Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 16 schooljaar 2019-2020

Even voorstellen…

In deze nieuwe rubriek komen collega’s aan het woord die hun talenten op een bepaalde manier benutten of hun kennis willen delen over een bepaald onderwerp. Daarmee zijn ze ‘Zelf aan zet’ in het vormgeven van hun ambities. Deze rubriek biedt collega’s een podium om hun verhaal te doen. In de allereerste editie: Rutger van Dinther van bs. De Meridiaan. 

Rekenspecialist is benieuwd naar de rekenontwikkeling bij andere MOVARE-scholen

Voor mij een eer om de aftrap te mogen nemen in deze nieuwe rubriek. Ik zal mij even kort voorstellen: mijn naam is Rutger van Dinther en ik ben 39 jaar. Samen met mijn partner Lieke (ook werkzaam in het onderwijs) en onze dochter Julie van 4 jaar, zijn wij woonachtig in de “Poort van het Mergelland”, namelijk het mooie Simpelveld. In mijn vrije tijd loop ik graag hard. Ik heb onlangs deelgenomen aan de Zevenheuvelenloop (inclusief persoonlijk record) en komend jaar heb ik twee halve marathons op de planning staan (Maastricht en Keulen). Verder ben ik fanatiek carnavalist (dat moet ook wel als oud prins), lees ik veel en kijk ik graag voetbal en Formule 1.

                  

Leerkracht groep 8 bij De Meridiaan
Maar nu meer over mijn werkzaamheden als leerkracht in het basisonderwijs. Mijn werkplek bevindt zich eveneens in Simpelveld, op bs. De Meridiaan, waar ik de jongens en meisjes van groep 8a onder mijn hoede heb. Een leuke, veelzijdige en interessante doelgroep. Aan mij de taak om hen een onvergetelijk, leerzaam en bijzonder laatste schooljaar te geven. Dat lukt meestal prima, mede omdat wij ook al een behoorlijk aantal jaar het mooie Ameland met een bezoek vereren in het kader van de schoolverlatersdagen.

Specialisatie rekenen
Omdat ik graag meer voor de school, kinderen en collega’s wilde en wil betekenen, heb ik een aantal jaar geleden besloten om een master te gaan volgen. Deze Master Sen, toegespitst op rekenen en dyscalculie, is een zinvolle toevoeging gebleken op mijn loopbaan, zowel op groeps- als op schoolniveau. In de hoedanigheid als rekenspecialist ben ik dus al een aantal jaar verantwoordelijk voor het rekenonderwijs- en beleid binnen onze school. Goed rekenonderwijs staat en valt bij een stevig gelegd fundament, waarbij de basisvaardigheden leidend zijn. Dit fundament kan alleen gelegd worden door een combinatie van factoren, namelijk een goede en effectieve instructie, dagelijks automatiseren en structureel herhalen. Bij ons op school zijn wij daarom vorig jaar gestart met het traject “effectief rekenonderwijs”. Samen met mijn collega’s van de werkgroep hebben wij een route uitgestippeld met als doel het rekenonderwijs te verbeteren (lees: effectiever te maken). Wij zitten nu midden in dit proces, waarbij wij constant de “tussenstand” evalueren en zodoende verbeteringen kunnen aanbrengen.

Rekennetwerk
Waar ik persoonlijk erg benieuwd naar ben, is de rekenontwikkeling op andere scholen binnen MOVARE. Een paar jaar geleden hebben wij een rekennetwerk opgericht, bestaande uit rekenspecialisten van diverse scholen. Persoonlijk zou ik het erg mooi vinden als dit netwerk werd uitgebreid met rekenspecialisten of rekencoördinatoren van andere scholen. Om een paar keer per jaar van gedachten te wisselen over het rekenonderwijs, van elkaar te leren en samen een fundament te leggen voor goed rekenonderwijs binnen onze organisaties.

Bijeenkomst ‘van en met elkaar leren’
Collega’s die interesse hebben om aan te sluiten bij het rekennetwerk, kunnen gerust contact met mij opnemen. Ook sta ik open om andere scholen en/of collega’s van advies te voorzien op het gebied van het rekenonderwijs. Contact opnemen kan per mail (rutger.vandinther@movare.nl) o.v.v. naam en naam van de school. Je kunt je aanmelden tot 31 januari 2020. Daarna zal er geïnventariseerd worden welke collega’s willen aansluiten, zodat wij later dit schooljaar een bijeenkomst kunnen organiseren waarbij het “van en met elkaar leren” centraal zal staan."
 

