Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 17 schooljaar 2019-2020


MOVARE-bureau tijdens kerstvakantie gesloten

Tijdens de kerstvakantie is het MOVARE-bureau gesloten van maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020. Vanaf maandag 6 januari staan wij graag weer voor jullie klaar. Wij wensen jou sfeervolle feestdagen en een mooie jaarwisseling!


 

Vitaliteitsbeleid in een veranderende wereld
Van strategie tot continue uitvoering

Neem jij deel aan het  multidisciplinair  team ‘Vitaliteit’ van  MOVARE?

Het primair onderwijs bevindt zich in een dynamisch krachtenveld midden in de maatschappij. Leerlingen en ouders/verzorgers kijken steeds kritischer naar de kwaliteit en kwantiteit van het onderwijsaanbod. De politieke omgeving binnen het onderwijs stelt voortdurend nieuwe eisen aan scholen en medewerkers. Scholen worden  gezien als ondernemingen die steeds meer risico’s zelf moeten dragen.
De centrale missie van MOVARE kan alleen met vitale en gemotiveerde medewerkers gerealiseerd worden. Het welzijn van alle medewerkers neemt een prominente plaats in binnen het personeelsbeleid van de stichting. MOVARE realiseert zich dat jij als medewerker het belangrijkste kapitaal van de stichting bent. Jij kunt jezelf alleen ontplooien in een omgeving waarin jij jouw talenten optimaal kan ontwikkelen. MOVARE wil zich als werkgever nadrukkelijk inzetten om  ou in dit krachtenveld vitaal en gemotiveerd te houden zodat jij in staat bent  om de uitdagingen van het huidige, moderne onderwijsveld het hoofd te bieden.

Samen op weg naar een vitale organisatie
Hoe bereiken we met elkaar een vitale organisatie, die zich continu verbetert zodat we de uitdagingen kunnen trotseren? Hoe houden we medewerkers van MOVARE vitaal en betrokken voor het onderwijs? Hoe blijven medewerkers positief, trots, geïnspireerd en in balans?  Met andere woorden: hoe kunnen we vitaliteit binnen MOVARE structureel vorm geven? Hiervoor zijn wij op zoek naar jou! We willen graag een multidisciplinair team samenstellen van ongeveer 9 medewerkers, die samen met ons vorm en inhoud gaan geven aan het Vitaliteitsbeleid van MOVARE. Op weg naar dit vitaliteitsbeleid neem je als multidisciplinair team deel aan een tweetal masterclasses en vier workshops. Zo willen we komen tot een gezamenlijk gedragen visie en aanpak van vitaliteit.
 

Masterclasses en workshops

Masterclass 1: Vitaliteit, verantwoordelijkheid & gedragsverandering 
datum: donderdag 30 januari 2020 van 13.00 uur  – 15.00 uur

Masterclass 2: Continu ontwikkelen van een vitaler MOVARE
donderdag 9 april 2020  van 13.00 uur – 15.00 uur

Workshop 1: Een maatwerk vitaliteitsvisie voor  MOVARE
woensdag 12 februari 2020  van 13.00 uur tot 15.00 uur

Workshop 2: Een “deep dive” ofwel analyse
woensdag 11 maart 2020 van 13.00 uur tot 15.00 uur

Workshop 3: Het prioriteren van uitdagingen
woensdag 25 maart 2020 van 13.00 uur tot 15.00 uur

Workshop 4: De aanpak van het continu verbeteren van vitaliteit
woensdag 13 mei 2020  van 13.00 uur tot 15.00 uur

De masterclasses en workshops worden begeleid door Hanneke Teeuwen, adviseur duurzame inzetbaarheid van VGZ. De locatie wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

Meld je aan!
Heb je interesse om actief deel te nemen aan het multidisciplinair team ‘Vitaliteit’ en ben je op de bovenstaande data beschikbaar? Meld je dan nu aan bij Marina de Man, email: marina.deman@movare.nl  
Indien er meer aanmeldingen dan plekken zijn, wordt er een keuze uit de aanmeldingen gemaakt.

Wil je alleen de Masterclasses volgen? Dat kan! Klik op de link van de masterclass die je wilt volgen om je in te schrijven via ‘Mijn InSite’.
Masterclass ‘Vitaliteit, verantwoordelijkheid & gedragsverandering’  
Masterclass ‘Continu ontwikkelen van een vitaler MOVARE’

Contactpersoon: Marina de Man, tel: 045 -5466978, e-mail: marina.deman@movare.nl
 

MOVARE gaat voor ‘Meer harmonie in de samenleving’
Pilot muziekonderwijs start in januari 2020


Vanaf januari 2020 start MOVARE samen met Muziek- en dansschool SMK een pilot muziekonderwijs met als titel: ‘Meer harmonie in de samenleving’ in de gemeenten Brunssum, Landgraaf en Kerkrade. Het doel van deze pilot is onderzoeken of muziekonderwijs uitgevoerd door een vakdocent structureel kan worden opgenomen in het onderwijsaanbod van de basisscholen in deze gemeenten.

