Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 1 schooljaar 2019 - 2020

MOVARE digitaal in een fonkelnieuw jasje

De nieuwe website van MOVARE is live! Vorig schooljaar is er hard gewerkt aan een nieuwe digitale omgeving voor MOVARE. De nieuwe omgeving heeft een groot aantal voordelen ten opzichte van de oude. Zo zijn er bijvoorbeeld een zoekfunctie en een documentenmodule toegevoegd, wat het zoeken naar documenten en formulieren versneld én gemakkelijker maakt. Ook heeft elke MOVARE-school nu een eigen digitaal visitekaartje, waar je onder andere kunt lezen wat de trotspunten van de school zijn. Iedere school is immers uniek en dat mag gezien worden!

Binnenkort gereed voor gebruik: de intranetomgeving ‘MIJN MOVARE’
Op dit moment worden binnen de nieuwe intranetomgeving ‘MIJN MOVARE’ de puntjes op de ‘i’ gezet. Zodra deze omgeving live is, ontvang je daar van ons bericht over. Houd je mail en het Bestuursjournaal de komende tijd dan ook goed in de gaten!

Binnen ‘MIJN MOVARE’ vind je onder andere interne nieuwsberichten, een smoelenboek, de inlog naar ‘Insite’ en een documentenmodule waarin je alle beschikbare documenten en formulieren vindt. Met de nieuwe zoekfunctie vind je bovendien in een paar seconden waar je naar op zoek bent!

Wij horen graag van jou!
Mis je informatie, kun je een document niet vinden of heb je nog suggesties voor ons? Neem dan contact op met onze communicatie adviseurs Linda Noteborn en/of Sanne Boonen, tel: 045-5466975, e-mail: communicatie@movare.nl

 


 

Crisistrainingen

In het schooljaar 2017/2018 hebben crisistrainingen plaatsgevonden. Gezien het belang is, in overleg met het directeurenberaad, afgesproken in het schooljaar 2019/2020 opnieuw trainingen aan te bieden aan crisisteams van de scholen. Aanmelden kan hier

Per training max. 25 deelnemers.
De trainingen worden verzorgd door Iwecom
Woensdagen, 14.00 – 15.00 uur; inloop vanaf 13.45 uur
 

Data   Locaties
9 oktober 2019; 14.00 – 15.00 uur   De Mheyster; Mgr. Nolensstraat 29, 6431 JL Hoensbroek
23 oktober 2019; 14.00 – 15.00 uur   De Mheyster; Mgr. Nolensstraat 29, 6431 JL  Hoensbroek
30 oktober 2019; 14.00 – 15.00 uur   Steltloper; Directeur van der Mühlenlaan 30, 6463 VZ Kerkrade
15 januari 2020; 14.00 – 15.00 uur   Steltloper; Directeur van der Mühlenlaan 30, 6463 VZ Kerkrade
29 januari 2020; 14.00 – 15.00 uur   De Mheyster; Mgr. Nolensstraat 29, 6431 JL  Hoensbroek
5 februari 2020; 14.00 – 15.00 uur   Steltloper; Directeur van der Mühlenlaan 30, 6463 VZ Kerkrade
1 april 2020; 14.00 – 15.00 uur   Steltloper; Directeur van der Mühlenlaan 30, 6463 VZ Kerkrade
15 april 2020; 14.00 – 15.00 uur   De Mheyster; Mgr. Nolensstraat 29, 6431 JL  Hoensbroek
6 mei 2020; 14.00 – 15.00 uur   De Mheyster; Mgr. Nolensstraat 29, 6431 JL  Hoensbroek


Contactpersoon: Yvonne Pongs, tel: 045-5466959, e-mail: yvonne.pongs@movare.nl


Training ‘Persoonlijke effectiviteit’ voor leerkrachten 

In de afgelopen maanden heeft een groep bestaande uit leerkrachten en IB’ers van MOVARE een training ‘Persoonlijke Effectiviteit’ gevolgd bij het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-LiON). De training bestond uit 3 bijeenkomsten. Uit de evaluatie met de deelnemers kan geconcludeerd worden dat de training een groot succes was. Bijna alle deelnemers geven aan dat ze de door hen gestelde trainingsdoelen hebben kunnen realiseren. Ze hebben dankzij deze training nieuwe inzichten en technieken opgedaan waarmee ze hun persoonlijke effectiviteit kunnen vergroten. Alle deelnemers hebben een acceleratorplan (gericht op acceptatie, ambitie, authenticiteit, attentie en autonomie) kunnen opstellen waarmee ze in de komende tijd aan de slag kunnen.  
Heb jij ook interesse in een dergelijk traject? Maak dit dan kenbaar bij Kitty Verwoerdt via kitty.verwoerdt@movare.nl

