Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 20 schooljaar 2019-2020

Meestgestelde vragen over de staking op 30 en 31 januari 2020

In de afgelopen periode hebben wij diverse vragen gekregen over de staking van 30 en 31 januari a.s.  In dit document hebben wij deze vragen met de bijbehorende antwoorden voor jou helder op een rijtje gezet. Daarnaast ontvang je ter aanvulling de Handreiking voor schoolbesturen bij de staking op 30 en 31 januari van de PO-raad.

Contactpersoon: Jo Wetzelaer, tel: 045-5466961, e-mail: jo.wetzelaer@movare.nl

Workshops voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling

MOVARE vindt het belangrijk dat jij de mogelijkheid krijgt om jezelf te ontwikkelen en te blijven leren, zowel op het persoonlijke als op het professionele vlak. Baandomein heeft een activiteitenkalender met workshops/ sessies beschikbaar gesteld en een pagina waarin de activiteiten van Baandomein op één pagina bij elkaar staan. Kijk in de activiteitenkalender vooral eens naar het aanbod en schrijf je in voor workshops die jou kunnen helpen bij jouw loopbaan. Jij bent Zelf aan Zet bij het verder ontwikkelen van jouw vakmanschap. Maak dus vooral gebruik van het aanbod van Baandomein. Vergeet ook niet om de aankomende MOVARE-netwerkborrel (voorheen mobiliteitsmarkt) alvast in jouw agenda te zetten: 11 maart.  

TIP: Gratis download ‘Werk maken van gelijke kansen’ 

Ieder kind heeft het recht op gelijke kansen. Toch hebben kinderen van hoogopgeleide ouders nog steeds meer kans op een succesvolle schoolloopbaan dan kinderen met ouders die lager zijn opgeleid. De PO-Raad wil minder druk op de eindtoets, een leidend schooladvies en een einde aan de vroegselectie van kinderen. Schoolbesturen moeten zich inzetten voor gelijke kansen voor alle kinderen. Dit boek kan een bijdrage leveren aan meer inzicht in wat er wetenschappelijk zoal bekend is over gelijke kansen in het onderwijs. 
 

Directiemutaties

Martijn Somberg is voor de duur van twee jaar (tot eind 2021) project-directeur van SBO De Boemerang te Brunssum, daarnaast blijft hij directeur van de naastgelegen basisschool Meander. Zijn opdracht is tweeledig:

 • SBO De Boemerang scoort bij het volgende inspectie-onderzoek (medio november 2020) een voldoende;
 • het vormgeven van ‘Onderwijscentrum De Insel’, met behoud van beide scholen (en hun BRIN-nummer).

Jan van Baal (tot voor kort directeur SBO De Boemerang) vervangt voorlopig de door langdurige ziekte afwezige Roger Bertrand, directeur van bs. St. Ursula in Kerkrade.

Aly Enting (directeur met de taak vervangingen) heeft recentelijk de MOVARE-organisatie verlaten en is elders een nieuwe uitdaging aangegaan.

Na verkregen positief advies van de medezeggenschapsraad is Lars Rhoen per 1 april 2020 benoemd tot directeur van bs. De Regenboog Hoensbroek. Hij volgt de met pensioen gaande Ans Quadackers op.

Uiterlijk 1 mei 2020 gaat Ilja Theunissen naast zijn huidige functie als directeur (V)SO St. Jan Baptist Kerkrade, de functie van waarnemend directeur vervullen op de tegenover gelegen SBO Arcadia. Dit is besloten na verkregen positief advies van de MR; over de definitieve ingangsdatum vindt nog afstemming plaats

 

Campagne Arbeidsmarktcommunicatie: onze waardes als werkgever

Zoals al eerder aangestipt, is MOVARE bezig met een campagne over arbeidsmarktcommunicatie. Het doel van deze campagne is om MOVARE te profileren als een aantrekkelijke werkgever waar mensen graag willen werken. Zo weet MOVARE de juiste medewerkers aan zich te binden.Daarvoor hebben we strategisch onderzoek gedaan naar de waarden van MOVARE als werkgever. Hoe onderscheiden wij ons van onze concurrenten? Uit de input van dat onderzoek zijn vier waarden naar voren gekomen. Deze waarden worden op dit moment vertaald naar concrete acties, waarover wij je op een later moment meer zullen vertellen. De campagne richt zich in het begin enerzijds op startende leerkrachten en anderzijds op ervaren leerkrachten (elders werkzaam). De vier waardes die centraal staan in onze campagne arbeidsmarktcommunicatie zijn: inspireren, uitdagen, samen, waarderen. Deze waardes passen bij MOVARE als organisatie, maar spreken zeker ook nog voor een deel een ambitie uit naar de toekomst.

 1. Inspireren

MOVARE heeft enorm bevlogen medewerkers die zich graag laten inspireren. Zij staan open voor innovatief onderwijs en zijn ontwikkelingsgericht. Ze willen vooral het verschil maken voor kinderen elke dag weer.

 • Innovatief onderwijs
 • Maak het verschil!
 • Ontwikkelingsgericht
 1. Uitdagen

Met uitdagen bedoelen we dat als een MOVARE medewerker de wens heeft om een bepaald talent verder te ontwikkelen of zich verder wil specialiseren in een bepaald domein, deze mogelijkheid er is. Je mag je bij MOVARE altijd ontwikkelen en je vakmanschap uitbreiden. Je bent hiervoor Zelf aan zet en geeft aan op welk vlak jij uitgedaagd wilt worden. Je krijgt hier ook de ruimte voor. Een geboeide medewerker is een tevreden medewerker.

 • Talentonwikkeling
 • Ontwikkelen & leren
 • Professionalisering/ vakmanschap
 • Durf te leren! Je mag daarbij fouten maken
 • Zelf aan zet
 • Vitaliteit & welbevinden
 1. Samen

MOVARE is een overkoepelende organisatie, wij zijn allemaal collega’s van elkaar. Wij kunnen van elkaar leren en hebben op een laagdrempelige manier contact met elkaar. We werken samen om tot een beter resultaat te komen en voelen ons deel van een MOVARE community.  De kernwaarde Samen uit het strategisch beleid heeft hier uiteraard raakvlakken mee.

 • Verbinden
 • Samenwerken
 • Community
 • Laagdrempelig contact
 • Hangt samen met kernwaarde Samen
 1. Waarderen

MOVARE zorgt dat de basis goed geregeld is, zodat je je over administratieve zaken geen zorgen hoeft te maken. MOVARE-medewerkers zijn trots op hun werk, voelen zich betrokken en motiveren en respecteren elkaar. Ook durven wij elkaar complimenten te geven.

 • Betrokken
 • Respecteren
 • Trots (zowel op MOVARE-niveau als op school-niveau)
 • Vanzelfsprekend goed geregeld
 • Elkaar complimenten geven, ook de nadruk leggen op positiviteit  
 • Van en met elkaar leren

In de onderstaande infographic zijn onze Werkgever-waardes uitgewerkt.  

Contactpersoon: Sanne Boonen, tel.: 045-5466975, e-mail: sanne.boonen@movare.nl