Van pilot naar structureel, kwalitatief goed muziekonderwijs
Aan de pilot nemen 11 scholen in Kerkrade, Brunssum en Landgraaf deel, met in totaal circa 3000 leerlingen (waarvan 10 MOVARE-scholen). Bart Alofs is hiervoor benoemd als bovenschools projectleider. De pilotfase loopt tot en met juli 2020. Als deze succesvol verloopt, zullen met ingang van het volgend schooljaar 21 scholen, met in totaal circa 5000 leerlingen, in de hierboven genoemde gemeenten een heel schooljaar structureel wekelijks muziekonderwijs aangeboden volgen.

Het uiteindelijke doel van het project is dat per schooljaar 2021/2022 alle basisschoolleerlingen (7682 leerlingen) in de gemeenten Brunssum, Landgraaf en Kerkrade structureel en kwalitatief goed muziekonderwijs krijgen op school. Hiervoor moet onder andere ook een duurzaam bekostigingsmodel gevonden worden. Het muziekonderwijs wordt dan verzorgd door gediplomeerde vakdocenten ‘muziekonderwijs’.  

Waarom dit muziekproject ‘Meer harmonie in de samenleving’?
Onderwijs in muziek levert een essentiële bijdrage aan de drie hoofddoelen van onderwijs; kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke vorming. Het is een ideaal middel om verschillende vakgebieden en thema’s en met elkaar te verbinden, te verbreden of te verdiepen. Daarnaast doet het een beroep op de 21e-eeuwse vaardigheden als creatief denken, problemen oplossen, kritisch denken en samenwerken en is het onderdeel van de meervoudige intelligentie. Kortom: muziek levert een unieke bijdrage aan de ontwikkeling en het welbevinden van (jonge) mensen.

Krantenartikel
Vorige week stond er een artikel in de krant over de start van het muziekproject ‘Meer harmonie in de samenleving’. Je kunt het artikel hier teruglezen.

Contactpersoon: Bart Alofs, tel: 06-31682445 / 045-5466987, e-mail: bart.alofs@movare.nl
 

Aan de slag met Wetenschap en Technologie tijdens de STEAM inspiratiedag!

Wil jij met jouw leerlingen graag aan de slag gaan met wetenschap en technologie? Maar kun je daar wel wat ondersteuning en inspiratie bij gebruiken? Bezoek dan de STEAM-middag op woensdagmiddag 29 januari 2020 op bs. Wonderwijs in Hoensbroek. Tijdens deze middag krijg je handvatten om op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met Wetenschap & Technologie door middel van STEAM.

Interesse? Bekijk dan hier het programma of schrijf je meteen in. Deelname is gratis.

Contactpersoon: Bart Alofs, tel: 06-31682445 / 045-5466987, e-mail: bart.alofs@movare.nl


Volg de informatie van de OnderwijsMonitor Limburg

De OnderwijsMonitor Limburg (OML) wordt bij het grootste deel van de scholen in heel Limburg afgenomen, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Er zijn verschillende mogelijkheden om de informatie die met behulp van de OML beschikbaar komt, te volgen:

1. Naast de op maat gemaakte terugkoppeling, die deelnemende besturen en scholen ontvangen, plaatst de Universiteit Maastricht regelmatig OML gerelateerde informatie, die voor besturen, scholen en leerkrachten relevant kunnen zijn, op de website van de Educatieve Agenda Limburg (EAL) in het webtijdschrift

2. Als je de LinkedIn pagina van de Educatieve Agenda Limburg (EAL) volgt, krijg je de informatie automatisch op je eigen LinkedIn te zien. Naast OML-gegevens worden via LinkedIn ook andere ontwikkelingen in het (Limburgse) onderwijs gedeeld.

3. Ook is het mogelijk om je via deze link in te schrijven voor de nieuwsbrief van de OnderwijsMonitor Limburg.
 

Belgische minister bezoekt OBS De Robbedoes in Vaals

Vrijdagochtend 13 december bracht minister Harald Mollers, Onderwijs/Onderzoek en Opvoeding, van Oost-België samen met zijn kabinetscheffin dr. Michele Pommé een bezoek aan OBS De Robbedoes in Vaals. Naast de Belgische minister en zijn kabinetscheffin waren voor deze gelegenheid  ook de loco burgemeester van Vaals, wethouder Paul de Graauw, beleidsambtenaar onderwijs Alf Schosser en CvB-voorzitter Ryszard Kruszel te gast op de school. Het bezoek startte met een ontvangst op school door directeur Ron Offermans .

De minister was bijzonder geïnteresseerd in het onderwijssysteem van De Robbedoes en meer in het bijzonder waarom “welbevinden” van de leerlingen zo centraal staat binnen de school. Ook werd nadrukkelijk stilgestaan bij de rol van het schoolgebouw bij het onderwijs. De minister en zijn kabinetscheffin zijn ruim twee uur in gesprek geweest met Ron en de collega’s. Onder de indruk van alles wat de minister gehoord en gezien had van De Robbedoes, vatte hij het bezoek samen als een opdracht en inspiratie om nog veel te doen aan het onderwijs in België.  