REMINDER: Rechtspositionele wensen 2020-2021

Heb jij rechtspositionele wensen voor het schooljaar 2020-2021?
Maak ze kenbaar tot uiterlijk 19 december 2019!


Het is nog steeds mogelijk om via InSite jouw rechtspositionele wensen voor het schooljaar 2020-2021 (dus vanaf 01-08-2020) kenbaar te maken. Dit kun je doen via het digitale wensenformulier ‘Rechtspositionele wensen 2020-2021’.

Via Mijn InSite – Wijzigen – Knop Rechtspositionele wensen 2020-2021 kun je jouw wensen kenbaar maken ten aanzien van:

  • Jouw benoemingsomvang (= verminderen of uitbreiden);
  • Het beëindigen van jouw onderwijscarrière middels Keuzepensioen;
  • Opname van tot op heden gespaard budget levensloop (2021 is het laatste jaar om via deze regeling levensloopverlof op te nemen!);
  • Inzet Duurzame Inzetbaarheid v.w.b. de diverse mogelijkheden (verlof in dit kader is alleen van toepassing op medewerkers van 57 jaar en ouder) en
  • (het nieuwe item) Loopbaanwensen.

Je hoeft het formulier alleen in te vullen als je wensen of wijzigingen voor het schooljaar 2020-2021 kenbaar wil maken. Geen wens of wijziging? Dan hoef je dus helemaal niets te doen!

Je wijzigingen/wensen kun je doorgeven tot uiterlijk 19 december 2019. Indien je een gesprek of uitleg wenst t.a.v. bovenstaande items, kun je dit tevens kenbaar maken in ‘Mijn InSite’.

 Wij wijzen jou erop, dat de aangegeven wensen niet altijd kunnen worden vervuld. Het realiseren ervan is afhankelijk van een aantal zaken, zoals:

  • formatieruimte op de scholen;
  • organisatorische omstandigheden van de school;
  • mogelijkheden van plaatsing;
  • aantal beschikbare vacatures etc.

Wij hechten er echter grote waarde aan dat jij  in de gelegenheid wordt gesteld om jouw wensen kenbaar te maken en zullen dan ook onze uiterste best doen deze wensen te realiseren.

Contactpersoon: Jo Wetzelaer, tel: 045-546696, e-mail: jo.wetzelaer@movare.nl
 

Scholing nieuwe aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld/Kindermishandeling

In het kader van het voorkomen van Huiselijk geweld en Kindermishandeling hebben al onze scholen een geschoolde aandachtsfunctionaris (AF). Deze collega’s zijn lid van de LVAK, de beroepsvereninging van aandachtsfunctionarissen, die zorg draagt voor de certificering. Naast de jaarlijkse nascholing kunnen aandachtsfunctionarissen ook gebruik maken van de inhoudelijke ondersteuning van de LVAK.

Basiscursus
Door o.a. wisselingen beschikt momenteel niet meer elke school over een aandachtsfunctionaris. Nieuwe aandachtsfunctionarissen moeten een basiscursus volgen. Om deze cursus te kunnen laten starten, is een groep van ongeveer 15 personen nodig. Er is momenteel een kleine lijst van beoogde aandachtsfunctionarissen die wachten op de start van de basiscursus. De cursus wordt overigens samen met aandachtsfunctionarissen van INNOVO gevolgd.

Scholing starten
Om de scholing te kunnen starten, is het van belang een goed overzicht te krijgen van de collega’s die de rol van aandachtsfunctionaris in hun takenpakket hebben.
Ben jij de aandachtsfunctionaris op jouw school? Meld je dan voor de kerstvakantie per e-mail bij Adri Rooijakkers en vermeld in jouw mail:
- of je wel/niet de basiscursus hebt gevolgd;
- of je wel/niet lid bent van de beroepsvereniging LVAK.

Heb jij je al eerder als aandachtsfunctionaris gemeld bij Adri? Dan graag nogmaals een reactie per mail naar Adri Rooijakkers. 

Alvast hartelijk dank voor jouw medewerking!

Contactpersoon: Adri Rooijakkers, tel: 045-5466971, e-mail:  adri.rooijakkers@movare.nl


Terugblik op ‘Dag van je loopbaan’ bij MOVARE

Op 14 november jl. vond de dertiende editie plaats van de ‘Dag van je Loopbaan’. Het doel van deze dag is om medewerkers van andere organisaties eens te laten kijken in de keuken van jouw organisatie en een dagje mee te laten lopen. MOVARE deed dit jaar voor de eerste keer mee. Er waren vier werkplekken ter beschikking gesteld waar uiteindelijk twee kandidaten op reageerden. Daarnaast gingen twee MOVARE collega’s die dag op bezoek bij een andere organisatie.
Naar aanleiding van de ‘Dag van je loopbaan’ ontvingen wij de onderstaande reacties van Rutger van Dinther (bs. De Meridiaan) en Caroline Szalata (bs. De Doorkijk), die beiden hun werkplek hadden aangeboden voor deze dag.

