeft weer nieuwe ideeën voor de invulling van het muziekonderwijs met ons gedeeld. Bekijk hier uitgave 10 en uitgave 11