Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 24 schooljaar 2020-2021

Belangrijke data

Onderstaand zie je een overzicht van de data van de events/onderwijscafés die in de komende maanden plaatsvinden. Klik op de link van de betreffende online bijeenkomst om je aan te melden!

 Datum

 Tijd                           

 Gastspreker(s)              

  Onderwerp

 10-3-2021  15.00 tot 17.30 uur  n.v.t.
 MOVARE Loopbaanevent
 

 17-3-2021 

 13.30 tot 15.00 uur

 Prof.dr. Erik Scherder
 (externe spreker)

 Onderwijscafé Vitaliteit

 2-6-2021

 13.00 tot 15.00 uur

 Prof. Gert Biesta
 (externe spreker)

 Onderwijscafé Burgerschap
 (aanmelden is nog niet mogelijk, volgt z.s.m.)

 7-7-2021

 13.15 tot 15.00uur

 Marcel Schmeier
 (externe spreker)

 
 Onderwijscafé Effectief rekenonderwijs
 

 

MOVARE Loopbaanevent 2021: Waar zien wij jou op 10 maart?Tijdens het MOVARE Loopbaanevent 2021 op woensdag 10 maart aanstaande is het jouw ultieme kans om inspiratie op te doen voor jouw verdere loopbaan. Maak kennis met andere scholen, presenteer jezelf aan hen en laat je inspireren tijdens de inspiratiesessies!

Programma
Het programma van het Loopbaanevent ziet er als volgt uit:

 Tijdstip  Omschrijving
 15.00 uur  Welkomstwoord door Kiki Huijnen
 15.15 uur  Ronde 1: Presentatie scholen en inspiratiesessie ‘Maak je droom waar’ door Ilonka Sinkeldam (Baandomein) 
 15.45 uur  Ronde 2: Presentatie scholen en inspiratiesessie ‘Teken je eigen carrière stap’ door Nicole Steinbusch (Loopbaancoach) 
 16.15 uur  Ronde 3: Presentatie scholen en inspiratiesessie ‘Maak je droom waar’ door Ilonka Sinkeldam (Baandomein)
 16.45 uur  Ronde 4: Presentatie scholen en inspiratiesessie ‘Teken je eigen carrière stap’ door Nicole Steinbusch (Loopbaancoach)
 17.15 uur  Afsluiting/einde Loopbaanevent


Informatie inspiratiesessies

‘Maak je droom waar!’ – Ilonka Sinkeldam (Baandomein)
Baandomein is de grootste netwerkorganisatie op de Limburgse arbeidsmarkt. Zij is sterk in verbinden, informeren, inspireren, matchen en innoveren. Je kunt bij Baandomein terecht met al je vragen op het gebied van mobiliteit op de arbeidsmarkt. Baandomein heeft een groot pakket aan producten waarvan je (gratis) gebruik kunt maken. In deze presentatie krijg je een kort overzicht van de mogelijkheden die Baandomein te bieden heeft om met jouw loopbaan aan de slag te gaan. Je krijgt daarbij een sneak preview van de workshop ‘Maak je droom waar!’, waarin je op zoek gaat naar je ideale baan. Aan welke beelden denk je bij je ideale baan? Welke van jouw specifieke kwaliteiten wil je inzetten bij je droombaan?

‘Teken je eigen carrière stap!’ – Nicole Steinbusch (Loopbaancoach)
In deze online bijeenkomst helpt loopbaancoach Nicole Steinbusch jou om op een creatieve, inspirerende en informele wijze inzicht te krijgen in de huidige fase van je carrière.
Waar sta je nu, welke vervolgstap zou je kunnen zetten en op welke wijze? Je tijdens deze bijeenkomst geen persoonlijke verhalen met anderen te delen.

Meld je aan!
Wil jij graag deelnemen aan het loopbaanevent 2021? Meld je dan nu aan! Via deze link kun je aangeven welke scholen je wil ‘bezoeken’ en/of aan welke inspiratiesessie je wil deelnemen. Je kunt ook de onderstaande QR-code scannen. Aanmelden kan tot en met vrijdag 5 maart 2021. Uiterlijk dinsdag 9 maart ontvangt iedere deelnemer een uitnodiging voor de Teams vergadering van zijn/haar keuze.


 

Tips
- Maak een e-portfolio aan in RTC Baandomein. Je moet eerst een account aanmaken voordat je een e-portfolio kunt aanmaken.
- Ter voorbereiding op het Loopbaanevent vind je op intranet (onder menu-item POK ► Medewerkers ►Ontwikkelen en leren ►‘Mobiliteit’) de zogenaamde elevator pitch Dit is een hulpmiddel om je kort en krachtig te presenteren. Ook vind je hier een voorbeeld van een format voor het opstellen van een CV en andere handige tips.

Vragen?
Je kunt contact opnemen met jouw directeur of met de P&O-adviseur van jouw school.