Contactpersoon: Ron Offermans, tel: 043-3061192, e-mail: ron.offermans@movare.nl
 

Roodkapje en Gerd Leers op bezoek bij Brede School Centrum in Brunssum
Efteling schenkt 10.000 sprookjesboeken aan basisscholen in Nederland en Vlaanderen

Donderdagochtend 12 december overhandigde Roodkapje samen met Gerd Leers twee sprookjesboeken van de Efteling aan de basisscholen De Trampoline en De Opstap in Brunssum. Als waarnemend burgemeester van Brunssum én voorzitter van Stichting Natuurpark de Efteling ging Gerd Leers samen met Roodkapje op bezoek bij de scholen, die samen gehuisvest zijn in de Brede School Centrum. Tamara Dassen en Marjo Vankan, MT-leden van de scholen, mochten de sprookjesboeken in ontvangst nemen. Stichting Natuurpark de Efteling schenkt dit nieuwe sprookjesboek aan 10.000 basisscholen in Nederland en Vlaanderen om in de klas uit (voor) te lezen. “Als hoeder van het sprookje vindt de Efteling het belangrijk dat alle kinderen in Nederland en Vlaanderen in contact komen én blijven met sprookjes. Ze behoren immers tot ons cultureel erfgoed”, aldus Gerd Leers.Stichting Natuurpark de Efteling
Aan de wieg van de Efteling staat Stichting Natuurpark de Efteling, die in 1952 het Sprookjesbos opende. Het doel van de stichting: het verschaffen en in stand houden van voorzieningen op het gebied van recreatie en ontspanning en het bevorderen van toerisme. De stichting fungeert als hoeder van het sprookje en bewaker van het cultureel erfgoed. Hiervoor ontplooit zij regelmatig activiteiten.

In 2010 doneerde de stichting al een reusachtige uitgave van een Efteling-sprookjesboek aan deze basisscholen. Ook organiseerde de stichting in 2017 bijvoorbeeld de ‘Sprookjesschrijfwedstrijd der Lage Landen’, om aandacht te vragen voor taal en fantasie. 


Het sprookjesboek
Het nieuwe sprookjesboek is een kijk- en leesboek, met 30 sprookjes uit het Sprookjesbos en acht verhalen over bekende Efteling-attracties die nog niet eerder zijn uitgebracht. Het boek is onder meer geïllustreerd door verschillende Efteling-ontwerpers die in de loop der jaren het werk van Anton Pieck en Ton van de Ven hebben overgenomen. 

 

LDOS gestopt -> OSO als overdracht

Enige tijd geleden heeft het CvB besloten om de overdracht tussen PO en VO niet meer via LDOS te laten plaatsvinden. Dit besluit heeft flink wat stof doen opwaaien, vooral bij de VO scholen. Inmiddels heeft er een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen SWV, VO en PO. Deze gesprekken zijn vooral gericht op de toekomst. Hieronder enkele vragen verduidelijkt.


Wanneer maak ik gebruik van OSO?

Bij de overdracht tussen het PO en VO wordt gebruik gemaakt van OSO als overdrachtsinstrument. 

Bij een overdracht tussen 2 PO scholen kan OSO eveneens gebruikt worden. Neem hiervoor contact op met de "verlatende" school. In de handleiding is stap voor stap weergegeven hoe een overdracht met behulp van OSO vormgegeven wordt.


Ik moet nu een NIO test aanvragen via LDOS, hoe moet dat in de toekomst?

Een intelligentietest kan dienen als onderbouwing van een advies naar het praktijkonderwijs. Voor een advies naar LWOO is een intelligentietest als onderbouwing niet meer noodzakelijk! De aanvraag verliep voorheen altijd via LDOS. In afspraak met het SWV kan deze test nu per mail aangevraagd worden bij info-vo@swvzl.nl. De school kan de uitslag van de test toevoegen bij de adviesvorming naar het praktijkonderwijs.

LET OP! De mail dient versleuteld verstuurd te worden voorzien van de toestemmingsverklaring en het onderwijskundig rapport. Je kunt een onderwijskundig rapport (OWKR) samenstellen door de procedure van OSO te doorlopen en daarna op de knop "PDF Huidige versie" te klikken. Dit PDF document dient bij de aanvraag meegestuurd te worden. Lees hier hoe je een mail versleuteld moet versturen en hoe je een versleutelde mail kan openen


VO scholen vragen additionele informatie / formulieren in te vullen

Dit is niet de bedoeling! PO scholen schrijven leerlingen uit en dragen het dossier met behulp van OSO over aan de VO school. Het is geen probleem om een leerlingbespreking bij de overdracht te verzorgen, maar het is niet de bedoeling om op schrift aanvullende informatie te verstrekken. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de VO school en de ouders/verzorgers van de betreffende leerling.

Contactpersoon: Leander Versleijen, tel: 06 - 20 13 02 06, e-mail: leander.versleijen@movare.nl