Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 32 schooljaar 2020-2021

Belangrijke data

Onderstaand zie je een overzicht van de data van de events/onderwijscafés die in de komende maanden plaatsvinden. Klik op de link van de betreffende online bijeenkomst om je aan te melden!

 Datum

 Tijd                           

  Bijeenkomst - onderwerp

 Gastsprekers
 12-5-2021  16.00 uur tot 17.00 uur  De Digitale Pedagogiek
 Congres PO-Raad ' De Toekomst van Goed Onderwijs'

 

26-5-2021

16.00 uur tot 17.00 uur  Regie nemen
 Congres PO-Raad ' De Toekomst van Goed Onderwijs'
 

 2-6-2021

 13.00 uur tot 15.00 uur

 Onderwijscafé Burgerschap
 (aanmelden is nog niet mogelijk, volgt z.s.m.)

 Prof. Gert Biesta
 (externe spreker)
 10-6-2021  14.00 uur tot 17.00 uur  Het nieuwe paradigma
 Congres PO-Raad ' De Toekomst van Goed Onderwijs'
 

 7-7-2021

 13.15 uur tot 15.00uur

 Onderwijscafé Effectief rekenonderwijs

 Marcel Schmeier
 (externe spreker)

 

Meivakantie MOVAREVan maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei genieten alle collega’s en leerlingen van MOVARE van de meivakantie. Ook de collega’s van het MOVARE-bureau hebben deze periode verlof. Maandag 17 mei staan wij graag weer voor jullie klaar.
 

Reminder LoopbaanontwikkelingGraag attenderen wij je er nogmaals op dat vanaf 3 mei de tweede vacatureronde start. Gedurende deze week zullen de openstaande vacatures in InSite gepubliceerd worden en kunnen medewerkers met een vast dienstverband solliciteren. De tweede vacatureronde loopt tot en met 21 mei. Tot deze datum kan er gesolliciteerd worden.
 

Aanvragen VOG kinderopvangIn verband met aangescherpte regels in de kinderopvang dienen ook medewerkers van onze scholen die in contact komen met kinderen in de opvang (met name IB-ers en leerkrachten uit de kleuterbouw) over een Verklaring omtrent gedrag (VOG) Kinderopvang te beschikken. De betreffende kinderopvangorganisaties zullen via jouw directeur een verzoek aan je doen om mee te werken aan het aanvragen van een VOG. De administratieve afwikkeling geschiedt via de kinderopvangorganisatie. Bij dezen vragen wij je om medewerking te verlenen aan een dergelijk verzoek van de kinderopvangorganisatie.

Contactpersoon: Thei Iding, e-mail: thei.iding@movare.nl


Onderhoud netwerk MOVAREOp maandag 10 mei en dinsdag 11 mei a.s. vindt onderhoud aan ons netwerk plaats. Dit onderhoud is nodig omdat we een verouderde techniek willen uitzetten én we 2-factor authenticatie voor de toekomst mogelijk willen maken.

Op 10 mei starten we om 9.00 uur met de afbouw van het netwerk. Dit zal een aantal uren in beslag nemen. Vervolgens worden de nieuwe componenten actief. De verwachting is dat dit maandagmiddag is afgerond. De dinsdag reserveren we voor een eventuele ‘fallback’.

Houd er rekening mee dat er in bovengenoemd tijdsbestek niet gewerkt kan worden op de MOVARE systemen. Iedere aanmelding middels een MOVARE emailadres in combinatie met een wachtwoord is dan onmogelijk. Er is ook geen email verkeer mogelijk.

Voor eventuele vragen kunnen jullie terecht bij de onderstaande contactpersonen. Alvast dank voor jullie begrip!

Contactpersonen: Court Eberson, tel: 06-14426616, e-mail: court.eberson@movare.nl en Danny Creusen, tel: 06-53172639, e-mail: danny.creusen@skool.nl
 

DirectiemutatiesBasisschool Schinveld

Marion Kleinen heeft besloten het directeurschap van basisschool Schinveld met ingang van het nieuwe schooljaar te beëindigen en een nieuwe uitdaging aan te gaan, als coördinator Breed Opleiden In School op de afdeling Onderwijskwaliteit van het MOVARE-bureau.
Na een zorgvuldig doorlopen traject en verkregen positief advies van de medezeggenschapsraad heeft het College van Bestuur besloten mevrouw Bianca Bezemer-Wijnen met ingang van 1 augustus 2021 te benoemen tot directeur van bs. Schinveld. Zij heeft op dit moment een managementfunctie in het voortgezet onderwijs. In verband met de overdracht van de werkzaamheden is mevrouw Bezemer tot aan de zomervakantie op de donderdag en de vrijdag werkzaam op de school.

