Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 36 schooljaar 2020-2021

Belangrijke data

Onderstaand zie je een overzicht van de data van de events/onderwijscafés die in de komende maanden plaatsvinden. Klik op de link van de betreffende online bijeenkomst om je aan te melden!

 Datum

 Tijd                           

  Bijeenkomst - onderwerp

 Gastsprekers/ trainer
 10-6-2021  14.00 uur tot 17.00 uur  Het nieuwe paradigma
 Congres PO-Raad ' De Toekomst van Goed Onderwijs'
 
 16-6-2021   13.30 uur tot 15.00 uur   
 Webinar 'ParnasSys-basistraining en handige tips   en weetjes'
 Doelgroep: nieuwe personeel en geinteresseerden die handige weetjes in ParnasSys
 willen leren kennen.
 
 Janine Deckers 

 7-7-2021

 13.15 uur tot 15.00uur

 Onderwijscafé Effectief rekenonderwijs

 Marcel Schmeier
 (externe spreker)
 

 

Vacatures MOVARE

Voor de afdeling Personeel, Onderwijs en Kwaliteit (POK) zoekt MOVARE twee enthousiaste collega’s die invulling kunnen geven aan de vacatures Procesbegeleider en Onderwijsadviseur. Nieuwsgierig naar de inhoud van deze vacante functies? Klik dan op de link van de betreffende vacature en lees de gehele vacaturetekst op InSite!


Wat moet ik doen bij een datalek?

Het kan gebeuren: je krijgt een mailtje met persoonsgegevens dat niet voor jou bedoeld is of je kunt bij bestanden met gegevens waarvan je weet dat je er eigenlijk geen toegang tot behoort te hebben. We hebben het in een dergelijk geval over een datalek. Een datalek is een incident waarbij persoonsgegevens verloren gaan, in verkeerde handen komen of door een derde veranderd kunnen worden. Persoonsgegevens zijn gegevens als naam, adres, telefoonnummer etc.

Wat moet ik doen?
Een datalek moet MOVARE zo snel mogelijk dichten en binnen 72 uur melden aan de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan alleen maar als jij een datalek zo snel mogelijk meldt. Dat kun je doen via het e-mailadres privacy@movare.nl of telefonisch bij Muriël Giesen, tel: 06-14579204. Via het hiervoor genoemde e-mailadres kun je ook terecht met vragen over privacy.

Contactpersoon datalek: Muriël Giesen, tel: 06-14579204, e-mail: privacy@movare.nl
 

Werkgroep Vitaliteit: even voorstellen

Vitaliteit en welbevinden van de medewerkers  zijn belangrijke speerpunten in het strategisch personeelsplan van MOVARE. In de komende tijd onderzoeken we hoe we het onderwerp vitaliteit optimaal vorm kunnen geven binnen MOVARE. Eerder introduceerden we al een two-pager  waarin we je meenemen in het begrip vitaliteit en uitleggen waarom MOVARE vitaliteit belangrijk vindt. In dit artikel stellen we ook de werkgroep Vitaliteit voor.

Vitaliteit wordt door iedereen op een eigen manier ervaren. Het draait niet alleen om meer bewegen en gezond eten (hoewel belangrijk), maar ook om zelfontwikkeling, plezier halen uit je werk en de juiste keuzes maken voor jezelf en je loopbaan. Voor nu en in de toekomst.

Zelf aan Zet
Het is belangrijk dat zowel medewerker als werkgever aandacht schenken aan vitaliteit. Beiden zijn hier verantwoordelijk voor. De werkgever wil graag ondersteunen door maatregelen te faciliteren die de vitaliteit bevorderen, zodat jij tot je pensioendatum vitaal en met plezier je werk kan blijven doen. Maar als medewerker ben je ook Zelf aan Zet en geef jij aan wat je nodig hebt om optimaal je werk te kunnen (blijven) doen.

Maak kennis met onze werkgroep Vitaliteit
Het is inmiddels hoog tijd om onze werkgroep Vitaliteit aan jullie voor te stellen. Je leert ons kennen via deze pagina. De werkgroep komt elke drie weken op een woensdagmiddag via TEAMS bij elkaar en probeert via kleine, concrete stappen tot een Vitaliteitsaanpak te komen. De adviseurs van VGZ – onze collectieve zorgverzekeraar – hebben de deelnemers de principes van Agile werken aangereikt en begeleiden de werkgroep in deze Agile werkwijze.