Wij hopen je tijdens het MOVARE Loopbaanevent 2021 te mogen begroeten!

Contactpersoon: Gaby Thuis, e-mail: gaby.thuis@movare.nl 
 

MOVARE Medewerkerstevredenheidonderzoek op 15 maart van start!
 Afgelopen vrijdag heb je in jouw mailbox de vooraankondiging van het MOVARE medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) ontvangen, dat volgende week maandag 15 maart van start gaat. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onze onderzoekspartner Effectory, net zoals bij het voorgaande medewerkerstevredenheidonderzoek. Om zoveel mogelijk uit dit onderzoek te halen, is het belangrijk dat iedereen de vragenlijst invult. Met een hogere respons krijgen we een beter beeld en kunnen we samen onze organisatie laten groeien!

Heb je onverhoopt de vooraankondiging van het MTO niet ontvangen? Kijk dan op intranet bij de nieuwsberichten. Hier kun je het bericht over het MTO 2021 ook lezen.
 

Update GMR


Online thema-avond op donderdag 22 april a.s.
Deze thema-avond vindt plaats via Teams en staat in het teken van scholing. Wij bieden verschillende workshops/cursussen aan:

- Gevorderdencursus MR;
- Interactieve workshop; aan de hand van stellingen/prikkelende vragen richten wij een bijeenkomst in waar de deelnemers met de trainer kunnen sparren over diverse vraagstukken/grijze gebieden in een MR;
- Workshop ‘activiteitenplan ontwikkelen’.

Aanmelden voor de thema-avond kan via de link in de uitnodiging

De GMR “bezoekt” MR-en
Voor de corona periode is de GMR gestart met het bezoeken van de MR-en. Omdat de besluiten die de GMR neemt vaak effect hebben op het handelen van de MR-en is een goede communicatie en samenwerking tussen de medezeggenschapsraden belangrijk. Graag willen wij weer starten met het digitaal  "bezoeken" van de MR-en. Mochten jullie hierin interesse hebben, stuur dan een mail naar gmr@movare.nl

Contactpersonen: Chantal Pijls en Sandy Gubbels, e-mail: gmr@movare.nl
 

Coördinator BOIS: Marion Kleinen

Dag collega’s,

Al 20 jaar werk ik met veel plezier als directeur van basisschool Schinveld. Maar toch heb ik onlangs gesolliciteerd op de vacature van Coördinator Breed Opleiden in School (BOIS). Meteen bij het zien van de vacature dacht ik: deze baan is mij op het lijf geschreven. Vanaf het ontstaan van het idee van Opleiden in School ben ik betrokken geweest bij het project. Het is bijzonder hoe Opleiden in School zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

Elk kind heeft recht op een goed gekwalificeerde leraar! Daarom wil ik het verschil maken als professional en in gezamenlijkheid de ontwikkeling van Opleiden in School voortzetten en meewerken aan een gefaseerde verbreding van Opleiden in School. Uitgangspunten zijn onder andere een doorgaande ontplooiing van student (OiS), als starter naar vakbekwame leerkracht (Vinden&Binden) en het zoeken van de samenwerking met andere opleidcentra vanuit de behoefte van het werkveld.Ik zie het als een uitdaging om de visie op onderwijskwaliteit van MOVARE, de uitgangspunten van BOIS en het personeelsbeleid (met name rondom de startende leerkracht) te verbinden aan samen ontwikkelen, samen opleiden met de pabo en mogelijk met andere opleidingsinstituten.  Ik heb het volste vertrouwen in de samenwerking met alle medewerkers die hierbij betrokken zijn.

Met enthousiasme zet ik een volgende stap in het landschap van ontwikkelen en leren.

Tot gauw!

Hartelijke groet,

Marion Kleinen

 

VACATURE: Vakleerkracht muziek (tijdelijke vervanging)

In verband met ziekte van de vaste vakleerkracht Muziek zoeken wij, voor waarschijnlijk de rest van dit schooljaar, een VAKLEERKRACHT MUZIEK (wtf 0,3-0,4) voor het geven van muziekonderwijs in het kader van het project ‘Meer Harmonie in de Samenleving’. Het betreft muziekonderwijs in de bovenbouw voor de scholen De Spoorzoeker in Kerkrade en OBS Harlekijn in Landgraaf.

De betreffende vakleerkracht dient in het bezit te zijn van de akte docent muziek/ schoolmuziek/ muziekdocent HBO.

Geïnteresseerden kunnen met vragen of voor het krijgen van een nadere toelichting contact opnemen met Bart Alofs, projectleider ‘Meer Harmonie in de Samenleving’. Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart aanstaande

Contactpersoon: Bart Alofs, e-mail: bart.alofs@movare.nl
 

Nieuwsflits Gezonde Basisschool van de Toekomst

Op 10 januari jl. werd de stichtingsakte van de Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst (SIGBT) ondertekend. Met dit heugelijke feit werd binnen het project ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ een volgende stap gezet op weg naar een gezonde generatie voor Limburg en Nederland. In deze Nieuwsflits van de Gezonde Basisschool van de Toekomst lees je meer over de ondertekening van de stichtingsakte en over de ambities van de Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst.
 

