Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 1 schooljaar 2020-2021

REMINDER: Openstaande taken in Mijn InSiteVoor en tijdens de zomervakantie is er vanuit IJK een extra signaal naar medewerkers gestuurd die nog een openstaande taak in Mijn InSite moeten afhandelen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het ondertekenen en retourneren van een document. Heb jij dit extra signaal gekregen, maar de openstaande taak nog niet afgehandeld? Ga dan naar Mijn Insite en kijk in de takenbalk welke taak nog open staat. Bij elke taak staat een toelichting over wat je nog moet doen. Wees er alert op dat je na het uitvoeren van de openstaande taak op de button ‘afhandelen’ moet klikken. Pas dan is de openstaande taak echt afgehandeld en is jouw personeelsdossier weer compleet. 
 

Nieuwe versie cao PO

In maart 2020 is de nieuwe versie van de CAO PO uitgegeven. In deze nieuwe versie staan ook enkele wijzigingen die mogelijk invloed hebben op het salaris. In enkele gevallen zal het bestuur een eigen beleid moeten bepalen. In andere gevallen is een afwijkende regeling niet noodzakelijk, maar mogelijk wel wenselijk. Om een juiste en tijdige inhoudelijke aanpassing te doen, maar ook een juiste salarisafhandeling te kunnen verzorgen, zijn in de afgelopen periode de volgende vraagstukken voorgelegd aan de (P)GMR.

Functiebouwwerk
Naar aanleiding van de afspraken in de nieuwe CAO PO is het aangepaste functiegebouw per 1-8-2020 ter instemming voorgelegd aan de GMR. In haar vergadering van 23 juni jl. heeft de GMR instemming verleend. Belangrijke aanpassing is dat voor leerkrachtfuncties de voorbeeld functiebeschrijvingen uit de nieuwe CAO PO zijn overgenomen. Hiervan ontvangen leerkrachten via InSite een schriftelijke bevestiging. In de aanpassingen van het functiebouwwerk zijn de wijzigingen voor directiefuncties nog niet opgenomen.

Hiervoor loopt momenteel een verdiepend traject dat voor 1 oktober 2020 wordt afgerond. Daarnaast zal een nieuwe aanvulling op het functiebouwwerk m.b.t. een aantal facilitaire functies aan de GMR worden aangeboden. Beide aanpassingen kunnen gerealiseerd worden binnen de uitstelperiode (voor 1 november 2020).

Periodieken

Standaard periodiek
Bij het toekennen van de periodieke verhogingen zijn er ook wijzigingen. Het is niet meer verplicht volgens de cao om iedereen standaard een periodiek te geven in augustus voor zover het maximum in de schaal nog niet is bereikt. Het bestuur mag hier zelf een beleid over schrijven. Slecht functioneren kan een (automatische) periodiek niet meer tegenhouden; deze paragraaf is uit de cao verwijderd. Wij hebben nu (nog) geen beloningsbeleid binnen MOVARE en stellen voor de standaard periodiek vooralsnog te handhaven. De GMR heeft hier tijdens haar vergadering van 23 juni mee ingestemd.

Inschaling startende leerkrachten
De 60 dagen regeling vervalt in de nieuwe cao; alleen medewerkers met een ononderbroken dienstverband zullen een periodiek ontvangen per 1 augustus.
De CAO PO geeft in artikel 6.1 sub 9 en sub 10 het volgende aan:

9. De werkgever kan met de P(G)MR beloningsbeleid overeenkomen met daarin onder andere afspraken over de toekenning van periodieke verhogingen.

10. Bij afwezigheid van het beleid, als bedoeld in het voorgaande lid, wordt het salaris van de werknemer van wie het dienstverband niet wordt onderbroken, volgens de voor hem geldende salarisschaal op 1 augustus met één periodiek verhoogd.

Aangezien wij ervoor gekozen hebben om de LIO’s niet per 1 augustus a.s. maar per 26 juni a.s. in dienst te nemen, betekent dit dat deze LIO’s op grond van de CAO na twee weken werken en zes weken zomervakantie, per 1 augustus a.s. al een tredeverhoging zouden moeten krijgen. Dat is zeer ongewenst, maar alleen te voorkomen door alsnog nader beloningsbeleid hierover met de PGMR overeen te komen. Het voorstel is om geen extra periodiek toe te kennen bij de indiensttreding van LIO’s m.i.v. 26-6-2020. Dit effect was er in de oude CAO PO niet vanwege de 60 dagen termijn die men werkzaam moest zijn voor de toekenning van een extra periodiek. De GMR heeft tijdens de vergadering van 23 juni haar instemming verleend.

