Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 32 schooljaar 2019-2020

Opstart basisonderwijs - herstart MOVARE scholen per 11 mei a.s.Protocollen opstart basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

Om op een zorgvuldige wijze uitvoering te kunnen geven aan het kabinetsbesluit van 21 april jl. zijn er protocollen opgesteld voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs. Deze zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV en AVS en is afgestemd met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Inmiddels is er door de PO Raad een document ‘Vragen en antwoorden protocollen opstart onderwijs’ gemaakt, dat een prima uitleg geeft over de protocollen. Je vindt de betreffende documenten ook op ‘MIJN MOVARE’ bij het nieuws voor medewerkers. 

Crisisdocument Herstart MOVARE scholen 11 mei 2020
Naast de hierboven genoemde protocollen heeft MOVARE het crisisdocument ‘Herstart MOVARE scholen 11 mei 2020’ opgesteld. Je kunt het document hier bekijken.
 

Save the date: 3 juni tweede MOVARE OnderwijscaféOp woensdag 3 juni aanstaande staat het tweede MOVARE Onderwijscafé gepland. De sessie begint om 13.00 en duurt ca. anderhalf uur. Het onderwerp en de (al dan niet online) locatie laten wij op dit moment nog even open. Op die manier kunnen we opnieuw inspelen op de actualiteit van dat moment, waardoor het onderwijscafé maximale meerwaarde voor de deelnemers heeft. 

Op woensdag 8 april jl. vond het eerste MOVARE Onderwijscafé plaats. Bijna dertig MOVARE-medewerkers wisselden van gedachten over de kansen voor onderwijs op afstand. De sessie, die omwille van de corona beperkingen online via Teams plaatsvond, was erg geslaagd. De deelnemers maakten kennis met mooie en kansrijke initiatieven binnen onze stichting, hadden ter plekke meteen de gelegenheid om vragen te stellen en er werden verbindingen gelegd die na de sessie verder tot gezamenlijk leren hebben geleid. 

Noteer woensdag 3 juni dus alvast in je agenda en praat mee!

Contactpersoon: Andrew Simons. e-mail: andrew.simons@movare.nl
 

Muziekonderwijs: nieuw lesmateriaal voor thuisVan de stichting SMK hebben wij weer nieuw lesmateriaal voor de muzieklessen thuis ontvangen. Je kunt het lesmateriaal voor week 19 hier downloaden.
Wil je graag het lesmateriaal van de afgelopen weken nog eens bekijken? Kijk dan hier voor het complete lesaanbod van SMK voor de muzieklessen thuis.
 

Staat van het onderwijs 2020In de Staat van het Onderwijs 2020 rapporteert de Onderwijsinspectie over het functioneren van het onderwijsstelsel in het afgelopen jaar. Er wordt gekeken naar de kernfuncties van het onderwijs:
- allocatie: studenten opleiden voor een goede positie op de arbeidsmarkt;
- socialisatie: sociale en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen en studenten bevorderen;
- selectie en gelijke kansen: leerlingen en studenten selecteren en plaatsen in een passende onderwijsomgeving, een passende schoolsoort of passend opleidingsniveau
- kwalificatie: kennis en vaardigheden bijbrengen.

Hier vind je het deelrapport ‘De Staat van het Primair Onderwijs 2020’. Dit deelrapport is afkomstig uit het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2020’.   

 

Productpresentatie Leerlijnen Jonge KindFysieke bijeenkomsten zijn in deze tijd niet mogelijk, maar via de digitale weg weten MOVARE-collega’s elkaar -al dan niet in groepsverband- prima te vinden. Zo vond voor de meivakantie via Teams de productpresentatie plaats van de applicatie ‘Leerlijnen Jonge Kind’. Janine Deckers organiseerde voor een veertigtal geïnteresseerde MOVARE-collega’s uitleg door een ParnasSys-onderwijsadviseur over dit hulpmiddel waarmee je de ontwikkeling van leerlingen kunt observeren en registreren en waarmee je bewuste keuzes in je aanbod kunt organiseren.

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl