Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 34 schooljaar 2020-2021

Belangrijke data

Onderstaand zie je een overzicht van de data van de events/onderwijscafés die in de komende maanden plaatsvinden. Klik op de link van de betreffende online bijeenkomst om je aan te melden!

 Datum

 Tijd                           

  Bijeenkomst - onderwerp

 Gastsprekers/ trainer

 26-5-2021

16.00 uur tot 17.00 uur  Regie nemen
 Congres PO-Raad ' De Toekomst van Goed Onderwijs'
 

 2-6-2021

 13.00 uur tot 15.00 uur

 Onderwijscafé Burgerschap

 
Prof. Gert Biesta
 
 10-6-2021  14.00 uur tot 17.00 uur  Het nieuwe paradigma
 Congres PO-Raad ' De Toekomst van Goed Onderwijs'
 
 16-6-2021   13.30 uur tot 15.00 uur   
Webinar 'ParnasSys-basistraining en handige tips   en weetjes'
 Doelgroep: nieuwe personeel en geinteresseerden die handige weetjes in ParnasSys
 willen leren kennen.
 
Janine Deckers 

 7-7-2021

 13.15 uur tot 15.00uur

 Onderwijscafé Effectief rekenonderwijs

 Marcel Schmeier
 (externe spreker)

 

Mutatie schooldirectieNa een zorgvuldig doorlopen traject en verkregen positief advies van de medezeggenschapsraad heeft het College van Bestuur besloten Janine Stelzmann, momenteel locatieleider bs. Meander Brunssum en SBO De Boemerang, per 1 augustus te benoemen tot directeur van bs. De Meridiaan in Simpelveld. Zij volgt Hannie Boumans op, die dan na een mooie onderwijscarrière met pensioen gaat.

 

Even voorstellen…

In deze rubriek komen collega’s aan het woord die hun talenten op een bepaalde manier benutten of hun kennis willen delen over een bepaald onderwerp. Daarmee zijn ze ‘Zelf aan zet’ in het vormgeven van hun ambities. Deze rubriek biedt collega’s een podium om hun verhaal te doen. In deze editie: Pascalle Wetzels, onderwijsadviseur.


Mijn naam is Pascalle Wetzels en ik ben al 36 jaar met zeer veel passie werkzaam in het onderwijs. In mijn carrière heb ik diverse functies vervuld. Zo was ik leerkracht en intern begeleider in zowel het regulier als speciaal onderwijs (PO en VSO). Daarnaast ben ik jarenlang werkzaam geweest in de Permanente Commissie Leerlingenzorg. Vervolgens was ik trajectbegeleider passend onderwijs. Momenteel  ben ik al meerdere jaren als onderwijsadviseur bij MOVARE werkzaam. Voor mij is het zeer belangrijk om kinderen te benaderen vanuit hun unieke ’zijn’, vooral als kinderen kwetsbaar zijn. In het verleden ontwikkelde ik sociale vaardigheidstrainingen en coachte ik kinderen om meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn te verwerven. Tijdens mijn masteropleiding gedrag heb ik onderzoek verricht in het speciaal onderwijs bij kinderen met ASS (SO/VSO St. Jan Baptist, MGR Hanssenschool). Daarbij is een ‘communicatiekastje’  ontwikkeld dat ingezet kon worden in coöperatieve werkvormen. Erg effectief en stimulerend voor  talige communicatie en sociale interactie.

Talentontwikkeling jeugdigen en jongeren
Een aantal jaren geleden heb ik in mijn vrije tijd een opleiding gevolgd waarin talentontwikkeling van jeugdigen en jongeren centraal stond. Daardoor kan ik kinderen van 11-18 jaar nu inzicht geven in hun natuurlijke krachten en talenten. Via gesprekken verkennen we mogelijkheden; kinderen ontdekken hun eigen ontwikkelpunten Ook hierin staat de jeugdige weer helemaal centraal. Je ziet het zelfvertrouwen groeien en er ontstaat een enorme drive om zich in te zetten voor verdere groei met behulp van een persoonlijk kompas.

