Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 29 schooljaar 2020-2021

De MOVARE kinder-nieuwsbrief

Graag willen wij de nieuwe nieuwsbrief voor MOVARE-leerlingen introduceren. De kinderen van MOVARE uit groep 5 t/m 8 zullen vanaf nu periodiek (ongeveer 1x in het halfjaar) deze nieuwsbrief ontvangen via mail. Uiteraard sluit de inhoud van de brief ook zo goed mogelijk aan bij deze doelgroep. Het idee van de kindernieuwsbrief is ontstaan met input vanuit scholen, en wordt ondersteund door het CvB van MOVARE. Speciale dank gaat ook uit naar collega Bram Defesche, die de nieuwsbrief heeft opgemaakt (met hulp van stagiaire Kim).

Waarom een kids-nieuwsbrief?
Met deze kindernieuwsbrief willen we graag kennis en inspiratie delen. Maar ook makkelijke kook-, knutsel- en beweegtips delen. Je kunt in de nieuwsbrief klikken op de plaatjes en dan zie je de bijbehorende video’s/ artikelen. De input voor de kindernieuwsbrief mag uiteraard van alle scholen komen. Dus heb je een leuk idee of wil je iets delen? Stuur dan jouw idee en input dan naar communicatie@movare.nl.

Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Mail dan naar Communicatie, via communicatie@movare.nl.

 

Loopbaanontwikkeling – update

Hierbij attenderen wij jullie graag nogmaals op onderstaande tijdspaden omtrent loopbaanontwikkeling 2021. 

  • 6 t/m 9 april: scholen selecteren sollicitanten voor een sollicitatiegesprek (min 3/ max 5 per vacature) en plannen een sollicitatiegesprek. Sollicitanten die niet geselecteerd zijn graag afwijzen via InSite.
  • 12 t/m 16 april: sollicitatiegesprekken voeren en een kandidaat kiezen.

 Vragen? Neem dan contact op met de desbetreffende P&O-adviseur van jouw serviceteam.


Presentaties directeurenberaad

Afgelopen donderdag vond het directeurenberaad plaats. Zoals gebruikelijk kun je onderstaand de presentaties die tijdens de bijeenkomst zijn toegelicht, bekijken en/of downloaden.

- Presentatie inzake themaonderzoek doorstroom en schooladviezen;

- Korte samenvatting Nationaal Programma Onderwijs;

- Plan van aanpak Werkverdeling;

- Vervangingsbeleid Directeurenberaad.
 

Reminder: Quickscan Burgerschap

In een eerder bestuursjournaal las je al over de Quickscan Burgerschap. Na de oproep vanuit clustervoorzitters om iets meer tijd te krijgen voor deze scan, is besloten de deadline uit te stellen naar 1 mei.

Achtergrond
Scholen werken al sinds 2006 aan burgerschapsonderwijs. Ondanks alle inspanningen concludeert de inspectie dat het beter kan. De PO-raad heeft ter ondersteuning van de scholen een Quickscan Burgerschap ontwikkeld. Het invullen van deze quickscan door al onze scholen zien wij binnen MOVARE als een belangrijke eerste stap. Het initiatief voor het invullen van de scan komt van het College van Bestuur.

Meedoen aan de Quickscan
Lees in dit document alles over de Quickscan en hoe je deze invult. Door op bijgaande link te klikken (quickscanburgerschappo.nl) kan de initiatiefnemer aan de slag en de vooraf bepaalde deelnemers uitnodigen om de scan in te vullen. Hiertoe dient eerst een account aangemaakt te worden, de toelichting in de link biedt duidelijkheid.

Het uiteindelijke schooldiagram graag uiterlijk 1 mei opsturen naar Jos Feron (jos.feron@movare.nl). Hulp nodig bij de quickscan of andere vragen? Neem dan contact op met Jos Feron. 


