Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 21 schooljaar 2019-2020

Definitief akkoord cao PO

Het op 11 december 2019 gesloten onderhandelaarsakkoord primair onderwijs is op 10 januari 2020 omgezet in een definitief akkoord. Dit betekent dat je brutosalaris deze maand met 4,5% is verhoogd. Indien je benoemd bent in een onderwijsondersteunende functie, werd tot januari 2020 per maand een bruto inkomenstoeslag betaald van € 35,33 bij een volledige betrekking. Per 1 januari is deze inkomenstoeslag verwerkt in je salaris en wordt deze niet meer apart vermeld op je salarisspecificatie.
Uiterlijk op 1 augustus 2020 dienen directieleden betaald te worden naar een andere salarisschaal, die past bij de functiebeschrijving en de werkzaamheden die worden uitgevoerd. De directietoelage die nu nog wordt betaald in de schalen DA, DB en DC, is ingebouwd in de nieuwe directieschalen en zal niet meer apart vermeld worden op de salarisspecificatie zodra de nieuwe schaal van toepassing is. Naast de algemene salarisverhoging worden in de maand februari twee eenmalige uitkeringen (33% van het maandloon en een eenmalig bedrag van 875 euro naar rato van de werktijdfactor) uitbetaald. De cao loopt tot 1 november 2020. De definitieve tekst van de cao wordt naar verwachting deze maand gepubliceerd.

Wijziging nettosalaris januari 2020
Naast de wijziging van het belastingstelsel zijn per 1 januari 2020 diverse wijzigingen doorgevoerd op de in te houden (pensioen)premies en in sommige salarisbedragen. Bij ongewijzigde omstandigheden, zal dit leiden tot een gewijzigd nettosalaris. De omvang van de wijziging van het nettosalaris is afhankelijk van de hoogte van uw brutosalaris en de persoonlijke omstandigheden.

Contactpersoon: Jo Wetzelaer, tel: 045-5466961, e-mail: jo.wetzelaer@movare.nl

 

Save the date: Loopbaanavond 2020 op 11 maart

Op woensdag 11 maart 2020 vindt de Loopbaanavond 2020 plaats. Deze avond werd in het verleden aangeduid als de mobiliteitsmarkt. Op deze netwerkborrel maak je kennis met verschillende MOVARE-scholen en hun openstaande vacatures. Noteer deze datum alvast in jouw agenda.
De Loopbaanavond zal plaatsvinden op basisschool De Steltloper te Kerkrade. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt. Houd het Bestuursjournaal in de gaten. Binnenkort ontvang je meer informatie over loopbaanontwikkeling.

Contactpersoon: Thei Iding, tel: 045-5466968, e-mail: thei.iding@movare.nl


Gratis workshop Slapen kunt u leren

Dat een goede nachtrust noodzakelijk is voor je dagelijkse functioneren én voor je gezondheid is algemeen bekend. Het is dan ook heel vervelend als je structureel slaapproblemen hebt. Ervaar jij problemen met slapen en zou je er eigenlijk graag iets aan willen doen? Dan is wellicht de gratis workshop ‘Slapen kunt u leren’ iets voor jou. De inhoud van deze workshop is ontwikkeld door professionals die deskundig zijn op het gebied van slapen. Bij het ontwikkelen van de inhoud is gebruik gemaakt van inzichten uit de positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Onderwerpen die aan bod komen zijn ‘ontdek uw slaappatroon’, ‘stress en piekeren’, ‘voeding en slaap’, ‘ontspanning’.

De workshop ‘Slapen kunt u leren’ wordt MOVARE-medewerkers aangeboden door VGZ, in het kader van de collectiviteitsverzekering. Ben jij niet verzekerd via VGZ? Dan mag je toch gewoon gratis deelnemen aan de workshop.  Kijk hier voor meer informatie, de data en de wijze van inschrijving.  Vol=Vol!

Contactpersoon: Marina de Man, tel: 045-5455978, e-mail: marina.deman@movare.nl

 

VOO congres School & Armoede

Op 28 maart 2020 organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs het VOO congres met als thema ‘School & Armoede Deze congresdag, die in Woerden plaatsvindt, is bestemd voor beleidsmakers, ouders, leerkrachten, directeuren en bestuurders. Het programma bestaat uit lezingen, workshops, live interviews, ontmoeting, discussie en zelf beleven en ervaren. Meer informatie en het programma vind je hier.

 

Oproep van de Algemene Onderwijsbond: meld jouw school aan op de stakingskaart

Op verzoek van de Algemene Onderwijsbond vragen wij je jouw school aan te melden op de stakingskaart van de gemeenschappelijk bonden. Een aantal scholen heeft dit al gedaan, maar nog niet alle. Meld jij jouw school ook aan via deze link?

De kaart wordt door media veel gebruikt om een overzicht te krijgen van de staking. Ook is het uiteindelijk bij de afsluiting van belang om de omvang van de actiedagen weer te geven.

 

Wat vind ik allemaal op MIJN MOVARE?