‘De allerliefste ben jij’
En nu wil ik jullie meenemen in een recente, mooie ontwikkeling rondom communicatie en ontwikkelingsstimulering. Vanuit de ervaringen met een jongeman die bekend is met het syndroom van Down, Bert Verberkt, heb ik een boek geschreven met als titel ‘De allerliefste ben jij’. Een boek over en van Bert, voor een groot deel door hemzelf verteld. Het is voor hem mogelijk geweest om via mindmappen verbanden te ontdekken en op deze manier hebben we veel levenservaringen, maar ook wensen en gevoelens kunnen beschrijven. We zijn in 2014 gestart en gedurende onze tweemaandelijkse bezoekjes hebben we ook gewerkt aan ons ‘ project’, waardoor het uiteindelijk is uitgegroeid is naar een heus boek.

Bert is op dit moment 36 jaar; hij geniet volop van het leven en kan zich maatschappelijk goed handhaven. Hij heeft jaren geleden regulier onderwijs gevolgd t/m groep 8. Toentertijd was dat een eerste stap naar inclusief onderwijs. Ik heb Bert 1 op 1 mogen begeleiden in de bovenbouw van de basisschool als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Op deze manier hebben we elkaar goed leren kennen en ontstond een band die nooit verwaterd is.Met en van elkaar leren
In het boek spelen ‘communicatie en afstemming op basis van gelijkwaardigheid’ een belangrijk rol. Ook krijgt de lezer inzicht in het ‘belang van acceptatie en relatie voor ontwikkelingsstimulatie’. Zelf kwam ik door onze samenwerking ook tot opmerkelijke leerervaringen. Vanuit dat perspectief kan het boek een inspiratie zijn voor ouders en professionals, om met en van elkaar te leren. Enkele verhalen van Bert worden ook nader toegelicht vanuit de ervaringen van zijn ouders en broer en mijzelf. Tevens is er ook iets meer achtergrondinformatie te lezen over communicatie en betekenisverlening. Ik hoop dat het boek een eyeopener is voor iedereen die ontwikkelingsstimulatie een warm hart toedraagt. Moge het je gedachten en/of overtuigingen prikkelen, waardoor je met een open mind in contact kunt komen met mensen die om communicatieve ondersteuning vragen en meer grip willen krijgen op hun wereld.

Een andere kijk op communicatie, persoonlijke groei en wederkerigheid
Het boek ‘De allerliefste ben jij’ biedt een andere kijk op communicatie, persoonlijke groei en wederkerigheid. Van belang voor alle mensen die in het onderwijs en de zorg werken, begeleiders bij sportverenigingen en instellingen voor vrijetijdsbesteding; eigenlijk voor iedereen. Samen leven en samen leren door met aandacht en respect naar elkaar te luisteren, elkaar te bejegenen. Diversiteit zorgt ervoor dat we elkaar leren waarderen en accepteren, maar vooral ook elkaar kunnen inspireren. Wederzijds pikken we altijd wel weer iets op.

Down Academy - meedoen door kennis
Alle opbrengsten van het boek zullen geschonken worden aan de stichting Downsyndroom. Het bedrag zal ten goede komen aan ‘Down Academy - meedoen door kennis’. Doelstelling van dit project binnen Down Academy is kinderen zo lang als mogelijk te kunnen laten leren en meedoen op een reguliere basisschool. Via de link www.deallerliefstebenjij.nl krijg je nog meer achtergrondinformatie. Op deze website kun je ook je bestelling doorgeven. 
Noteer a.u.b. bij ‘bericht optioneel’ de school waar je werkt! Mochten er meerdere boeken op een school worden besteld, dan is dat overzichtelijker i.v.m. bezorging.
 

LoopbaanontwikkelingHierbij attenderen wij jullie graag  op de onderstaande tijdspaden omtrent loopbaanontwikkeling 2021.

► 25 mei t/m 28 mei: scholen selecteren sollicitanten voor een sollicitatiegesprek. Sollicitanten die niet geselecteerd zijn ontvangen een afwijzing.

► 31 mei t/m 4 juni: sollicitatiegesprekken vinden plaats.