REMINDER: Onderwijscafé over Vitaliteit op 17 maart a.s.


Als werkgever vinden wij jouw welbevinden en vitaliteit van groot belang. Dit is ook een van de speerpunten in ons Strategisch Personeelsbeleid 2019-2023. Op woensdagmiddag 17 maart aanstaande organiseren wij van 13.00 uur tot 15.00 uur een onderwijscafé over Vitaliteit. De welbekende hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder is gastspreker tijdens deze bijeenkomst, die in het teken zal staan van het effect van (voldoende) beweging op ons brein, het belang van vitaliteit en (het verminderen van) werkstress. 

Wat kun je tijdens het onderwijscafé verwachten?
Gastspreker Erik Scherder neemt ons mee in de boeiende wereld van ons brein. Tijdens het interessante webinar komt onder andere het volgende aan bod:

- Wat doet beweging in je brein? Hoe vormen hart en brein een verbinding en wat betekent dit voor je mentale gezondheid?;
- Het effect van beweging op de hersenen en het belang van vitaliteit, ook op de werkvloer;
- Vergroten van inzicht in het effect van gezonde voeding en voldoende beweging voor
jou als persoon, ook in relatie tot je werk;
- Wat gebeurt er in je brein bij werkstress en hoe kun je werkstress verminderen? Wat is de relatie van bewegen en werkstress? Hoe kun je als medewerker kleine, direct toepasbare interventies doen om bij te dragen aan meer welbevinden en vitaliteit?;
- Handreikingen in werkdrukverlagende en gezondheidbevorderende interventies die toepasbaar zijn voor iedereen.

Aanmelden
Wil jij graag deelnemen aan het onderwijscafé Vitaliteit? Meld je dan nu aan via deze link (‘Mijn InSite ’- ‘Cursussen’).

Contactpersonen: Danny Krijgsman, e-mail: danny.krijgsman@movare.nl en Marina de Man, e-mail: marina.deman@movare.nl
 

Rubriek Vitaliteit en werkgeluk: wist je dat…? 

Vitaliteit en ontwikkeling van de medewerkers zijn speerpunten in het MOVARE-beleid. In de komende tijd gaan we onderzoeken hoe we Vitaliteit optimaal vorm gaan geven binnen MOVARE. In de tussentijd delen we via het bestuursjournaal berichten, fun facts en ‘wist-je-datjes’ over Vitaliteit met jou.  

Zoals je inmiddels waarschijnlijk weet, nemen we je de komende tijd mee langs diverse wetenschappelijk onderbouwde tips, weetjes en technieken voor meer grip op je geluk. De komende weken gaan we aan de slag met de

‘Geluksboosters’

Gelukboosters zijn tips, trucs, weetjes en technieken waarmee je in relatief weinig tijd zoveel mogelijk grip krijgt op jouw geluk. Vandaag verkennen we de invloed van sociaal contact op onze gezondheid.   

Wist je dat mensen die zich echt verbonden voelen met een ander mens of dier minder vaak ziek zijn, sneller herstellen na ziekte, zich gelukkiger voelen én langer leven? Contacten waarbij je elkaar ziet en/of liefdevol aanraakt, zorgen voor de aanmaak van geluksstofjes die een positieve invloed op jouw gezondheid hebben. Helaas wint digitaal contact, zoals social media, het steeds vaker van echt contact. Dat is geen positieve ontwikkeling, want bij digitaal contact maak je niet genoeg geluksstofjes aan om je gezondheid positief te beïnvloeden.

Ben jij je ervan bewust hoe vaak jij de tijd neemt om écht contact te maken met je omgeving? Bijvoorbeeld door te vragen hoe het met iemand gaat. Of door iemand in de ogen te kijken. Je kunt hier dagelijks bewust aandacht aan besteden door een (kort) moment met volle aandacht en rust fysiek contact te maken met een ander mens of dier.

Naast sociaal contact met je omgeving is echt, oprecht en liefdevol contact met jezelf ook van belang. Een voorbeeld van contact maken met jezelf is een oefening waarbij je voor een spiegel gaat staan. Wat zie je en wat voel je als je naar jezelf kijkt? Welke behoeften heb/voel jij als persoon? Wat straalt de persoon die jou in de spiegel aankijkt uit?  Het lijkt misschien een beetje een gekke oefening, die onwennig kan aanvoelen. Maar gun jezelf af en toe een beetje van dit soort aandacht. Wellicht verbaas je je nog over wat dat met je doet!

(Bron: e-book 'Grip op geluk', zorgverzekeraar VGZ)