Achtergrond header

Actuele maatregelen

Een overzicht van de actuele coronamaatregelen. Dit overzicht wordt geregeld bijgewerkt.

Algemeen

 • Regelmatig handen wassen, meerdere keren per dag met water en zeep 
 • 1,5 meter afstand houden tussen volwassenen - kinderen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Schud geen handen
 • Vermijd drukte
 • Gebruik het OV alleen als het echt nodig is
 • Gebruik papieren zakdoekjes 
 • Gescheiden cohorten
 • Ga na de lestijd direct naar huis
 • Ouders/verzorgers zijn (nog steeds) niet welkom in of rond de school 
 • Vanwege (onnodig) besmettingsgevaar zijn traktaties voorlopig niet toegestaan 
 • De lessen bewegingsonderwijs worden bij voorkeur buiten gegeven. Als er geen buiten-accommodatie beschikbaar is, of als buiten sporten onwenselijk is dan kan binnen worden gesport met inachtneming van de RIVM richtlijnen. Het advies om bij voorkeur buiten te sporten blijft dus hetzelfde.
 • Leerlingen mogen de kleedkamers gebruiken van de schoolgymzaal.
 • Blijf thuis bij één of meerdere van de volgende klachten:
  • Verkoudheid; • Niezen; • Hoesten; • Keelpijn; • Moeilijk ademen; • Koorts.  Meer hierover lees je hier
 • Laat je bij (milde) klachten testen. Zie: testbeleid medewerkers van het RIVM. De regie van het testbeleid ligt bij de GGD.


Bijeenkomsten & activiteiten

 • Lunchen doen medewerkers in het eigen klaslokaal. Je mag in een lokaal samen lunchen met maximaal 1 collega. Houd daarbij ook 1,5 meter afstand
 • Indien de ruimte van de personeelskamer het toelaat, kunnen medewerkers met ten minste twee stoelen tussen elke collega de personeelskamer gebruiken
 • Geen teamvergaderingen op school, maar digitaal
 • Hetzelfde geldt voor externe cursussen, alleen digitaal 
 • Geen fysieke gesprekken met ouders/verzorgers op de schoollocatie, uitsluitend digitaal
 • Zwemlessen zullen niet meer voor de zomervakantie hervat worden
 • Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van blaasinstrumenten voor leerlingen is toegestaan. Dit gaat dus over muziek- en zangles binnen het normale onderwijsaanbod in het primair onderwijs.
 • Scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. Vandaar dat wij besloten hebben, dat deze groepsactiviteiten niet doorgaan tot de zomervakantie. Er is ook geen eenduidigheid te geven over wat wel en niet zou mogen. Er staat ook vermeld, dat indien een groepsactiviteit georganiseerd wordt, deze bij voorkeur buiten en in de eigen vaste klas of groep plaatsvindt. Dat biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld de groep 8 activiteiten, dus: een activiteit van de groep met de betreffende groepsleerkracht (en dus geen andere persoon/personen) is mogelijk. Bij voorkeur dus buiten. Wellicht goed als groep 8 leerkrachten ideeën uitwisselen met collega’s van andere scholen. Wij hebben een mini-denktank ingesteld waar je met vragen/suggesties terecht kunt bij: andrew.simons@movare.nl of gideon.breuls@movare.nl.
 • Jaarafsluiting groep 8: De mini denktank, waar je terecht kan met vragen/suggesties over activiteiten voor de leerlingen van groep 8, heeft mede op basis van reacties een document opgesteld met mogelijkheden en spelregels voor de jaarafsluiting van groep 8. De inhoud van dit document is afgestemd met de GGD Zuid Limburg. Het document dient als een handreiking voor de leerkrachten van groep 8.


Toegang van externen

 • Externen (o.a. ouders, verzorgers) worden conform het protocol van de PO-raad NIET toegelaten op de schoollocatie (hiertoe behoren ook vrijwilligers en stagebegeleiders)
 • Het is nu niet mogelijk nieuwe leerlingen (bijv. groep 1 of zij-instromers) een of meerdere dagen te laten wennen op school. 
 • De tussenschoolse opvang wordt uitsluitend verzorgd door de betreffende groepsleerkracht of vaste personen, zoals een vaste gymleerkracht of een vaste vrijwilliger (dus niet wisselende personen).
 • Indien externen noodzakelijk zijn voor de zorgtaken voor leerlingen kunnen externen werken binnen MOVARE. Echter alleen als deze personen werken conform de procedures en protocollen van MOVARE
 • Stagiaires mogen op de schoollocatie werken; onder dezelfde voorwaarden als de reguliere medewerkers en binnen de grenzen/ voorwaarden die hun opleiding stelt
 • Vervangers worden zoveel mogelijk op dezelfde scholen ingezet om de inzet op verschillende locaties beperkt te houden.

Technische adviezen

 • Het algemene advies m.b.t. ventileren luidt: zorg voor voldoende ventilatie. Ventileren kan ofwel op mechanische ofwel op natuurlijke wijze (ramen open zetten!). Indien de klaslokalen mechanisch geventileerd worden: zet de ventilatie dan overdag op de hoogste stand
 • Het algemene advies m.b.t. koeling luidt: zet de airco uit. De airco’s in onze scholen en noodgebouwen zijn recirculatiesystemen. Dat betekent dat de aanwezige lucht gekoeld maar niet ververst wordt, waardoor verontreinigde lucht wordt verplaatst. Dit kan ervoor zorgen dat virusdeeltjes zich op grote afstand verplaatsen
 • In lijn van het eerder door het RIVM uitgebrachte advies aangaande het gebruik van recirculerende koelsystemen raden wij het gebruik van losse ventilatoren eveneens af.
 • Gebruik speeltoestellen. Volgens richtlijnen van NUSO (branche organisatie speeltuinen) dienen speeltoestellen regelmatig schoongemaakt en gedesinfecteerd te worden. Daarnaast wordt geadviseerd om losse kleine materialen (schepjes, ballen, etc.) eveneens regelmatig schoon te maken en het gebruik zo veel mogelijk te beperken. Over het gebruik van zandbakken worden geen aanvullende richtlijnen gegeven. Houd daarnaast de reguliere eisen voor speeltoestellen in acht. 

Volledig openen basisonderwijs (m.i.v. 8 juni 2020)