► 7 t/m 11 juni: niet geselecteerde kandidaten worden telefonisch afgewezen


PO Raad Congres ‘De Toekomst van Goed Onderwijs’ – aflevering 5

MOVARE heeft zich als onderwijsorganisatie aangemeld voor het online congres ‘De Toekomst van Goed Onderwijs’ van de PO-Raad. Dit congres bestaat uit een serie van zes afleveringen. Alle MOVARE-medewerkers kunnen de bijeenkomsten bijwonen. Woensdag 26 mei a.s. vindt van 16.00 uur tot 17.00 uur de vijfde aflevering plaats over Regie nemen. Deelnemen kan via deze link. Het wachtwoord om toegang te krijgen, is Congres2021
De organisatie van het PO Raad Congres vertrouwt erop dat deze link en het wachtwoord niet buiten de organisatie worden gedeeld.

Terugkijken eerdere afleveringen
Op de pagina www.poraadcongres.nl/uitzendingen vind je alle uitzendingen  terug. Het wachtwoord is Congres2021.

Vragen?
Heb je vragen over het digitale congres? Neem dan contact op met de PO-Raad via congres@poraad.nl Meer informatie over de hele congresserie vind je op de website van de PO-Raad.
 

MOVARE-scholen maken kans op ANWB-verkeerspleinTwintig Limburgse basisscholen maken kans op een ANWB-verkeersplein op hun schoolplein. Ook MOVARE-scholen De Schatkist in Kerkrade, De Vlieger in Hoensbroek, De Droomboom in Heerlen en De Vlieger in Sittard doen mee aan de verkiezing ‘Een ANWB-verkeersplein voor een schoolplein’. Op een verkeersplein leren kinderen in een veilige omgeving hoe zij met verschillende verkeerssituaties om moeten gaan. In heel Nederland doen meer dan 300 basisscholen mee. In elke provincie wint één basisschool. Stemmen is mogelijk tot donderdag 10 juni. De twaalf winnaars ontvangen bij de start van het komende schooljaar een ANWB Verkeersplein en een lespakket met opdrachten voor de kinderen.

Meer informatie vind je op de website van de ANWB. We wensen de deelnemende MOVARE-scholen veel succes!
 

TIP: Online conferentie ‘vergroten van onderwijskansen na corona’Op woensdagmiddag 9 juni organiseren Research institute LEARN! (Vrije Universiteit Amsterdam) en Education Lab NL van 13.30 uur tot 17.00 uur een online conferentie over het vergroten van onderwijskansen na corona in het primair en voortgezet onderwijs. De online bijeenkomst is bedoeld voor leraren, schoolleiders, bestuurders en onderzoekers. Check deze link voor meer informatie. 


TIP: Lancering website Doorloopjes voor evidence informed werken in de klas


Hoe kan onderzoek naar onderwijs zo praktisch en aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd worden, zodat leraren er echt wat aan hebben? Dat is de vraag waar de Britten Tom Sherrington en Oliver Caviglioli zich over hebben gebogen. Tom is in Engeland een bekende onderwijsexpert die diverse boeken schreef, en Oliver is een illustrator die gespecialiseerd is in dubbel coderen. Hun antwoord: Doorloopjes.

Wat zijn doorloopjes?
Ieder Doorloopje bestaat uit een korte inleiding, en vijf stappen. Ze gaan over thema’s als gedrag & relatie, curriculumontwerp, uitleggen & voordoen, bevragen & feedback, oefenen & terughalen en modus-b-lesgeven. Iedere stap in het Doorloopje wordt ondersteund door een verhelderende illustratie.

Doorloopjes zijn razend populair en staan gebundeld in het boek ‘Doorloopjes: een visuele ontwerpgids voor leraren’. Op deze website zijn bijna alle Doorloopjes uit het boek te vinden.

Omdat iedere leerling of student, iedere sector, iedere school en iedere context anders is, zal je zelf, of samen met je collega’s, de vertaalslag moeten maken naar je eigen onderwijspraktijk. Je zult de Doorloopjes op punten moeten aanpassen, uitbreiden, of juist stappen moeten weglaten.

 

Rubriek Vitaliteit en werkgeluk: wist je dat…? 

Vitaliteit en ontwikkeling van de medewerkers zijn speerpunten in het MOVARE-beleid. In de komende tijd gaan we onderzoeken hoe we Vitaliteit optimaal vorm gaan geven binnen MOVARE. In de tussentijd delen we via het bestuursjournaal berichten, fun facts en ‘wist-je-datjes’ over Vitaliteit met jou.  

