Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 10 schooljaar 2020-2021

Formatief evalueren in het basisonderwijs: oproep voor deelname meerjarig wetenschappelijk onderzoekVanaf januari 2021 start Lars Goertzen (leerkracht obs De Droomboom) met zijn promotieonderzoek naar formatief evalueren in het basisonderwijs. Binnen het onderzoeksproject wordt onderzocht welk effect een programma van formatieve lesactiviteiten heeft op leerresultaten van basisschoolleerlingen. Het programma is een co-creatie, dat door leerkrachten en onderzoekers ontwikkeld is.

Formatief evalueren
Onder formatief evalueren worden alle activiteiten verstaan waarbij de leerkracht en de leerling informatie over leervorderingen verzamelen en interpreteren om beslissingen te nemen over vervolgstappen in het leerproces. De verzamelde informatie helpt de leerkracht om instructiestrategieën te versterken of aan te passen en de leerling om leerstrategieën aan te passen. Formatief evalueren vervult een integrale rol binnen het leerproces. Bekijk hier een kort filmpje over formatief evalueren.

Oproep aan scholen
Het onderzoeksteam is op zoek naar basisscholen die formatief evalueren een duurzame en integrale plek willen geven binnen hun onderwijs. De leerkrachten en onderzoekers werken binnen een professionele leergemeenschap samen aan het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van formatieve lesactiviteiten. Hiervoor worden maandelijkse co-creatiesessies georganiseerd waarbij ‘van en met elkaar leren’ centraal staat. Voor nu zijn we op zoek naar leerkrachten die de komende twee jaar in groep 7 werkzaam zijn.

Wat houdt de deelname in het kort in?
Vanaf januari t/m juli 2021 komen we één keer per maand bij elkaar (ca. 1,5 uur per sessie). Tijdens de sessies krijgen de leerkrachten kennis en inzichten uit wetenschappelijke literatuur over formatief evalueren aangereikt. Vervolgens verkennen we samen (co-creatie) op welke wijze deze vertaald kunnen worden naar formatieve strategieën om in te zetten tijdens de rekenles. De leerkrachten gaan ermee aan de slag in hun dagelijkse lespraktijk en koppelen hun bevindingen terug tijdens de volgende sessie. De ervaringen van de leerkrachten zijn dus bepalend.

Aan het eind van het schooljaar 2020-2021 hebben we gezamenlijk een beproefd programma van formatieve lesactiviteiten ontwikkeld waarvan we de effectiviteit op leerresultaten het aansluitende schooljaar (met dezelfde leerkracht maar een nieuwe groep 7) onderzoeken met behulp van LOVS toetsen. De leerkrachten zetten formatief evalueren in hun dagelijkse lespraktijk in als integraal onderdeel van hun didactisch repertoire waarbij de onderzoekers kijken wat dit na 20 schoolweken doet met de leerresultaten van rekenen.

  • De periode januari t/m juli 2021: zes maandelijkse co-creatiesessies van 1,5 uur, afwisselend op een van de deelnemende scholen. Dataverzameling in de vorm van interviews en observaties.
  • De periode september 2021 t/m februari 2022: drie bijeenkomsten die in het teken staan van ervaringen uitwisselen en leren van elkaar. Dataverzameling via LOVS waarbij de leerkrachten het programma van formatieve leaseactiviteiten gedurende 20 schoolweken dagelijks inzetten.

Het onderzoeksteam
- Prof. dr. Sylvia Heeneman
- Prof. dr. Trudie Schils
- Raoul Haenbeukers
- Lars Goertzen

Meld je aan!
Een aantal scholen heeft zich inmiddels aangemeld maar er is nog enige ruimte over. Bij interesse of behoefte aan meer informatie kan gemaild worden naar Lars Goertzen: lars.goertzen@movare.nl
 

Animatievideo De Gezonde Basisschool van de ToekomstOver de Gezonde Basisschool van de Toekomst en de onlangs gepubliceerde wetenschappelijke resultaten is een animatiefilm gemaakt. Deze staat op de website van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Met deze link naar de animatiefilm vind je meer informatie over de opzet en de significante en wetenschappelijk onderbouwde gezondheidsresultaten. 