Uitbetalen subsidie extra middelen voor de klas

Een korte update over de toekenning van de subsidie extra middelen voor de klas. In dit Excel-bestand staat het te ontvangen bedrag.  Het bedrag per leerling is iets verlaagd van 72 naar 71,93 euro. Kindante (penvoerder) zal het geld overmaken zodra zij dit hebben ontvangen.

Contactpersoon: Frank Bruijenberg, e-mail: frank.bruijenberg@movare.nl
 

Verantwoording extra hulp in de klas o.b.v. activiteitenoverzicht

Zoals besproken in het directieberaad is de subsidie toegekend voor € 71,93 per leerling. De totaalbedragen per school zijn bekend en opvraagbaar bij jullie serviceteamadviseurs. Daarmee is een aparte goedkeuring door aanvraag CvB niet meer nodig. Afhandeling kan in overleg met het serviceteam F-adviseur en P-adviseur. De kostenberekening van inzet stem je af met de F-adviseur en moet binnen de subsidiebekostiging blijven!

Activiteitenoverzicht
De schooldirectie is verantwoordelijk om binnen het vastgestelde subsidiebudget van eigen school te blijven en verantwoordt dit middels het ‘inzet van kosten activiteitenoverzicht’ . Het activiteitenoverzicht wordt bij elke inzetwijziging bijgesteld en per mail verstuurd naar je F-adviseur met een cc aan de P-adviseur van je serviceteam. Daarmee worden de kosten transparant verantwoord en goed beheersbaar gemaakt. Ook de losse inzet van dagen via de Vervangingsmanager moet verwerkt worden in het activiteitenoverzicht (inclusief bekostiging voor die dagen, Kostendrager 2034 = Extra hulp voor de klas).

De P-adviseur draagt, na ontvangst van het door de schooldirecteur ingevulde activiteitenoverzicht, zorg voor:
- de mutaties van TTU inzet parttimers op subsidie "Extra hulp voor de klas". 
- het checken van inhuurmogelijkheden via Wiertz en/of overige externe partijen in overleg met de schooldirectie.

Bekijk ook eens het document Vragen & antwoorden extra hulp voor de klas.
 


Vacature: Projectleider NPO

Wij zijn per direct op zoek naar een collega voor 0,4 FTE die het projectleiderschap kan vervullen inzake het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Wie zoeken wij?

  • Wij zoeken iemand met aantoonbare kennis over en vaardigheden voor projectmanagement.
  • Iemand die in staat is om een bovenscholen projectstructuur op te zetten, maar tegelijkertijd ook de uitwerking op de afzonderlijke scholen kan bewaken.
  • Er wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht en conform reguliere werkwijze kan een projectleider rekenen op begeleiding van een programmamanager.

Ben je in staat het overzicht te bewaren op de inhoud? Ben jij gestructureerd en kun jij zorgdragen voor een goede verantwoording? Ben je de spin in het web die initiatieven om leerachterstanden weg te werken aan elkaar verbindt? Aarzel dan niet om je interesse voor de taak van Projectleider NPO kenbaar te maken door een korte motivatie per mail te sturen naar Danny Krijgsman-Essers (danny.krijgsman@movare.nl).

Contactpersoon: Danny Krijgsman,  e-mail: danny.krijgsman@movare.nl
 

Gezocht: collega Programmamanagement

Wij zijn per 1 mei op zoek naar een collega voor 0,4 FTE die tijdelijke aanvulling kan geven aan het programmamanagement. Deze vacatureruimte ontstaat door herverdeling van taken binnen de afdeling POK en de uitstroom van collega’s.

Zoeken wij jou?
- Heb jij ervaring en affiniteit met projectleiderschap?
- Ben je in staat het overzicht te bewaren op inhoud?
- Wil je een bijdragen leveren aan het beter later verlopen van subsidieprocessen?

Aarzel dan niet om je interesse voor deze taak kenbaar door een korte motivatie te mailen naar Danny Krijgsman, e-mail: danny.krijgsman@movare.nl.

Contactpersoon: Danny Krijgsman,  e-mail: danny.krijgsman@movare.nl