Dienstreizen en reiskosten woon-werkverkeer
De GMR heeft tijdens haar vergadering van 23 juni ingestemd met het voorstel om de huidige regelingen inzake dienstreizen en aanverwante kosten te handhaven. Voor wat betreft dienstreizen heeft MOVARE al een eigen beleid; € 0,40 en € 0,28 (conform CAO en voor nieuw personeel vanaf 2019).

In geval van vragen over de bovenstaande informatie kun je terecht bij Danny Krijgsman, Hoofd Personeel, Onderwijs en Kwaliteit, e-mail: danny.krijgsman@movare.nl.
 

Nieuwsbrief Verwijsindex Parkstad

Via dit nieuwsbericht kun je de Nieuwsbrief van de Verwijsindex Parkstad (editie 3) downloaden.
 

Praktische ParnasSys Leerkracht app

In het onderwijs heb je het eigenlijk de hele dag druk. Daarom is er voor iedere ParnasSys-gebruiker de Leerkracht ParnasSys app waarin je snel gegevens kunt inzien of snel wat kan administreren. De veelgebruikte functies van ParnasSys staan namelijk in een overzichtelijke app. Voer op elk moment snel absenties in of zoek snel een telefoonnummer op van ouders. Of dit nu in de klas is of op het schoolplein, met de app wordt het zo praktisch mogelijk.

Heb je vragen over het omgaan met ParnasSys? Kijk dan eens bij de handige tips of instructiefilmpjes op intranet onder het kopje ‘POK’ –> ‘Onderwijskwaliteit’. Je kunt ook contact opnemen met Janine Deckers janine.deckers@movare.nl, 06-18728765.


Voordeelregeling Parkstad Limburg Theaters 2020-2021

Vanaf dinsdag 25 augustus kun je met de MOVARE kortingscode kaarten bestellen met 10% korting bij de Parkstad Limburg Theaters. In dit nieuwsbericht lees je hoe dit in zijn werk gaat en waar je bij het online bestellen rekening mee moet houden.

Algemeen

 • Parkstad Limburg Theaters werkt via de corona-richtlijnen. Er zijn minder stoelen beschikbaar. Op = Op
 • De korting van 10 % geldt voor het overgrote deel van de voorstellingen.
 • Ten minste 3 verschillende voorstellingen geven recht op een avonturenvoorstelling à € 10,00.
 • Géén reserveringskosten. 


Procedure

 • Medewerkers bestellen online met de speciale kortingscode van MOVARE: PVOW*20
 • Bestellen met korting is mogelijk via de website: www.PLT.nl
 • Achteraf wordt geen korting verrekend.


Belangrijk: wijze van bestellen

Het is heel belangrijk dat deze volgorde aangehouden wordt; na betaling is omboeken voor een andere prijs niet meer mogelijk.

Eerst:

 • Alles behalve de avontuurtjes, series of eventuele andere aanbiedingen in het winkelmandje leggen, dus alle “reguliere” kaarten (gebruik de knop “Verder winkelen”);
 • MOVARE-code bij “Kortingscode” invoeren en klikken op “Kortingscode gebruiken”;
 • De korting wordt verrekend;
 • Reken af of ga verder (zie hieronder).

Daarna eventueel:

 • Alleen de avontuurtjes, serievoorstellingen of eventuele andere aanbiedingen erbij leggen in het winkelmandje:
 • De MOVARE-code NIET nogmaals invoeren, het systeem ziet dat de bestelling in aanmerking komt voor avonturenprijs, serieprijs, etc.;
 • Belangrijk is dus dat de volgorde van bestellen zo moet zijn dat avontuurtjes, series etc. als tweede “ronde” in het winkelmandje gelegd worden;
 • Kijk goed na of de kortingen juist verrekend zijn, want na betaling kan helaas geen korting meer verstrekt worden.


Tot slot: bestelling afronden en afrekenen.