Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 3 schooljaar 2020-2021

MOVARE jaarverslag 2019 online beschikbaar!Zoals je wellicht weet, reflecteert MOVARE ieder jaar op het voorgaande kalenderjaar. Dit doen wij onder andere via het jaarverslag. Enerzijds is dit een wettelijke verplichting, anderzijds is het voor ons als onderwijsorganisatie een mooie gelegenheid om met alle MOVARE-medewerkers, partners, ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden te delen wat MOVARE in het afgelopen kalenderjaar heeft bereikt en hen mee te nemen in de beleidsdoelen van onze organisatie.

Het publieksvriendelijke jaarverslag 2019 én het volledige jaarverslag 2019 zijn beschikbaar via de MOVARE website. Wil je graag feedback geven op het jaarverslag? Dat kan via communicatie@movare.nl
 

Collega Lars Goertzen verzorgt webinar tijdens SLO-conferentie Formatief EvaluerenOp 4 en 5 november a.s. vindt de online SLO-conferentie over formatief evalueren plaats. Collega Lars Goertzen, leerkracht OBS De Droomboom, geeft tijdens deze conferentie op 4 november een webinar met als titel ‘co-creatie als conditie voor de implementatie van formatief evalueren in het basisonderwijs’. De inhoud van deze webinar sluit aan bij zijn promotieonderzoek naar de implementatie van formatief evalueren in het po en de effectiviteit hiervan op leerresultaten. Wil je meer weten over deze webinar en de SLO-conferentie? Kijk dan hier voor meer informatie.


Save the date: Onderwijsmarkt PO-VODe Heerlense VO-scholen van stichting SVOPL ( Bernardinuscollege, Sintermeertencollege, Nieuwe Thermen, Praktijkschool PPL en Beroepscollege Herle) organiseren in samenwerking met het PO ook dit jaar weer een PO-VO onderwijsmarkt. Zeer waarschijnlijk nemen ook de Heerlense LVO scholen en het CITAVERDE college deel. MOVARE is ook vertegenwoordigd in de voorbereidingsgroep. De onderwijsmarkt vindt plaats op 30 november 2020. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

De onderwijsmarkt is bedoeld voor alle leerkrachten van de groepen 7 en 8 van onze scholen én de schoolverlatersgroepen van onze SBO-scholen. De IB-ers zijn natuurlijk ook van harte welkom op de onderwijsmarkt.

Contactpersoon: Giel van Kaam, tel: 06-54294745, e-mail: giel.vankaam@movare.nl