Aandacht bij de Tweede Kamer 
Gedeputeerde Housmans heeft deze week een brief gestuurd aan Tweede Kamerleden over de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Daarbij zat een broodtrommel met Limburgse inhoud en onder andere een tekening van één van de kinderen van de basisschool Wereldwijs. OBS Wereldwijs heeft een heel mooi pakket tekeningen gestuurd waarop kinderen op hun eigen unieke manier visualiseren wat een gezonde lunch voor hen betekent.

Wetenschappelijke resultaten 
Enkele weken geleden werden de eindresultaten bekend gemaakt van het project De Gezonde Basisschool van de Toekomst tijdens een symposium in Venlo. In de media was er een overweldigende aandacht voor de mooie resultaten van het vierjarige onderzoek, waar ook een aantal MOVARE-scholen aan deelnam.


 

Handle with Care interview: Kinderen die thuis geweld meemaken, verdienen steun op schoolIn het recente digitale Augeo magazine is een interview te lezen met Jo Budie, oud-directeur van De Droomboom. In dit interview vertelt hij over het project ‘Handle with care’ in de gemeente Heerlen. Je leest het hele stuk bij de titel ‘Kinderen vertellen het meestal niet zelf’. Hierin wordt ingegaan op het belang van een seintje aan de school als bij politie-interventies, m.n. bij huiselijk geweld, ook kinderen betrokken zijn.

Contactpersoon: Adri Rooijakkers, e-mailadres: adri.rooijakkers@movare.nl
 

Update GMRN.a.v. de GMR vergadering van 27 oktober 2020

- De GMR heeft unaniem ingestemd met het functiegebouw directeuren/locatieleiders;
- De GMR heeft een halfjaarlijkse bijeenkomst, via MS Teams, met de RvT gehad.


Herhaling oproep thema-avond
De thema-avond van 26 november a.s. kan door de aangescherpte coronamaatregelen helaas niet fysiek doorgaan. Toch biedt de GMR, in samenwerking met het CNV, een mooi alternatief aan. De 3 cursussen worden via MS Teams aangeboden:

  • Beginners cursus/compact MR, Richard Eisinga;
  • Gevorderdencursus MR, Henk Nieborg;
  • MR Financiën, Rob Overmars.

Over de verdere praktische vormgeving berichten wij jullie spoedig. Je kunt je aanmelden via de link in de uitnodiging (bestemd voor directeuren en MR-en). Heb je je al aangemeld? Dan hoef je je niet nog een keer aan te melden.

Contactpersoon:  Chantal Pijls en Sandy Gubbels, e-mail: gmr@movare.nl
 

Dag van je Loopbaan 19 november 2020 (online)Denk jij wel eens na over jouw loopbaan? Over jouw groeimogelijkheden, persoonlijke ontwikkeling, welke volgende stap je wil zetten? Dan is wellicht de Dag van je loopbaan iets voor jou! Jouw loopbaan bevorderen, staat bij de Dag van je Loopbaan voorop. Werk aan je persoonlijke ontwikkeling, verbreed je interessegebied of maak kennis met een voor jou onbekende sector en vergroot je netwerk. Voor één dag een kijkje nemen bij een andere organisatie? Meld je dan nu aan als deelnemer via deze link

Dit jaar zal de Dag van je Loopbaan in een iets andere versie plaatsvinden. Door de huidige omstandigheden is er helaas maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Indien er meer interesse voor deelname blijkt te zijn dan dat er plekken zijn, proberen wij toch te voorzien in aanbod in overleg met de organisatoren van De Dag van je Loopbaan. 

Met de poster 'Wat is jouw volgende stap?' geef je loopbaanontwikkeling het hele schooljaar een prominente plek op jouw school. Print de poster en hang deze op een centrale plaats op!

Contactpersoon: Nicole Strolenberg, e-mailadres: nicole.strolenberg@movare.nl