Inmiddels zijn we al een tijdje op weg langs diverse wetenschappelijk onderbouwde tips, weetjes en technieken voor meer grip op je geluk. De afgelopen weken zijn we meer te weten gekomen over de  ‘Geluksboosters’. Dit zijn tips, trucs, weetjes en technieken waarmee je in relatief weinig tijd zoveel mogelijk grip krijgt op jouw geluk.

Vandaag gaan we het in deze rubriek hebben over  

Spijt

Wist je dat er een boek bestaat waarin mensen op hun sterfbed terugkijken op dingen in hun leven waar ze spijt van hebben?  De Australische verpleegkundige Bronnie Ware verzorgde 8 jaar lang mensen op hun sterfbed. Ze vroeg deze mensen waar ze, terugkijkend op hun leven, spijt van hadden. Ze realiseerde zich dat hetgeen wat deze mensen haar vertelden wijze  lessen zijn voor iedereen die nog een leven voor zich heeft. Daarom besloot ze er een boek over te schrijven dat de titel 'The Top Five Regrets of the Dying' kreeg.

Hieronder de top 5:

1. Had ik mijn leven maar op m'n eigen manier geleid in plaats van te leven zoals anderen van mij verwachtten.
Dit antwoord werd door de meeste mensen gegeven. Aan het einde van hun leven werd pijnlijk duidelijk hoeveel dromen en verlangens onvervuld waren gebleven. Het gevoel van spijt was het grootst als bleek dat ze bepaalde keuzes (niet) hadden gemaakt omdat ze dachten dat de omgeving dat van hen verwachtte.
► Durf te kiezen en kies voor de dingen waar jij gelukkig van wordt.

2. Had ik maar niet zo hard gewerkt.
Vrijwel iedere patiënt gaf dit antwoord. Ze gaven aan dat ze er heel veel spijt van hadden dat ze zoveel kostbare tijd hadden besteed aan hun werk in plaats van aan de mensen waar ze van hielden.
► Maak tijd en aandacht vrij voor de mensen van wie je houdt.

3. Had ik mijn werkelijke gevoelens maar vaker geuit.
Veel mensen gaven aan dat zij hun gevoelens hadden onderdrukt uit angst voor de reactie van de omgeving. Dit gold zowel voor positieve gevoelens, zoals vrolijkheid en liefde, als voor negatieve gevoelens, zoals boosheid en onvrede. Het inslikken van hun emoties had geleid tot pijn, verdriet, verbitterdheid en in sommige gevallen zelfs tot fysieke en psychische klachten.
► Leer jezelf om je gevoelens te uiten en te vertellen wat je wilt.

4. Had ik mijn (oude) vriendschappen maar meer gekoesterd.
Veel mensen realiseerden zich pas op hun sterfbed hoe jammer ze het vonden dat ze oude vriendschappen, die ze terugkijkend op hun leven vaak gouden vriendschappen noemden, hadden laten verwateren.
► Koester je vriendschappen en maak tijd voor de mensen die (echt) belangrijk voor je zijn.

5. Had ik mezelf maar meer toegestaan om gelukkig te zijn.
Vrijwel iedere patiënt noemde dit thema. Terugkijkend op hun leven realiseerden ze zich dat gelukkig zijn niet iets is dat je overkomt, maar iets waar je voor kiest. Ze hadden er spijt van dat ze steeds voor de serieuze dingen hadden gekozen in plaats van voor de dingen die ze leuk vonden.
► Gelukkig zijn begint met jezelf toestemming te geven om zowel grote als kleine dingen te doen waar je gelukkig van wordt.

En jij? Als jij de bovenstaande top 5 leest, kun je dan voor jezelf benoemen welke valkuilen er voor jou op de loer liggen? Wat zou je kunnen doen om deze te voorkomen?

(Bron: e-book 'Grip op geluk', zorgverzekeraar VGZ)
 

Muzieklessen SMK

Ook deze week hebben we weer nieuw lesmateriaal voor muziekonderwijs van de SMK mogen ontvangen. Je kunt de nieuwe muzieklessen hier downloaden: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8.