Rutger van Dinther: “ ‘Mijn’ deelneemster was vooral erg nieuwsgierig geworden naar het beroep van leerkracht na alle commotie rondom ons beroep in de afgelopen jaren. Ze gaf aan dat ze na deze dag nog meer respect voor ons had gekregen. Ondanks dat zij alleen maar heeft gekeken en geluisterd, had ze toch het gevoel “leeggezogen” te zijn. In haar beroep kan ze nog wel eens een moment van rust pakken, maar zij had al snel door dat dit in het onderwijs ‘not done’ is….”.  

Caroline Szalata: “Ik heb op de Dag van je Loopbaan, Jan, een medewerker van het Vistacollege, ontvangen. Hij was zeer geïnteresseerd in de actuele ontwikkelingen in het basisonderwijs en mijn rol als directeur hierin. Ik heb geprobeerd een afwisselende dag samen te stellen waarvan het bezoeken van een aantal groepen, met aandacht voor werken op niveau, een onderdeel was. De gesprekken waren direct geanimeerd,  interessant en leerzaam. Jan gaf aan het einde van de dag aan dat hij een ander beeld heeft gekregen van de stand van zaken in het basisonderwijs en was aangenaam  verrast dat de school, en dus de directeur, zelf aan zet is als het gaat om onderwijskundig beleid. Natuurlijk hebben we ook uitgebreid over zijn ervaringen in het mbo en de raakvlakken gesproken. We zijn tot de conclusie gekomen dat het voor ons beiden een zinvolle en leerzame dag was, die zeker voor herhaling vatbaar is!”

Op naar de volgende ‘Dag van je loopbaan’ in 2020! Wellicht lijkt het jou dan ook leuk om jouw werkplek ter beschikking te stellen. Of misschien vind je het zelf wel eens leuk om te kijken in de keuken van een andere organisatie…

Contactpersoon: Jo Wetzelaer, tel: 045-546696, e-mail: jo.wetzelaer@movare.nl
 

Vervolg op mini-symposium Welbevinden en vitaliteit

Naar aanleiding van het mini-symposium ‘Welbevinden en vitaliteit’, dat plaatsvond in oktober, hebben we leuke, enthousiaste reacties van de deelnemers gekregen:

“Vanochtend trof ik een geïnspireerd team aan. De dag zette aan tot denken én doen. Dank voor de goede organisatie!”

 “De groep was zeer divers qua samenstelling, dus daarin zagen we als trainers een uitdaging als het gaat om het delen van persoonlijke informatie. Toch was er een bepaalde mate van vertrouwen en wederzijds respect binnen de groep, waardoor er al snel openlijk gesproken werd over ervaringen van werkdruk in het onderwijs. Men was heel betrokken en gaf elkaar de ruimte. Ook was het mooi om te zien hoe ieders perspectief vanuit diverse rollen binnen deze onderwijsorganisatie elkaar aan het denken zette”.

“Tijdens de workshop kwam regelmatig ter sprake dat ieder zélf verantwoordelijk is voor het in gang zetten van veranderingen, in plaats van de organisatie. Die verandering en groei hoeft niemand alleen te doen; het kan zoveel meer teweeg brengen als je dit kunt delen. De ander (of dat nou een vriend, collega of coach is) kan helpen reflecteren”.

Maak werk van jouw vitaliteit!
Naar aanleiding van het symposium hebben sommige medewerkers ons laten weten dat zij helaas niet konden deelnemen vanwege het moment waarop de activiteiten gepland waren of vanwege het feit dat er geen vervanging beschikbaar was. Daarom willen wij je graag attenderen op een aantal nieuwe mogelijkheden/hulpmiddelen waar je gebruik van kunt maken, die bijdragen aan inzicht in jouw welbevinden en vitaliteit.

- Workshop ‘Hoe werkt succesvol veranderen?’

Marissa Dunk, transformationeel trainer & coach, heeft aangeboden om de workshop ‘Hoe werkt succesvol veranderen?’ op een nieuw moment aan te bieden. Collega’s die niet aanwezig konden zijn, krijgen zo de mogelijkheid om de workshop alsnog te volgen.  De workshop vindt plaats op woensdagmiddag 15 januari van 13.30 uur tot 17.00 uur op het MOVARE-bureau in Kerkrade.

