Achtergrond header

Bestuursjournaal voor directies, nummer 6 schooljaar 2019-2020

Dive into Deep Learning

Om alvast te noteren in jouw agenda: (studie)middag rondom ‘Deep Learning’ op basisschool Op Gen Hei, woensdag 6 november van 14.00 uur tot 17.00 uur. Meer info volgt!


 

Woensdagmiddagen in teken van ‘Leren van en met elkaar’

Bij het Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 40, d.d. 25 juni 2019 ontvingen jullie het definitieve vergaderrooster schooljaar 2019-2020. In dit rooster zijn ook woensdagmiddagen opgenomen die in het teken staan van ‘Leren van en met elkaar’. Afhankelijk van het onderwerp zijn deze bijeenkomsten interessant voor directeuren en/of IB’ers en/of leerkrachten.

Aan de bijeenkomst van 25 september a.s. is geen gezamenlijke invulling gegeven, deze bijeenkomst vervalt daardoor.

Aan de bijeenkomsten van 6 november en 27 november is wel al invulling gegeven, namelijk een Seminar inzake Deep Learning (6 november) en een bijeenkomst inzake de ‘One-Page’ (27 november). Over de inhoud van de geplande woensdagmiddagen in het nieuwe kalenderjaar (22 januari, 4 maart, 8 april en 3 juni) ontvangen jullie bericht, zodra dit bekend is.

Het geactualiseerde vergaderrooster kun je hier bekijken 
 


Samenstelling serviceteams per 1 oktober 2019

Met ingang van 1 oktober a.s. wijzigt de samenstelling van de serviceteams. In dit overzicht zie je tot welk cluster jouw school behoort en welke collega’s deel uitmaken van het serviceteam van jouw cluster. 

 

Sponsoring

Mede naar aanleiding van de opgestelde nieuwe schoolplannen is het onderwerp sponsoring aan de orde geweest. Tevens bereiken scholen vragen over hoe om te gaan met sponsoring. Naar aanleiding van het vorenstaande vragen wij (nogmaals) aandacht voor c.q. bevestigen wij dat het landelijk convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs sponsoring’ van toepassing is op alle MOVARE-scholen. In voorkomende gevallen (o.a. schoolplan en schoolgids) is het nadrukkelijk aan te raden te verwijzen naar dit convenant, dat op de MOVARE-website is te vinden.

Overigens gaan de convenantspartijen (het ministerie van Onderwijs en organisaties vanuit onderwijs, ouders, leerlingen en bedrijfsleven) de afspraken over sponsoring actualiseren en vastleggen in een nieuw convenant. De partijen streven ernaar per 1 januari 2020 een nieuw convenant af te sluiten.

Contactpersoon: John Wevers, tel: 045-5466976, e-mal: john.wevers@movare.nl

 

Werken met Office365 binnen MOVARE

MOVARE is in de afgelopen maanden druk bezig geweest met de migratie naar Miloo van Skool. Op dit moment zijn de eerste scholen al gemigreerd en hebben de medewerkers van de desbetreffende scholen een startbijeenkomst gehad van Skool waar de werkwijze en het gebruik van Miloo werd uitgelegd.

Office365 - verkennen
In de keuze voor Miloo is ook de keuze gemaakt om de stap richting de Cloud te maken met de hele organisatie. Office365 zal hierin gaan voorzien binnen MOVARE. Om optimaal en efficiënt gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van Office365 is het belangrijk dat alle MOVARE-medewerkers hier goed over geïnformeerd worden, zodat zij zich vaardig en competent voelen in het eerste gebruik hiervan. Daarom zal Schoolupdate op alle scholen een training Office365 verzorgen om de mensen o.a. wegwijs te maken in het werken met de Cloud, het gebruik van e-mail met Outlook en het opslaan van bestanden in OneDrive. Met deze training van Schoolupdate wil MOVARE scholen maximaal ondersteunen bij het (leren) werken met Office365.

Certificering
MOVARE vindt het belangrijk dat er een bepaald beheersingsniveau is rondom het gebruik van Office365. Daarom zal elke medewerker een online test krijgen om te laten zien of de basisbeginselen van het gebruik van Office365 beheerst worden. Bij een score van 80% of meer ontvangt de medewerker een certificaat wat hij/zij kan opslaan in het bekwaamheidsdossier.

Communicatie
Vanaf week 38 zal een trainer van Schoolupdate telefonisch contact opnemen met de directeuren van de scholen om samen een datum en tijd af te spreken voor de training en afname van e-learning. De grootte van de groep is maximaal 15 deelnemers. Mochten er meer deelnemers zijn, dan wordt er bekeken of een tweede trainer nodig is of dat er een extra datum gepland moet worden.

Contactpersoon: Tom Janssen, tel: 045-5466954, e-mail: tom.janssen@movare.nl