Achtergrond header

Bestuursjournaal voor directies, nummer 12 schooljaar 2019-2020

Beëindiging van deelname aan LDOS

MOVARE heeft recent besloten om de deelname aan LDOS te beëindigen. In deze brief informeren wij jou hierover.


Reminder: Aanmelding MOVARE Academiedag ParnasSys

Op 20 november a.s. vindt de MOVARE Academiedag van ParnasSys plaats. Op deze dag kan een select groepje per school aanschuiven. De betreffende medewerkers kunnen zich vervolgens vanaf woensdag 6 november tot vrijdag 15 november aanmelden via MIJN INSITE -> Cursussen. Lees hier meer over de spelregels van deze MOVARE academiedag van ParnasSys en kijk hier voor het programma van deze dag.

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl
 

Registratie van vrijwilligers in InSite

De scholen van MOVARE zetten regelmatig enthousiaste en actieve vrijwilligers in, die hun steentje bijdragen aan het onderwijs tijdens bijvoorbeeld (thema-)activiteiten, vieringen, projecten e.d. Het is belangrijk dat deze vrijwilligers die een waardevolle bijdrage willen leveren aan ons onderwijs ook goed beschermd worden, mocht er iets voorvallen. Daarom willen wij graag inzichtelijk kunnen maken welke mensen tot deze categorie behoren.

Registratie vrijwilligers
Om een goed overzicht te krijgen van de vrijwilligers die regelmatig actief zijn op de MOVARE-scholen, is het belangrijk dat hun gegevens op een centrale plaats binnen onze organisatie correct geregistreerd staan. Deze administratie is enerzijds een verplichting op basis van wet- en regelgeving. Anderzijds is het goed om te weten welke mensen via MOVARE vrijwilliger zijn, zodat praktische zaken met betrekking tot bijvoorbeeld een verzekering en aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vanzelfsprekend goed geregeld kunnen worden.

Wie draagt zorg voor de registratie?
De schooldirecteur draagt zorg voor de administratie van de gegevens van de vrijwilligers. Om deze administratie te kunnen voeren, krijgt de vrijwilliger van de schooldirecteur een registratieformulier met het verzoek om dit in te vullen en te retourneren. De schooldirecteur voert de gegevens in InSite in. Uiteraard mogen directeuren hierbij de steun van de afdeling P&O en PSA verwachten.

Op welke wijze?
Vanaf vandaag vind je in InSite de nieuwe button In dienst. Als je op deze button klikt en doorklikt naar het profiel ‘in dienst vrijwilliger’, kun je de gevraagde gegevens van de betreffende vrijwilliger invoeren in de daarvoor bestemde velden. Het betreft hier het invoeren van de gegevens die de vrijwilliger al van tevoren op het registratieformulier heeft ingevuld. Je ontvangt nog een begeleidende brief voor de vrijwilligers waarin wordt uitgelegd waarom deze gegevens gevraagd worden.

Welke vrijwilligers moeten geregistreerd worden?
Dit zijn alle vrijwilligers die het lopende schooljaar 2019-2020 regelmatig, en dus op structurele basis, actief zijn op jouw school, ongeacht of ze een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Hiervoor vragen wij eenmalig aan de vrijwilligers om het registratieformulier in te vullen en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Dit laatste alleen indien zij hier dit schooljaar nog niet over beschikken.

Ondersteuning vanuit afdeling P&O en PSA
Om jou goed op weg te helpen bij het voeren van de administratie van de vrijwilligers én het invullen van het profiel ‘in dienst vrijwilliger’ in InSite, organiseren de collega’s van de afdeling P&O en PSA op vrijdagochtend 29 november van 11:00 uur tot 13:00 uur en op woensdagmiddag 4 december van 13.00 uur tot 15.00 uur een informatieve werksessie. Tijdens deze sessie zullen we ook ingaan op de mogelijkheid van contractverlenging en uit dienstmelding van een vrijwilliger. Wil jij graag  gebruik maken van deze ondersteuning? Meld je dan voor één van deze data aan. Via mail word je hiervoor uitgenodigd; middels de stemknoppen kun je een keuze maken. Ben je verhinderd op de voorgestelde data? Neem dan gerust contact op voor een persoonlijke afspraak.

Aangezien wij vrijwilligers willen registreren vanaf start schooljaar 2019-2020, brengt dit mogelijkerwijs een inhaalslag met zich mee. Hierin kunnen wij jou ondersteunen, door de inhaalslag voor jou uit te voeren op basis van de door jou aangeleverde registratieformulieren van de vrijwilligers.

Vragen?
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze gerust aan de collega’s van P&O en PSA, Sabine Habets, medewerker P&O, en Fred de la Croix, adviseur PSA. Meer informatie over vrijwilligers vind je in het Handboek Vrijwilligers MOVARE .

Contactpersonen: Sabine Habets, tel: 045-5466972, e-mail: sabine.habets@movare.nl en Fred de la Croix, tel: 045-5466984, e-mail: fred.delacroix@movare.nl
 

Contactinformatie sociale weerbaarheid 

Om scholen te ondersteunen bij vragen met betrekking tot sociale weerbaarheid heeft de werkgroep ‘weerbaarheid’, onderdeel van de convenantgroep Veiligheid In en Om School (VIOS), een overzicht opgesteld van organisaties die kunnen ondersteunen en/of informatie kunnen verstrekken over dit thema. Situaties die gerelateerd zijn aan de genoemde thema’s kunnen voor leerlingen of leerkrachten ongewenste gevolgen hebben. Wanneer de school constateert c.q. signaleert dat er leerlingen zijn die door een thema in een ongewenste positie zijn geraakt of ervoor hebben gezorgd dat een ander in een ongewenste positie is gekomen, kan de school een van de genoemde partijen benaderen om advies/ondersteuning in te winnen.

Contactpersoon : Adri Rooijakkers, tel: 045-5466971, e-mail: adri.rooijakkers@movare.nl
 

Aankondiging: herstellen gebreken n.a.v. elektrische inspectie (NEN 3140)

Enige tijd geleden heeft SPIE een inspectie uitgevoerd van de elektrische installatie in jouw school. Dit betrof een inspectie ten behoeve van het veilig gebruik van de installatie, waarbij o.a. de zekeringen en bedrading in de meterkast, stopcontacten en schakelaars zijn gecontroleerd. Ernstige gebreken zijn tijdens of direct na de inspectie al verholpen. Hier vind je de planning van SPIE voor het herstel van de nog resterende gebreken. Door omstandigheden kan er afgeweken worden van de planning. SPIE informeert jou hier tijdig over. Aangezien er momenten zijn dat de stroom deels moet worden afgesloten, zullen de werkzaamheden in goed overleg met jou/de school plaatsvinden. Als het uitschakelen van de stroom niet mogelijk is, wordt een andere moment gepland waarop dit wel kan.

Contactpersoon Bram Geijselaers, tel: 045-5466960, e-mail: bram.geijselaers@movare.nl
 

Jouw school brandveilig, ook tijdens de feestdagen!

We zijn alweer hard op weg naar de feestmaand december. Een periode waarin de scholen het schoolgebouw vaak extra gezellig en feestelijk maken voor het Sinterklaas- en kerstfeest. Een goede voorbereiding hierop zorgt voor zorgeloze, brandveilige en feestelijke dagen. Ook straks tijdens de kerstvakantie. Bekijk hier de preventietips

Contactpersoon: Peter Ruyten, tel: 045-54669967, e-mail: peter.ruyten@movare.nl