Inhoud van de workshop:
“Niets is zo blijvend als verandering” en tegelijkertijd is niets zo moeilijk als blijvend veranderen. Slechts 1 op de 8 mensen houdt een leefstijlverandering vol en 70% van alle verandertrajecten in organisaties heeft niet het gewenste resultaat. Wat is de oorzaak? Hoe kun je eigenaarschap nemen in veranderingen? En nog belangrijker: Hoe lukt het wel om succesvol te veranderen?
Deze workshop geeft jou inzicht in hoe het menselijke 'besturingssysteem' werkt. Je wordt je bewust van de wijze waarop jouw onderbewustzijn grotendeels je gedrag stuurt. En je krijgt een aantal praktische tools mee om grip te krijgen op je eigen ( onbewuste) besturingssysteem. Deze kennis, inzichten en tools geven je nieuwe motivatie en handvatten om eigenaarschap te vergroten en dát te veranderen dat je graag anders wenst.
Het is een interactieve workshop, waarin je kennis en tools ontvangt die je direct kunt toepassen op jezelf. Er zijn momenten van zelfreflectie en momenten waarbij je de mogelijkheid krijgt om te delen  (indien gewenst) en te leren van elkaar. Je wordt uitgenodigd en geholpen om nieuwe inzichten om te zetten in concrete acties. Zodat je na deze workshop ook echt kunt beginnen met het anders te DOEN.

Heb je interesse? Schrijf je dan in via Mijn Insite of via deze link .

- Gratis loopbaanspreekuur
Medewerkers van MOVARE kunnen gebruik maken van het gratis Loopbaanspreekuur van Reflekt HRA. Wil je inzicht krijgen in jouw balans tussen werk en privé? Met iemand brainstormen over je werkzaamheden? Meld je dan hier aan voor het loopbaanspreekuur van Reflekt HRA.  

- Gratis E-book ‘Meer tijd voor jezelf’
Om de leerkrachten en andere deelnemers alvast te bedanken voor hun deelname en waardevolle inbreng, biedt  Reflekt HRA het E-book “Meer tijd voor jezelf” aan. Via deze link kun jij je hiervoor aanmelden. Je ontvangt vervolgens het E-book met 4 tips, dat zal worden opgevolgd door nog eens 4 extra tips per mail.

- Artikel Sociale pijn
Tijdens het symposium kwam tijdens de keynote van Jos van Kessel een aanpak ter sprake die de besproken ‘sociale pijn’ treffend benadert. In het artikel staan Iliass El Hadioui en zijn aanpak centraal, genaamd de Transformatieve School. Je vindt het artikel hier

 


Onderwijsinspectie zeer positief n.a.v. thematisch onderzoek "Didactisch handelen" bij bs. Frans Postma

Recent heeft de onderwijsinspectie een thematisch onderzoek afgenomen bij bs. Frans Postma. Dit onderzoek stond in het teken van het kwaliteitsgebied "didactisch handelen" (OP3). Tijdens de klasbezoeken was de inspecteur aangenaam verrast over het didactisch handelen van de leerkrachten en de kwalitatief hoge mate van differentiëren. Het werken met kwaliteitskaarten en het toepassen van een didactische kijkwijzer gaven een duidelijk beeld van de doorgaande leerlijnen en het didactisch handelen van de leerkrachten. De inspecteur was eveneens zeer positief over het feit dat een groot deel van de leerlingen boven hun leerpotentieel presteert, hoewel er wel nog winst te behalen valt op 2F/1S niveau. Het  werken op basis van de principes uit de vreedzame school waren duidelijk herkenbaar en de analyses en resultaten waren duidelijk te herleiden aan de ontwikkeling van de school. Het thematisch onderzoek heeft ervoor gezorgd dat de school bevestigd is in het ontwikkeltraject en dat zij op de goede weg is.

Contactpersoon: Ton van de Boorn, e-mail: ton.vandeboorn@movare.nl
 

REMINDER: De voordelen van zorgverzekering VGZ via MOVARE

Als medewerker van MOVARE kun jij een passende zorgverzekering bij VGZ afsluiten. Naast korting op je premie profiteer je ook van extra ruime vergoedingen in de speciale aanvullende verzekering VGZ Werkt. Onlangs heb je in jouw MOVARE mailbox een e-mail met informatie over deze zorgverzekering ontvangen. Daarnaast kun je de informatie over de zorgverzekering van VGZ ook op intranet teruglezen.