Op MIJN MOVARE (intranet) vind je veel informatie. Welke informatie is dit dan zoal? Elke week zullen we een gedeelte van intranet belichten om je bekender te maken met het platform.

Deze week: MOVARE protocollen

Deze week willen we je graag wijzen op de protocollen die op MIJN MOVARE staan. Deze vind je onder het  menu-item ‘BMO -> Juridisch-bestuurlijke zaken’. Vervolgens even naar beneden scrollen tot het kopje ‘protocollen’. Hier vind je onder andere een protocol voor als een leerling van school wegloopt, het protocol leerlingdossier, een protocol over informatieverstrekking voor gescheiden ouders en een protocol rouwverwerking. Mochten de protocollen op enig moment van pas komen, dan kun je ze via deze link terugvinden. 

Contactpersonen: Sanne Boonen en Linda Noteborn, tel: 045-5466975, e-mail: communicatie@movare.nl

 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Na verkregen positief advies van de GMR heeft het College van Bestuur het vakantierooster schooljaar 2020/2021, dat is opgesteld door de regionale Initiatiefgroep Vakantieregeling 2020/2021, vastgesteld:

Herfstvakantie 
Maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie
Maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021

Carnavalsvakantie
Maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari 2021

Pasen
Maandag 5 april 2021

Koningsdag
Dinsdag 27 april 2021

Meivakantie
Maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei 2021

Bevrijdingsdag
Woensdag 5 mei 2021; valt in de meivakantie

Hemelvaart
Donderdag 13 mei 2021; valt in de meivakantie

Pinksteren
Maandag 24 mei 2021

Zomervakantie
Maandag 26 juli tot en met vrijdag 3 september 2021
 

Even voorstellen…

In deze rubriek komen collega’s aan het woord die hun talenten op een bepaalde manier benutten of hun kennis willen delen over een bepaald onderwerp. Daarmee zijn ze ‘Zelf aan zet’ in het vormgeven van hun ambities. Deze rubriek biedt collega’s een podium om hun verhaal te doen. In deze editie: Viviënne Palmen, leerkracht op BS Op gen Hei in Landgraaf en BS De Spoorzoeker in Kerkrade.


Creatieve leerkracht kan en wil graag meer aan de slag met tekenen en handvaardigheid.
 

Ik ben Viviënne Palmen. Na het afronden van de PABO en de lerarenopleiding Tekenen/ Handvaardigheid aan de HKLS, geef ik al 24 jaar met veel plezier les. Naast mijn werk als groepsleerkracht bij de jongste kleuters bij BS Op gen Hei, geef ik 1 dag in de week tekenen en handvaardigheid aan de groepen 3 t/m 8 op BS De Spoorzoeker.Kunst- en cultuurcoördinator
Als kunst- en cultuurcoördinator heb ik al velerlei projecten begeleid. Ik heb o.a. in samenwerking met de gemeente Landgraaf en enkele kinderen van BS Op gen Hei vorig jaar de illustraties van het boek ‘Ik word later superheld’ verzorgd. In samenwerking met de Vrije Akademie ZOM (Vazom) en alle leerlingen van groep 1 t/m 8 heb ik een project gedraaid rondom ‘D’r Mathies’, waarbij de onthulling van het prachtige standbeeld bij Op de Kamp de afsluiter was.

   

In Kerkrade heb ik met de kinderen diverse opdrachten in de wacht gesleept op het creatieve vlak, zoals het ontwerp van de vlaggen voor de openingsceremonie van het WMC, de stadsentree in Kerkrade en beschildering van D'r Joep.                       

  

Activiteiten voor kinderen en volwassenen
Ook buiten school ben ik, zowel met kinderen als volwassenen, creatief bezig. Ik geef o.a. workshops grimeren, tekenen en schilderen, verzorg kinderfeestjes en maak bellypaints als ‘Creaviev’ (www.creaviev.nl). Ik verheug me alweer op carnaval, want dan kan ik met veel plezier mezelf en anderen van een laagje verf voorzien.

Creatief op avontuur met basisschoolkinderen
Al sinds ik voor de klas sta, wil ik met meer basisschoolkinderen creatief op avontuur. Het liefst zou ik volledig als vakleerkracht tekenen en handvaardigheid aan de slag willen, want vooral daar ligt mijn passie. Voor veel scholen was het tot voor kort financieel niet of nauwelijks mogelijk om iemand met extra bevoegdheid in te zetten. Nu teams keuzes kunnen maken over de ‘inzet werkdrukgelden’ is dit makkelijker te realiseren.  Bijkomend gewin is dat de groepsleerkracht zo extra tijd heeft om zaken voor de klas voor te bereiden en te regelen, waardoor de werkdruk wordt verlaagd. Ook hoeft de groepsleerkracht zelf de teken- of handvaardigheidsles niet meer voor te bereiden en wordt kwaliteit gegarandeerd. Zo snijdt het mes aan twee kanten!

Via deze rubriek zou ik graag in contact komen met directeuren/scholen die op zoek zijn naar een vakleerkracht tekenen/ handvaardigheid voor hun team. Je mag me altijd mailen voor meer informatie via vivienne.palmen@movare.nl