Wat is het doel van deze werkgroep Vitaliteit?  
MOVARE streeft naar een gezond werkklimaat, zowel fysiek, emotioneel als mentaal. Waarin het vanzelfsprekend is dat medewerkers aan hun eigen vitaliteit kunnen werken. MOVARE faciliteert dit met vitale arbeidsomstandigheden en mogelijkheden zodat medewerkers zich kunnen ontplooien. Vitaliteit zorgt er in deze context voor dat medewerkers veranderingen positief en met energie kunnen aangaan. Ook in veranderende omstandigheden kunnen medewerkers sterker worden en zich ontwikkelen, zowel fysiek als mentaal. Door het ontwikkelen van vitaliteitsbeleid wil MOVARE eraan bijdragen dat medewerkers optimaal in hun kracht komen te staan, met veel plezier bij MOVARE werken en trots zijn op de organisatie.  

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van initiatieven ten aanzien van hun eigen vitaliteit en de uitvoering in de praktijk (Zelf aan Zet). Naast de medewerker te faciliteren, wil MOVARE haar medewerkers ook motiveren en inspireren.

Activiteiten werkgroep Vitaliteit
De werkgroep Vitaliteit onderzoekt hoe MOVARE Vitaliteit optimaal vorm kan gaan geven, en welke onderwerpen binnen vitaliteit het meeste bijdragen voor medewerkers. Ook zijn er diverse rapportages en onderzoeken uit het verleden waaruit de werkgroep informatie verzamelt.

De werkgroep heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten. Zo zijn er diepte-interviews afgenomen met medewerkers op verschillende locaties/scholen. Dit om verdiepende  informatie te verzamelen vanuit diverse lagen van de organisatie. In deze interviews geven personeelsleden aan welke invulling zij geven aan het begrip Vitaliteit.

In de komende periode zal de werkgroep een concretere vitaliteitsaanpak opzetten met een aantal speerpunten, die we uiteraard zullen communiceren via het bestuursjournaal. 

Contactpersoon: Marina de Man, e-mail: marina.deman@movare.nl


Rubriek Vitaliteit en werkgeluk: wist je dat…? 

Vitaliteit en ontwikkeling van de medewerkers zijn speerpunten in het MOVARE-beleid. In de komende tijd gaan we onderzoeken hoe we Vitaliteit optimaal vorm gaan geven binnen MOVARE. In de tussentijd delen we via het bestuursjournaal berichten, fun facts en ‘wist-je-datjes’ over Vitaliteit met jou.  

Inmiddels zijn we al een tijdje op weg langs diverse wetenschappelijk onderbouwde tips, weetjes en technieken voor meer grip op je geluk. De afgelopen maanden zijn we meer te weten gekomen over de  ‘Geluksboosters’. Dit zijn tips, trucs, weetjes en technieken waarmee je in relatief weinig tijd zoveel mogelijk grip krijgt op jouw geluk.

We hebben het de afgelopen tijd dus vooral gehad over het stimuleren van geluk. Maar wist je dat het eigenlijk ook heel gezond is om af en toe ongelukkig te zijn? Volgens de Amerikaanse hoogleraar Brené Brown en de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter is het niet alleen heel gezond, maar ook erg heilzaam om gevoelens als angst, boosheid en verdriet toe te laten en te delen met anderen.

Ziekte van deze tijd
Het idee dat het leven altijd leuk moet zijn, is volgens professor Dirk de Wachter een van de belangrijkste ziekten van deze tijd. Dit wordt mede gevoed door social media; de foto’s en video’s van gelukkige mensen vliegen je hier om de oren. Maar in werkelijkheid is het helemaal niet mogelijk om 100% van de tijd blij en gelukkig te zijn. Volgens professor De Wachter leidt ons streven naar een onmogelijke stroom van geluk tot veel teleurstelling en verdriet. Het is belangrijk om realistisch(er) naar het leven te kijken en te aanvaarden dat het af en toe saai, moeilijk, pijnlijk of verdrietig is.

De kracht van kwetsbaarheid
Professor Brené Brown legt in haar boek en video ‘De kracht van kwetsbaarheid’ uit waarom het niet mogelijk is om emoties selectief te onderdrukken. Als je niet bereid bent om af en toe door een dal te gaan, dan zal je ook geen pieken ervaren. Je kunt emoties niet selectief onderdrukken. Als je de pijnlijke emoties onderdrukt, dan onderdruk je de positieve ook.

Dus: Aanvaard dat het leven af en toe saai, moeilijk, pijnlijk of verdrietig is. Oefen met het toelaten van moeilijke emoties als angst, boosheid en verdriet. Dit klinkt misschien onaantrekkelijk, maar het zorgt ervoor dat je als mens groeit en dat je op een later moment juist meer kunt genieten van de mooie, positieve momenten.
 

Muzieklessen SMK

Een nieuwe week met nieuw lesmateriaal voor muziekonderwijs van de SMK. Je kunt de nieuwe muzieklessen hier downloaden: groep 1-2groep 3-4groep 5-6,  
groep 7-8