OBS De Speurneus
De huidige directeur van OBS De Speurneus, Thea Penders, maakt de laatste dag van dit schooljaar gebruik van de pensioenregeling en verlaat dan na een mooie carrière het onderwijs.
Na een zorgvuldig doorlopen traject en verkregen positief advies van de medezeggenschapsraad heeft het College van Bestuur besloten de heer Carlos Veraart met ingang van 1 augustus 2021 te benoemen tot directeur van OBS De Speurneus. Hij was tot voor kort locatiedirecteur in het voortgezet onderwijs. De komende tijd zal mevrouw Penders de heer Veraart inwerken zodat hij met ingang van het schooljaar 2021/2022 op een goede voorbereide wijze kan starten als schooldirecteur.
 

Rubriek Vitaliteit en werkgeluk: wist je dat…? Vitaliteit en ontwikkeling van de medewerkers zijn speerpunten in het MOVARE-beleid. In de komende tijd gaan we onderzoeken hoe we Vitaliteit optimaal vorm gaan geven binnen MOVARE. In de tussentijd delen we via het bestuursjournaal berichten, fun facts en ‘wist-je-datjes’ over Vitaliteit met jou.  

Inmiddels zijn we al een tijdje op weg langs diverse wetenschappelijk onderbouwde tips, weetjes en technieken voor meer grip op je geluk. De afgelopen weken zijn we meer te weten gekomen over de  ‘Geluksboosters’. Dit zijn tips, trucs, weetjes en technieken waarmee je in relatief weinig tijd zoveel mogelijk grip krijgt op jouw geluk.

Vandaag staat deze rubriek in het teken van

Positieve impulsen

Wist je dat jezelf omringen met positieve impulsen de meest eenvoudige manier is om je leven een stukje leuker en vrolijker te maken? Dat klinkt op zich heel logisch. Maar wat zijn positieve impulsen? Kijk eens mee naar de voorbeelden die hieronder staan. Die spreken eigenlijk wel voor zich.

- Maak een playlist van vrolijke muziek en luister hiernaar op de momenten dat je humeur wel een boost kan gebruiken.
- Neem een abonnement op een tijdschrift waar je vrolijk van wordt. Het kan ook een online nieuwsbrief of Facebookpagina zijn.
-  Volg tv-programma’s die komisch zijn en/of een positieve inhoud hebben.
- Omring je met positieve mensen.  
- Koop een (of meer) scheurkalender(s) met een positieve inhoud
- Volg positieve (online) cursussen

Wat zijn voor jou positieve impulsen? Heb je dat zelf (voldoende) op het vizier? Schrijf eens zoveel mogelijk dingen op die je leuk vindt zoals muziek (maken), zingen, dansen, koken, creatief zijn, fietsen, wandelen, sporten, lezen, reizen, puzzelen etc. Maak ze inzichtelijk voor jezelf door ze onder te verdelen in de volgende categorieën:
- Indoor activiteiten;
- Outdoor activiteiten
- Video/Films/Muziek
- Boeken/Tijdschriften

Naar behoefte kun je natuurlijk altijd categorieën aanpassen, weglaten of toevoegen.

Veel succes!


Eerste Kerkraadse kinderburgemeester verkozen Vorige week is leerling Hidde Sieler van basisschool St. Ursula verkozen tot kinderburgemeester van Kerkrade. De kinderburgemeester werd uiteraard democratisch verkozen uit leden van de kinderraad.  Maar liefst 12 van de 20 kinderen uit de kinderraad hebben zich verkiesbaar gesteld. Zij vertelden in een kort filmpje enthousiast waarom zij graag de kinderburgemeester van Kerkrade willen zijn. Na stemming bleek de voorkeurstem uit te gaan naar Hidde Sieler uit groep 7. 

De nieuwe kinderraad en kinderburgemeester worden op 28 april officieel geïnstalleerd. Zij zullen actief participeren in de vorming van het gemeentebeleid. 


Muzieklessen SMKOok deze week geeft de SMK weer inspiratie voor de invulling van de muzieklessen in jouw groep: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8