Achtergrond header

Bestuursjournaal voor directies, nummer 8 schooljaar 2019-2020


Sluiting MOVARE-bureau tijdens herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie, van maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober, genieten ook de collega’s van het MOVARE-bureau van een weekje vakantie. Vanaf maandag 21 oktober is het bureau weer geopend en staan wij weer voor jullie klaar!

 
Calamiteiten melden tijdens de vakantie?

De herfstvakantie staat voor de deur. Mocht je onverhoopt een calamiteit moeten melden: denk aan calamiteiten met betrekking tot het gebouw of ICT, crisiscommunicatie, een overlijdensbericht of persvragen, dan zie je in dit document bij wie je terecht kunt met dergelijke vragen in de vakantie. Deze lijst geldt overigens ook buiten de vakanties.

Contactpersoon: John Wevers, tel: 045 5466976 , e-mail: john.wevers@movare.nl


Websitepilot positief afgerond

Afgelopen weken is de pilot met de nieuwe websites van basisscholen St. Jozef en De Regenboog uitvoerig geëvalueerd. De terugkoppeling van de scholen die hebben meegedaan aan de websitepilot is positief. De meerwaarde van zelf de regie hebben over de website (en het beheer hiervan), de persoonlijke aandacht en begeleiding bij het creëren van een nieuwe website en de frisse, moderne uitstraling van de nieuwe websites werd als zeer positief ervaren. De nieuwe websites en de creatie daarvan gingen echt leven binnen een school en worden gezien als maatwerk waar je lang plezier van hebt. Daarom verwijzen we graag door naar onze partner Advance Communications voor de ontwikkeling van een website of online platform. 

Mocht je erover denken om te investeren in een website, vraag dan ook eens directeuren Ans Quadackers en Mechelien van de Bos naar de opgedane ervaring.

Contactpersoon Sanne Boonen, tel: 045-5466975, e-mail: sanne.boonen@movare.nl

 

Waarneming directeur vervangingen

Vanwege de tijdelijke afwezigheid van Aly Enting en het pensioen van Ans Haagmans zal Bart Alofs tot nader bericht de werkzaamheden van directeur vervangingen waarnemen. Bart zal in beginsel het aanspreekpunt voor de vervangers zijn. Bart is daarnaast nog werkzaam als directeur op bs. De Diabolo te Kerkrade.

 

Extra Nieuwsbrief Stand van zaken project ‘ICT Beheer en Multifunctionals’

In deze extra uitgave van de Nieuwsbrief Stand van zaken project ‘ICT Beheer en Multifunctionals’ kun je lezen hoe accounts voor vervangers kunnen worden geregeld in Miloo. Bekijk hier de nieuwsbrief


Pit Cultuurwijzer: cultuureducatie met kwaliteit in Parkstad

Parkstad zit vol creativiteit én hecht waarde aan cultuur. Parkstad heeft pit. Maar hoe geef je als school in Parkstad invulling aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)? Pit Cultuurwijzer helpt, adviseert en verbindt. Als onafhankelijk partner verbindt Pit de scholen met het culturele veld. Het doel is om kinderen optimaal te laten profiteren van goed cultuuronderwijs.

Cultuureducatie op jouw school: met visie, zonder extra kosten
De intermediairs van Pit Cultuurwijzer gaan ook op jouw school graag het gesprek aan over cultuureducatie. Ze geven gericht antwoord op je vragen of nodigen je uit tot een intensievere samenwerking. Samen met Pit werk je aan het ontwikkelen van een visie op cultuureducatie en maak je de vertaalslag naar de praktijk.  Hiervoor zetten ze het landelijke middel stappenplan ‘De Cultuur Loper’ in. Het traject dat je als school aflegt met Pit Cultuurwijzer is volledig kosteloos en gaat op eigen tempo. Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsslag met concrete CmK-activiteiten voor jouw leerlingen! Ook kan jouw onderwijsteam geschoold, geïnspireerd en getraind worden door de inzet van externe experts.

"Dankzij Pit Cultuurwijzer is er meer draagvlak voor cultuureducatie, mede door hun professionele begeleiding. Er gebeuren nu mooie dingen op onze school.” – icc-er basisschool

Meer weten?
Wil je als school een kwaliteitsslag maken in cultuuronderwijs, advies krijgen of in gesprek gaan met één van de intermediairs? Neem dan contact op met Julie van de Schoor, e-mail: julie.van.de.schoor@pitcultuurwijzer.nl  of Ghislaine Hendrikx, e-mail: ghislaine.hendrikx@pitcultuurwijzer.nl 
Bekijk ook eens het filmpje van bs. Langeberg over hun samenwerking met Pit Cultuurwijzer. 

Kijk voor meer informatie op de website pitcultuurwijzer.nl.

Contactpersoon: Andrew Simons, tel: 045-5466986, e-mail: andrew.simons@movare.nl