Contactpersoon: Danny Krijgsman, tel: 045-5466988, e-mail: danny.krijgsman@movare.n

 

Voortgang medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

DOEL van het onderzoek was hoe de werkbeleving onder medewerkers is. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Hoe is de vergelijking met het vorige onderzoek?


Op MOVARE niveau waren samengevat de resultaten van het MTO van december 2018:

  • Verbinding tussen beleid school en organisatie. (Top-down) communicatie is flink verbeterd, desondanks is het proces niet altijd even transparant.
  • Goede samenwerking met collega’s en leidinggevenden (respectvol en veilig in aanspreken, dit mag nog meer gedaan worden). Daarnaast is er ruimte voor verbetering in de samenwerking tussen teams. Leren van elkaar.
  • Tevredenheid over en trots op MOVARE is sterk toegenomen. Medewerkers staan achter de kernwaarden.
  • Men heeft plezier in het zinvolle werk. Aandacht voor de hoge werkdrukbeleving van medewerkers.

Ook zijn de bovenstaande resultaten meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe strategische beleidsplan 2019-2023 van MOVARE. Dit zie je terug binnen het thema MEDEWERKERS onder andere in de ontwikkelrichtingen ‘vinden en binden’, ‘welbevinden en vitaliteit’, ‘cultuur’ en ‘ontwikkelen en leren’.

Op schoolniveau zijn naar aanleiding van de uitkomsten van de resultaten plannen van aanpak opgesteld door alle teams. Hierin zijn keuzes gemaakt welke punten de aandacht krijgen om het klein en behapbaar te houden.

Vervolgaanpak schoolniveau
Hoe gaat het nu met de oplossingen en acties die zijn bedacht in de plannen van aanpak? Komen actiepunten terug in jullie overleg? Maken actiepunten deel uit van ons jaarplan? Wie heeft welke rol en wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe gaat het met de team-overschrijdende zaken en worden deze opgepakt? Belangrijk hierbij is het blijven evalueren en reflecteren. Hoe doen we dit met elkaar?

Contactpersoon: jouw schooldirecteur


Reminder: Controle loopbaanhistorie

Controleer z.s.m. jouw loopbaanhistorie in InSite
Zoals je vorig schooljaar al een paar keer in het Bestuursjournaal voor medewerkers hebt kunnen lezen, hebben we geconstateerd dat de loopbaanhistorie van de medewerkers bij ons vorige administratiekantoor niet 100% juist en volledig was geregistreerd. Daarom hebben wij besloten om onze medewerkers hun eigen loopbaanhistorie in InSite te laten checken. Inmiddels hebben we van 538 medewerkers een reactie ontvangen. Het streven is om deze voor het eind van deze maand te verwerken.

Heb jij jouw loopbaanhistorie nog niet gecontroleerd?
Dan is het verzoek aan jou om via InSite een navraag te doen en/of reactie te geven over jouw loopbaanhistorie. Je kunt jouw loopbaanhistorie controleren door in InSite naar de volgende button te gaan: Mijn insite/Acties/Controle loopbaanhistorie.

Het grote voordeel hiervan is dat de betreffende informatie dan meteen bij de juiste collega van de afdeling P&O of het administratiekantoor IJK terecht komt. Vaak voorkomende vragen kunnen dan onmiddellijk worden opgelost én je kunt heel gemakkelijk de voortgang van jouw vraag in InSite volgen. Daarnaast voldoen we als organisatie op deze manier aan de AVG, wat uiteraard ook heel belangrijk is.

Wij begrijpen dat de controle van de loopbaanhistorie in voorkomende gevallen een extra inspanning van jou vraagt. Dit waarderen wij dan ook enorm! Ons doel is dat jouw personeelsgegevens 100% kloppen, wat natuurlijk ook in jouw eigen belang is. Alvast onze hartelijke dank voor jouw medewerking!